Categorieën
Citaten KUnst Maatschappij

Cultuur is geen luxe die we ons alleen in goede tijden kunnen veroorloven.

We hebben kunst en cultuur nodig, roekeloze ongemakkelijke denkers en kunstenaars. We hebben utopieën nodig die zij ontwerpen, de fantasie die hen aanwakkert, het verlangen naar een betere wereld. Zij zijn de doorn in het vlees van onze maatschappij, die verhindert dat intellectuele luiheid en politieke gemakzucht de democratie laten inslapen.


Aldus Monika Grütters, minister van Cultuur in de BondsRepubliek Duitsland. Geciteerd in een column van Rutger Pontzen. In De Volkskrant (vrijdag 21 november 2014). De aanleiding was het nieuws dat de Duitse regering 118 miljoen extra vrij heeft gemaakt voor cultuur. In tijden van crisis, met veel bezuinigingen. Een verhoging. Tien jaar op rij. Een trend die volstrekt haaks staat op ontwikkelingen in ons land. Waar door landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden gekort wordt op budgetten van uiteenlopende culturele instellingen.

Citaat in het Duits
„Kulturförderung ist kein Luxus, den wir uns in guten Zeiten gönnen, sondern notwendig und eine vornehme Pflicht. Kreative und Intellektuelle sind das Korrektiv einer Gesellschaft. Wir brauchen Kunst und Kultur, verwegene unbequeme Denker und Künstler, wir brauchen die Utopien, die sie entwerfen, die Fantasie, die sie antreibt, die Sehnsucht nach einer besseren Welt. Sie sind der Stachel im Fleisch unserer Gesellschaft, der verhindert, dass intellektuelle Trägheit und politische Bequemlichkeit die Demokratie einschläfern. Ich bin den Mitgliedern des Haushaltsausschusses außerordentlich dankbar, dass sie mit ihrer Entscheidung diesen Ansatz meiner Kulturpolitik so überzeugend unterstützen.
Mit dem klaren Bekenntnis des Deutschen Bundestages wird gleichzeitig auch ein politisches Signal an die Kulturverantwortlichen in Ländern und Kommunen gegeben, auch in finanziell schwierigen Zeiten Kürzungen im Kulturbereich nicht hinzunehmen.“

Het volledige citaat
Het bevorderen van cultuur is geen luxe, die we ons alleen in goede tijden kunnen veroorloven, maar is nodig en een voorname opdracht. Creatieve mensen en intellectuelen corrigeren een samenleving. We hebben kunst en cultuur nodig, roekeloze ongemakkelijke denkers, we hebben hun utopiën nodig, die zij onwerpen, de fantasie, die dat aanstuurt, het verlangen naar een betere wereld. Zij zijn de doorn in het vlees van onze maatschappij, die verhindert dat intellectuele luiheid en politieke gemakzucht de democratie laten inslapen. Ik ben de leden van begrotingscommissie bijzonder erkentellijk, dat zij met deze heldere beslissing mijn cultuurpolitiek zo overtuigend ondersteunen.
Met dit duidelijk standpunt van de Bondsdag wordt tegelijk een politiek signaal aan verantwoordelijken voor cultuur in de verschillende landen en gemeentes afgegeven, om ook in financieel moeilijke tijden kortingen op cultuur niet door te voeren.

Kunst helpt mij beter naar de wereld kijken (maart 2013)

Citaat 194 (maandag 24 november 2014)
Homepage Citaten 2014

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

Geef een reactie

%d