Categorieën
Citaten Duurzaamheid Filosofie Maatschappij Next Oefenen in een andere tijd

Until Facebook came along we didn’t know how lonely we were

Eind oktober/begin november 2014 werd door de Engelse tak van The School of Life in London een reeks lezingen georganiseerd onder de noemer Midtown Big Ideas Exchange – een uitwisseling van grote ideeën in een deel van Londen. Oprichter Alain de Botton – van die school voor het leven – nam uiteraard de eerste lezing voor zijn lezing: The virtues of modern […]

Categorieën
KUnst Who's in control?

Paul Gilding – een andere, gemengde cocktail

Uit de folder die hoort bij Assorted cocktail: Hij benadrukt in de documentaire ook zijn bezorgdheid over de toestand in de wereld. De ongebreidelde welvaart en het materialisme. Vijf jaar voor het begin van de economische crisis stelt hij dat “de groeiende rijkdom van het Westen, een van mijn hoofdonderwerpen, ons uiteindelijk de das om […]

Categorieën
Filosofie KUnst Maatschappij

Het neoliberale drama

Op 23 januari 2009 voegde de bekende publicist Cyrille Offermans zich in het allengs langer wordende rijtje van (Nederlandse) intellectuelen die een mening hebben over de huidige tijd. Een tijdsgewricht waarin het allang niet alleen meer gaat over het realiseren van een duurzame samenleving. Hij uit in zijn polemische stuk fikse kritiek op het neoliberale […]