Categorieën
Boeken Citaten Onderwijs

Want juist in een complexe en geglobaliseerde wereld als de onze hebben we mensen nodig die in staat zijn om verbanden te leggen.

Uit een boek waaraan vijftien ‘spraakmakende opinieleiders’ een bijdrage leveren is het moeilijk één – of nog beter: dé – regel naar voren te halen die de lading denkt. Dat zou bovenstaande kunnen zijn, van psycholoog en columnist Leo Prick (1939). Maar een andere kandidaat komt uit de bijdrage van filosoof Ad Verbrugge (1967): Los […]