Categorieën
Onmetelijke kwaliteit

Arnold Heertje over Onmetelijke kwaliteit

Zondag 18 november 2007 start in samenwerking met  Brabants Dagblad en Cultuurpodium Groene Engel, de vierde editie van Blikopener Speciaal. Dit jaar is het overkoepelende thema Onmetelijke kwaliteit. Econoom Arnold Heertje spreekt als eerste onder de noemer: Onmetelijke kwaliteit in de echte economie.

Er werd nog nooit zo veel gemeten, gewogen, gecontroleerd, onderzocht en geëvalueerd als in dit ICT-tijdperk, maar toch is het of we steeds naast de kern grijpen: kwaliteit.

Kwaliteit, niet te meten, niet te wegen, maar wel feilloos herkenbaar door praktisch iedereen die er mee in aanraking komt. De eerste spreker is Arnold Heertje, econoom, publicist, docent en columnist.

De lezingen vinden plaats in de Groene Engel, op zondagmiddag van twee tot vier uur. Aansluitend is er in het café gelegenheid tot napraten.
Kaarten kosten 8 euro en zijn verkrijgbaar en te reserveren bij de Groene Engel.  Reserveren van kaartjes is ook mogelijk in alle vestigingen van BasisBibliotheek Maasland en bij boekhandel Derijks.

Arnold Heertje (1934) was vijfendertig jaar lang hoogleraar staathuishoudkunde aan de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn lezing op deze zondagmiddag zet hij zijn visie op economie uiteen, welke kort is samen te vatten in het volgende citaat:  “in mijn perspectief van de economische kosmos zijn arbeid en natuur, naast productiefactoren, ook consumptiegoederen. De denkfout [van een aantal moderne economen] vloeit voort uit het misverstand dat economie is beperkt tot de verzameling financiële transacties”.

Zijn visie is later nog eens uitgebreid na te lezen, want iedereen die op zondag 18 november de lezing bezoekt krijgt na afloop gratis een exemplaar van Echte economie : een verhandeling over schaarste en over het geloof in leermeesters en lernen. Een boek van circa 150 pagina’s dat Arnold Heertje in 2006 schreef voor het Thijmgenootschap en ideeën bevat die tijdens de lezing ook aan bod komen.

Kwaliteit is een moeilijk te omschrijven begrip. Volgens Robert Pirsig, de auteur van het boek Zen en de Kunst van het motorfietsonderhoud is kwaliteit de intense betrokkenheid van een subject, een mens, op wat hij voor zich heeft – een medemens, een ding of een taak. Cijfers, tabellen en regels komen daar niet of zijdelings aan te pas en spelen zeker geen hoofdrol. Terwijl het daar in de huidige tijd wel vaak op lijkt!

(donderdag 18 oktober 2007)

Homepage Onmetelijke kwaliteit

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

Geef een reactie

%d