Categorieën
Onmetelijke kwaliteit

Lezing Richard Engelfriet & Herman de Regt

Op zondag 16 maart 2008 nemen wetenschapsfilosoof Herman de Regt (geboren in Oss) en communicator/”debatgoeroe” Richard Engelfriet in de Groene engel  in de reeks Onmetelijke kwaliteit de vierde lezing voor hun rekening.

Ze  bepleiten dat politici en overheden minder naar hun burgers moeten luisteren maar voorgenomen beleid daadwerkelijk gaan uitvoeren. Inmiddels is over veel issues wel bekend hoe de burgers denken en wat ze wel of niet willen. Engelfriet en de Regt stellen dat er niet langer getalmd kan of moet worden  door een zoveelste adviesgroep in het leven te roepen, een extra enquête te houden hoe de bevolking tegen een bepaald issue aankijkt of met focusgroepen te werken. Schakel deskundigen in om de problemen aan te pakken en leg aan het einde van de regeerperiode verantwoording af en vraag om vertrouwen voor een volgende rond (van vier jaar). Ga vooral tussentijds niet om de haverklap terug naar de burgers.

De (lange) titel van hun lezing is Luister niet meer naar het volk! : hoe Nederland verzuimt onmetelijke kwaliteit te benutten.

bol.com | Verkeerd Verbonden!, Richard Engelfriet | 9789078709008 | Boeken

Richard Engelfriet (1977), studeerde Arbeid- en Sociale Zekerheidswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Thans is hij zelfstandig ondernemer en verzorgt communicatietrainingen. Samen met wetenschapsfilosoof Herman de Regt (Oss, 1963) schreef hij Verkeerd Verbonden!

“Ons idee is hier: omdat burgers voor hun veiligheid en welzijn in feite zijn overgeleverd aan de politiek, moeten de politici (1) heldere keuzes presenteren, (2) niet luisteren naar het volk maar naar de experts, (3) hun rug recht houden en (4) de consequenties van de stem van de kiezer aanvaarden.”

We leven in een land vol meningen. Iedereen vindt wel wat. En vooral de politiek houdt de gemoederen bezig: hoe lossen we de files op? Wat doen we aan toenemende criminaliteit? Hoe breng je de werkloosheid naar beneden?

En vraag vervolgens een politicus hoe je daar goed mee om moet gaan, en hij zal je zeggen: spreek met burgers. In 2007 ging ons kabinet 100 dagen op tournee door het land om te praten met burgers. En daarnaast zit er iedere avond wel ergens een groepje politici in het buurthuis om ‘te luisteren’ naar ‘de gewone man’.

Naast politici doen media vrolijk mee in deze trend. Een gemiddelde krant staat tegenwoordig bol van rubriekjes waarin ‘gewone burgers’ worden gevraagd te reageren op de actualiteit. Zelfs serieuze programma’s als NOVA schromen niet om met een camera de straat op te gaan en aan willekeurige voorbijgangers te vragen wat ze vinden van een actueel thema. het is immers belangrijk, zo lijken de media te redeneren dat we de stem van de straat vertolken.

Maar ondertussen is er geen probleem de wereld uit. Files blijken hardnekkiger dan gedacht, de criminaliteit wordt alleen maar erger en werkloosheid los je blijkbaar toch niet

Help! Het parlement is op hol geslagen

Dit is de kop van een lang artikel uit Dagblad De Pers van donderdag 6 december 2007. Kustaw Bessems spreekt daarin met drie Kamerleden die de stelling betrekken dat  “Kamerleden zo hard hun best doen om het volk te plezieren, dat zij zichzelf volledig voorbij lopen”.

Een artikel dat wonderwel aansluit bij de standpunten die Engelfriet en De Regt betrekken.

Afstand politiek en burger? Mooi zo!

Luister niet meer naar het volk!
Dat is de uitdagende titel van de lezing die de communicatietrainer Richard Engelfriet en de wetenschapsfilosoof Herman de Regt op zondagmiddag 16 maart houden in de Groene Engel. Zij zijn de sprekers tijdens de vierde bijeenkomst in de Blikopener Speciaal reeks “Onmetelijke kwaliteit”, die georganiseerd wordt door BasisBibliotheek Maasland, Brabants Dagblad en Groene Engel.

De lezing met als volledige titel “Luister niet meer naar het volk! : hoe Nederland verzuimt onmetelijke kwaliteit te benutten” wordt gehouden van twee tot vier uur. Aansluitend is er in het café gelegenheid tot napraten.

Kaarten kosten 8 euro en zijn verkrijgbaar en te reserveren bij de Groene Engel.  Reserveren van kaartjes is ook mogelijk in alle vestigingen van BasisBibliotheek Maasland en bij boekhandel Derijks.

Richard Engelfriet (1977), studeerde Arbeid- en Sociale Zekerheidswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Thans is hij zelfstandig ondernemer en verzorgt communicatietrainingen. Samen met wetenschapsfilosoof Herman de Regt (Oss, 1963) schreef hij Verkeerd Verbonden!

Engelfriet en de Regt bepleiten dat politici en overheden niet constant naar hun burgers moeten luisteren maar voorgenomen beleid daadwerkelijk gaan uitvoeren. Inmiddels is over veel issues wel bekend hoe de burgers denken en wat ze wel of niet willen. Zij stellen dat er niet langer getalmd kan of moet worden  door een zoveelste adviesgroep in het leven te roepen, een extra enquête te houden of met focusgroepen te werken. Hun advies is: schakel deskundigen in om de problemen aan te pakken en leg aan het einde van de regeerperiode verantwoording af en vraag dan om vertrouwen voor een volgende ronde (van vier jaar). Ga vooral tussentijds niet om de haverklap terug naar de burgers.

In hun boek Verkeerd Verbonden zeggen de auteurs het als volgt: “Omdat burgers voor hun veiligheid en welzijn in feite zijn overgeleverd aan de politiek, moeten de politici heldere keuzes presenteren, niet luisteren naar het volk maar naar de experts, hun rug recht houden en de consequenties van de stem van de kiezer aanvaarden.”

Experts en ervaringsdeskundigen..

..dáár zouden politici hun oor bij te luisteren moeten leggen tijdens hun regeringsperiode, in plaats van naar “het volk” te luisteren. Zo betoogden althans Richard Engelfriet en Herman de Regt tijdens de bijeenkomst van Blikopener Speciaal in de Groende Engel op zondag 16 maart.
Immers: in de verkiezingstijd kunnen de verschillende partijen hun visie en inzichten naar voren brengen, in de hoop dat zoveel mogelijk mensen zich achter hen opstellen. Daarna dient een regeringspartij naar oplossingen te zoeken op grond van de juiste argumenten, gebaseerd op bevindingen van experts en ervaringsdeskundigen.

De op deze manier tot stand gekomen oplossingen zullen bij “het volk” lang niet altijd in dank afgenomen worden, want mensen kiezen vaak op emotionele gronden voor een oplossing, die, zeker op lange termijn, lang niet altijd de beste is. Ondanks dat zou een politicus vier jaar lang de rug recht moeten houden. Na die vier jaar komt “het volk” weer aan zet, en wel om af te rekenen: heeft “mijn” partij  – de vier afgelopen jaren overziend – het wel of niet goed gedaan en is dit reden om weer op dezelfde partij te stemmen of niet?

Engelfriet en de Regt brachten hun betoog op een onderhoudende en afwisselende manier. Bezoekers werden uitgenodigd “in te breken” met hun vragen, er was een soort quiz over kansberekening en in een rollenspel werd het verschil getoond tussen een debat en mediation.
Het debat bleek de deelnemers geen stap dichter bij elkaar te brengen, terwijl dat bij mediation (bemiddeling in conflictsituaties) wel het geval was.Rollenspel

Ook in de politiek zou mediation een goede manier zijn om naar de best mogelijke oplossing te zoeken, ware het niet dat politieke partijen zich willen/moeten profileren om media-aandacht te krijgen. Moeten ze dat? Willen ze dat? Gaat het om ideeën of om stemmen winnen? Het ligt allemaal niet zo eenvoudig.

Ook uit de vragen van de bezoekers bleek, dat de naar voren gebrachte ideeën in theorie heel goed en sympathiek waren, maar dat de praktijk nogal eens weerbarstig wil zijn. De sprekers pareerden deze reacties met de stelling, dat dat zeker vaak zo is, maar dat dat geen reden is om het niet te blijven proberen!

Dat is ook de reden, dat de BasisBibliotheek Maasland deze Blikopener Speciaal lezingen organiseert: de sprekers prikkelen de bezoekers tot  bewust nadenken over actuele maatschappelijke thema’s, zodat informatie in een context en samenhang geplaatst kan worden.

Na afloop meldde een echtpaar spontaan dat ze het heel goed vonden, dat er in Oss dergelijke bijeenkomsten georganiseerd worden. “De ene lezing spreekt je meer aan dan de andere, maar je steekt er altijd iets van op. Je ziet de dingen vaak weer vanuit een ander invalshoek”.
Zij zijn intussen trouwe bezoekers geworden.

Dat zouden meer mensen moeten doen!
Want, eerlijk is eerlijk, bij een lezing met de uitdagende titel “Luister niet meer naar het volk” hadden we wat meer bezoekers verwacht, al was het maar om te protesteren..

Maar de mensen die er wel waren – zo’n kleine vijftig in getal – hadden een onderhoudende en interessante middag!

Mariet van de Poppel, 16 maart 2008

Homepage Onmetelijke kwaliteit

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

Één reactie op “Lezing Richard Engelfriet & Herman de Regt”

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: