Categorieën
Beginzinnen

Richard Dawkins. De blinde horlogemaker

Maak kennis met De blinde horlogemaker van Richard Dawkins door de beginzinnen van de verschillende hoofdstukken. Een boek waarvan in 2007 een tweede Nederlandse druk verscheen. Het boek verscheen voor het eerst in 1986. De Engelse titel was The blind watchmaker. (Olympus 2007, 378 p)

Recensie voor de Openbare Bibliotheken
De biologische evolutie is het onderwerp van dit boek. Dawkins behandelt onder meer de wijze waarop zeer complexe organen, zoals bijvoorbeeld ogen, ontstaan zijn door een ongericht proces als natuurlijke selectie. De Neo-Darwiniaanse evolutietheorie wordt hierbij geconfronteerd met andere verklaringswijzen. Dawkins heeft al meer de aandacht trekkende boeken over evolutie geschreven, onder andere ‘De zelfzuchtige genen’ (1977)*. ‘De blinde horlogemaker’ is een heel bijzonder boek, het geeft een persoonlijke, maar wetenschappelijke benadering van een fundamenteel proces: ontstaan en ontwikkeling van het leven. De auteur is erin geslaagd de stof op een spannende en aantrekkelijke manier te brengen voor een groot publiek. Het boek behoort tot de top op dit gebied. Met literatuuropgave en register.

Er zijn mensen die denken dat natuurlijke selectie een zuiver negatieve kracht is, die in staat is abnormaliteiten en gebreken weg te zuiveren, maar niet tot het opbouwen van complexiteit, schoonheid en een doelmatig ontwerp.

Voorwoord
Dit boek is geschreven in de overtuiging dat ons eigen bestaan ooit het grootste van alle mysteries vormde, maar dat dit nu is opgelost en dus niet langer een mysterie is.
1 – Het onwaarschijnlijke verklaard 
Wij dieren zijn de meest gecompliceerde systemen in het ons bekende heelal.
2 – Goed ontwerp
De naam van de blinde horlogemaker is natuurlijke selectie, en hij is blind omdat hij niet vooruitziet, geen gevolgen plant en geen doel voor ogen heeft.
3 – Accumulatie van kleine veranderingen
We hebben gezien dat levende voorwerpen zo onwaarschijnlijk en zo prachtig ‘ontworpen’ zijn, dat ze niet door toeval kunnen zijn ontstaan.
 4 – Paden door de ruimte van het dier
Zoals we in hoofdstuk 2 zagen kunnen veel mensen maar moeilijk geloven dat iets als een oog (Paleys favoriete voorbeeld), dat zo ingewikkeld is en zo goed ontworpen, bestaande uit zoveel onderling verbonden delen, vanuit een klein begin zou hebben kunnen ontstaan door een serie geleidelijke, zich trapsgewijs voltrekkende veranderingen.
5 – De invloed en de archieven
Buiten regeert het DNA.
6 – De oorsprong en de wonderen
Toeval, geluk, samenloop van omstandigheden, wonder.
 7 – Opbouwende evolutie
Er zijn mensen die denken dat natuurlijke selectie een zuiver negatieve kracht is, die in staat is abnormaliteiten en gebreken weg te zuiveren, maar niet tot het opbouwen van complexiteit, schoonheid en een doelmatig ontwerp.
8 – Explosies en spiralen
De drang tot analyseren is de mens eigen.
9 – Punctuerend punctualisma
Volgens het verhaal van de Exodus duurde de tocht van de kinderen Israëls door de Sinaï woestijn op weg naar het beloofde land veertig jaar.
10 – De enige echte levensboom
Dit boek gaat hoofdzakelijk over de evolutie als oplossing voor het probleem van het complexe ‘ontwerp’; evolutie als de werkelijke verklaring voor de verschijnselen waarvan Paley meende dat ze het bewijs vormden voor het bestaan van een goddelijke horlogemaker.
11 – Gedoemde rivalen
Geen enkele serieuze bioloog twijfelt aan het feit dat de evolutie heeft plaatsgevonden, noch aan het feit dat alle levende wezens aan elkaar verwant zijn.

Homepage Beginzinnen
(woensdag 26 maart 2008)

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

Geef een reactie

%d