Categorieën
Boeken De latten verleggen Duurzaamheid Maatschappij Next

De druppel en de oceaan

Sinds een jaar of tien bestaat in de Openbare Bibliotheek van Oss het verschijnsel van de hardlopers.

Dat zijn nieuwe boeken die buiten de normale bibliotheekwegen om bij de lokale boekhandel worden aangekocht. Met de normale bibliotheekweg is voor de meeste boeken en andere materialen niets mis. Het heeft als enige nadeel dat we moeten wachten totdat onze landelijke koepelorganisatie een bepaalde titel zoals we dat noemen “aanbiedt”. Wekelijks worden tussen de 3 en 5 honderd titels “aangeboden”. Elke titel wordt vergezeld van een korte recensie. Binnen BasisBibliotheek Maasland lezen verschillende specialisten een deel van het aanbod en maken een keuze. Een keuze, want er is onvoldoende budget om alles aan te kunnen kopen. Het is trouwens ook niet nodig, want vaak hebben we een bepaalde titel al in de collectie opgenomen. Of de titel voegt niets toe, is  slecht uitgegeven en zo zijn er nog enkele redenen om een bepaalde titel niet aan te schaffen. Die trage manier heeft als grootste nadeel dat het .. traag is. Daarom zijn we een jaar of tien geleden met hardlopers gestart. 

Wekelijks gaat iemand naar de lokale boekhandel en bekijkt daar de aanwinsten. En maakt uit dat aanbod een selectie. Die boeken worden eenvoudig ingewerkt en uitgeleend voor €1,50 voor twee weken. De leentermijn is zo kort omdat er vaak veel vraag is naar deze boeken. Door €1,50 te vragen kan deze dienst gefinancierd en gecontinueerd worden.


Het bezoek op vrijdag 19 september 2008 leverde veel op. Logisch, want jaarlijks start kort ná de zomervakantie de circa drie maanden aanhoudende periode waarin alle uitgeverijen met veel nieuwe titels komen. De stapel was dit keer zo groot dat het niet mogelijk was alles in de fietstas mee terug te nemen naar de bibliotheek. Er werden twee stapels gemaakt. De grootste stapel zou door de boekhandel zo snel mogelijk worden bezorgd. De rest kon zo wel mee. Terug op de bieb speelde dit keer de natuurlijke bibliothecarissen-houding weer eens op. In het weekend was er toch niemand die ze kon inwerken dus konden uit die tweede stapel enkele boeken meegenomen worden naar huis. Even doorbladeren, wat lezen en op maandag weer terug. Hoe menselijk, nietwaar. Maar dit keer ging het fout. Die tas dook tien dagen later op onder de trap. Shame on you! Toch maar even doorbladeren en dat leverde dus De druppel en de oceaan op.

Het is geschreven door ene Han Bekkers, die zijn hele werkzame leven leidinggevende functies heeft bekleed bij de overheid en in het openbaar bestuur. Sinds enkele jaren heeft hij een eigen bureau opgericht waar hij (aankomende) leiders adviseert en traint.

De druppel en de oceaan : leiders voor een nieuwe wereld is de volledige titel , omvat 382 pagina’s en is een poging te formuleren hoe “ik kan meewerken aan een betere wereld”.

Het boek bevat een voorwoord van Herman Wijffels. Dat begint als volgt:


We staan op de drempel van een nieuwe tijd; een fascinerende tijd. Nieuwe denkwijzen en nieuwe manieren van werken dienen zich aan. Zij vervangen de oude patronen die zijn ontstaan in het industriële tijdperk. Onvermijdelijk, want die industriële methoden en organisatievormen werken steeds minder goed, voldoen in veel gevallen niet meer. Dat zien we overal om ons heen. Hiërarchische structuren waarin de ene mens meer was dan de andere, worden vervangen door netwerken waarin mensen met elkaar samenwerken. Er komt ruimte voor intuïtie en voelen, ook op het werk. Er is behoefte aan meer balans tussen mens en natuur. Alleen duurzame oplossingen hebben nog een kans om ons te helpen de problemen van vandaag, zoals de milieuproblematiek, armoede en onverdraagzaamheid op te lossen.

Dit boek van Han Bekkers, De druppel en de oceaan, is zo’n teken van deze tijd. Een boek van een leider – in dit geval uit het openbaar bestuur – voor leiders. Uitgangspunt in zijn denken is dat we ons gedrag weer moeten gaan baseren op onze authentieke waarden. Daarvoor moeten we ons bewust zijn van wat voor ons echt belangrijk is, welke zin en betekenis we aan ons leven willen geven.  Zowel in het bedrijfsleven als in de politiek zijn we op zoek naar nieuwe concepten die een beter evenwicht tot stand brengen tussen economie, sociale samenhang en ecologische duurzaamheid. Daarbij draait het om het aangaan van de dialoog, om verbinding maken tussen mensen en om leiderschap dat dienend wil zijn. Leiderschap bestaat de komende tijd vooral uit richting geven, inspireren en ook ‘loslaten’.

() Bij een fundamenteel andere manier van kijken en denken hoort ook een nieuw type leider. Leiders kunnen alleen een inspiratiebron voor anderen zijn als ze authentiek zijn en daadwerkelijk geloven in wat ze voorstaan en doen. Kon je vroeger in veel organisaties maar beter je ‘zelf’ thuis laten, nu is het een absolute voorwaarde dat je met je gehele persoonlijkheid aanwezig bent in je werk.


De inleiding van Han Bekkers zelf  is als volgt:

De druppel en de oceaan is een boek voor leiders, managers en voor ieder ander die op zoek is naar wegen om zelf zijn of haar eigen steentje bij te dragen aan een betere wereld. Onze planeet met alle mensen, dieren en planten wonderschoon. We hebben echter ook grote zorgen. De problemen waar we vandaag mee te maken hebben, zoals de vervuiling van het milieu en de gevolgen daarvan voor het klimaat, het terrorisme en de criminaliteit, de armoede en de overmatige consumptie in de rijke landen van onze wereld, kunnen niet opgelost worden met de manier van denken en werken die deze problemen heeft veroorzaakt. Daarnaast zien we dat alles om ons heen in een razendsnel tempo verandert, de ontwikkeling in de informatietechnologie voorop. We staan op de drempel van een nieuwe tijd.

Centraal staan in het boek zoals hij dat noemt zeven elementen van een nieuw paradigma: Ik, Waarden, Creëren, Leiderschap, Visie, Gedrag en Wij.


Het boek staat tjokvol zinnen die het waard zijn om hier in het kader van De latten verleggen te citeren, maar dat doet onrecht aan het geheel. Het boek is duidelijk een product van iemand die 24 uur per dag, zeven weken lang bezig is met zijn werk. Gepassioneerd, ervaren, belezen, inspirerend enzovoorts. Een Gesamtkunstwerk. Die samen met een Herman Wijffels snapt dat we onze manier van leven op aarde dienen aan te passen. En daar niet bang voor is. Die benieuwd is hoe dat uit zal pakken.

Het moge duidelijk zijn dat dit boek maandagochtend terug gaat naar de bibliotheek. Om ingewerkt te worden. De boekhandel zal binnenkort worden aangedaan om een exemplaar voor eigen gebruik aan te schaffen. Om het helemaal te gaan lezen. Om geïnspireerd te worden. Het is bijzonder om te bemerken dat Herman Wijffels in zijn voorwoord als het ware zijn “zegen” geeft over de artikelen die op deze pagina’s worden geplaatst (“nu is het een absolute voorwaarde dat je met je gehele persoonlijkheid aanwezig bent in je werk’).

Klik hier voor de website van Han Bekkers

(zondag 25 januari 2009)

Homepage De latten verleggen

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: