Categorieën
Boeken

Maasdonk zonder bibliobus. Een uitgelezen slecht plan!

Op dinsdag 7 juni 2011 heeft de gemeenteraad van Maasdonk het voorstel om de bibliobus op te heffen twee weken opgeschort. U kunt tot 21 juni de petitie ondertekenen. Op dinsdag 7 juni zijn reeds 2.300 handtekeningen aan de burgemeester overhandigd.

Huidige situatie
Momenteel rijdt in het werkgebied van BasisBibliotheek Maasland een bibliobus rond. Deze bus komt elke week op twintig standplaatsen in de gemeentes Bernheze, Landerd, Maasdonk en Oss. Jaarlijks worden circa 100.000 boeken uitgeleend. Het gros van de uitgeleende boeken zijn leesboeken en informatieve boeken voor basisschoolleerlingen. De bus bezoekt wekelijks elf scholen. En parkeert in de andere kernen relatief dicht bij basisscholen.

*Momenteel wordt het bibliotheekwerk binnen de gemeente Maasdonk verzorgd door BasisBibliotheek Maasland. 
Maasdonk wijkt op dit moment al af van de andere gemeentes in dit samenwerkingsverband. Het belangrijkste verschil is dat in de gemeente Maasdonk geen vaste voorziening is. Dit in tegenstelling tot de andere gemeentes die twee of meer vaste vestigingen hebben aangevuld met de inzet van de bibliobus.
Stand van zaken medio mei 2011
Bernheze: vaste vestigingen in Heeswijk-Dinther, Heesch en Nistelrode. Bibliobus in Loosbroek en Vorstenbosch.
Landerd: vaste vestiging in Schaijk en Zeeland. Bibliobus in Reek.
Oss: vaste vestiging in Berghem, Lith, Oss en Ravenstein. Bibliobus in verschillende wijken van Oss en in Haren, Herpen, Macharen en Megen.
Veghel: vestiging in Erp en Veghel.
Momenteel komt de bibliobus op verschillende tijdstippen door de week in de gemeente Maasdonk in Geffen, Nuland en Vinkel. Ruim 9 uur per week.
De bibliobus bezoekt drie basisscholen (De Hoogakker in Nuland, De Wissel in Geffen en de Mariaschool in Vinkel).
Op 1 januari 2011 stonden ruim 2.350 personen uit de gemeente Maasdonk als lid ingeschreven. Dat is ruim 20 procent van de bevolking.
In 2010 werden op de verschillende standplaatsen in de gemeente Maasdonk ruim 32 duizend titels geleend. 

Wat als de gemeenteraad de plannen aanneemt

De bibliobus komt niet meer langs. Ook niet op de drie basisscholen.
Binnen het onderwijs wordt de laatste jaren meer en meer de nadruk gelegd op goed leren lezen én rekenen. Het is evident dat het wegbezuinigen van de bibliobus haaks staat op dit streven. Sterker: het frustreert dit proces in hoge mate. 
Volwassen leden uit de gemeente Maasdonk kunnen te maken krijgen met hogere tarieven als ze gebruik willen maken van het aanbod van BasisBibliotheek Maasland. 
Indien basisscholen uit Maasdonk bij BasisBibliotheek Maasland aankloppen voor aanvullende (lees)ondersteuning dan kunnen ze te maken krijgen met aangepaste tarieven.


Zijn kinderen in Maasdonk minder waard?
Wel als de gemeenteraad van de gemeente Maasdonk in juni instemt met het voornemen de bibliobus op te heffen.

Met verbijstering heeft BasisBibliotheek Maasland kennis genomen van het besluit van het college van Maasdonk de bibliobusvoorziening in Maasdonk op te heffen. Dit druist in tegen alles waar de bibliotheek voor staat: zorgen dat, in ieder geval,de schooljeugd gebruik kan maken van een goede bibliotheekvoorziening in elke gemeente. De gemeente Maasdonk is al de enige gemeente binnen het werkgebied waar geen vaste bibliotheekvoorziening is.

BasisBibliotheek Maasland verzorgt al sinds jaren het bibliotheekwerk in Maasdonk. De bibliobus bezoekt wekelijks op verschillende tijdstippen Nuland, Geffen en Vinkel. Ook de basisscholen De Wissel, Mariaschool en De Hoogakker worden elke week bezocht zodat de schoolkinderen en de leerkrachten gebruik kunnen maken van de bibliobus. Een dienstverlening die volop wordt benut; jaarlijks worden ruim 32.000 titels geleend en 20 % van de inwoners van Maasdonk is lid van de Bibliotheek.
Alle gemeenten in het werkgebied van Bibliotheek Maasland beschikken over een vaste bibliotheekvoorziening en zetten de bibliobus in om voor zoveel mogelijk  mensen, met name kinderen, een voorziening dichtbij huis te hebben. In Maasdonk is de bibliobus  al de enige voorziening. Doordat Maasdonk onderdeel uitmaakt van het bibliotheeknetwerk in het Maasland, werkt dit goed en kunnen leden uit Maasdonk de bibliobus bezoeken, maar ook gebruik maken van alle andere vestigingen binnen het werkgebied.

Als de gemeente Maasdonk besluit om de subsidie voor een bibliotheekvoorziening te schrappen, verdwijnen deze mogelijkheden. Voor de bibliotheek is dat onverteerbaar; juist kinderen zouden gespaard moeten blijven in deze bezuinigingsoperatie en aan alle kanten gesteund moeten worden in het ontwikkelen van lees- en taalvaardigheid.  Bovendien verdwijnt zo voor de inwoners van Maasdonk weer een voorziening, waar tot nu toe intensief gebruik van wordt gemaakt.

De bibliotheek zal haar uiterste best doen dit besluit tegen te houden en roept lezers en samenwerkingspartners op hun steun te betuigen en aan de gemeente Maasdonk te laten weten dat dit besluit onverantwoord is en geld bespaart op de korte termijn, maar waarvoor op de lange termijn een hoge prijs betaald moet worden.

Voortbestaan bibliobus in gevaar
Op dinsdag 31 mei stond in het Brabants Dagblad, editie Oss, een artikel over het voornemen van B&W van de gemeente Maasdonk om de subsidie voor de bibliobus in de gemeente Maasdonk in drie jaar af te bouwen tot 0 euro’s.

Inleiding
Of de bibliobus in de regio blijft rijden, is nog maar de vraag. In Geffen voerde BasisBibliotheek Maasland gisteren actie tegen het plan om de bibliobus in Maasdonk weg te bezuinigen. “Gevolg kan zijn dat de bus te duur wordt voor anderen”.

Geffen – Het voortbestaan van de bibliobus in deze regio loopt gevaar. Dat zegt bibliotheekdirecteur Mari Nelissen naar aanleiding van het voornemen van Maasdonk om geld voor de dienst te schrappen. BasisBibliotheek Maasland voert actie om de bus te behouden en begon daar gisteren mee op de standplaats bij De Geer in Geffen.
“Er zit nu een uitgekiend evenwicht in ons netwerk. Als Maasdonk zijn geld eruit trekt, kan het gevolg zijn dat het te duur wordt voor andere gemeentes en de bibliobus helemaal verdwijnt”, waarschuwt Nelissen. Behalve in Maasdonk rijdt de bibliobus ook in Oss, Bernheze en Landerd.

Van die vier gemeentes is Maasdonk de enige zonder vaste bibliotheekvestiging. “Met alleen een bus zitten we in Maasdonk al op de bodem qua voorziening. Wij strijden ervoor die te behouden. Vooral voor de kinderen, gaat Nelissen verder. “Volwassenen kunnen wel ergens anders naartoe rijden. Kinderen niet, en juist voor hen is het belangrijk om te lezen. Zonder goede woordenschat is hun toekomst kansarmer.”

Van de twintig locaties die de bus wekelijks aandoet, liggen er zes in Maasdonk. Van de ruim 11.000 inwoners maken er 2.365 gebruik van de bieb. In de gemeente werden vorig jaar in totaal 32.599 boeken uitgeleend. Dat zijn er een paar duizend minder dan het jaar daarvoor en 20.000 minder dan in 2006. “Er was dus al een daling in het gebruik”, zegt wethouder van Maasdonk Rini van de Ven. “Is het dan nog wel verantwoord om daar geld aan te besteden?”

Van de Ven meent dat het wegstrepen van de bibliobus één van de pijnlijkste maatregelen is. “Maar als je zes ton moet bezuinigen, moet je ergens beginnen.”

Met het schrappen van de bibliobus bespaart Maasdonk op jaarbasis 72.500 euro. Er blijft 12.500 euro over om de gevolgen deels op te vangen. “Dat geld kunnen we inzetten voor onderwijsbeleid of een boekbrengservice voor ouderen, om bepaalde doelgroepen niet helemaal uit te sluiten”.

De gemeenteraad buigt zich op 7 juni over de bezuinigingsvoorstellen.
Bibliotheekdirecteur Nelissen en -manager Gio van Creij hopen het tij te keren door de raad te overtuigen. “Als de bus in Maasdonk verdwijnt, gaan inwoners boeken lenen in een andere gemeente die wel grote inspanningen doet om de bibliotheek overeind te houden. Dat is parasiteren.” Van Creij: “En de bus is meer dan een collectie boeken. Onze mensen geven advies en bieden afwisseling, dat stimuleert kinderen om te lezen. Anders zit je op lange termijn, gewoon met een taalachterstand.”

Wethouder Van de Ven vindt dat ouders en onderwijs een belangrijke rol hebben om dat te voorkomen. “De toekomst zal uitwijzen of het een juiste keuze is geweest.”

Tekst: Paul Driessen
(dinsdag 31 mei 2011)

Op zaterdag 4 juni verscheen in het Brabants Dagblad (de Osse editie) een artikel op de Opinie-pagina. Geschreven door Mari Nelissen en Gio van Creij van BasisBibliotheek Maasland.

Is lezen nog belangrijk genoeg?
Bibliotheken zijn al meer dan een eeuw een maatje voor kennis en cultuur. De Bibliotheek Maasland wil die functie ook in Maasdonk blijven vervullen

Met verbijstering heeft basisbibliotheek Maasland kennis genomen van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Maasdonk de bibliobusvoorziening in Maasdonk volledig op te heffen. Dit druist volgens ons in tegen alles waar de bibliotheek voor staat: zorgen dat, in ieder geval, de schooljeugd gebruik kan maken vaneen goede bibliotheekvoorziening in elke gemeente. De gemeente Maasdonk is al de enige gemeente binnen het werkgebied waar geen vaste bibliotheekvoorziening is en nu dreigt men ook nog door dit minimum te zakken.

Is lezen belangrijk genoeg? Deze vraag schuilt achter de discussie over bezuinigen en Bibliotheek Maasland. Het antwoord hierop lijkt evident, maar   vreemd genoeg wordt daar erg verschillend over gedacht.

De wereld verandert in een hoog tempo. Maar toch zijn de behoeften van mensen niet veel veranderd. Kennisverwerving en ontplooiing zijn daarin essentieel.  Om werk te kunnen vinden en in het eigen onderhoud te kunnen voorzien. Maar ook om te weten waar het in de samenleving over gaat en om een eigen plek te kunnen vinden waar een mens  gelukkig kan zijn.

De burger, de consument, ouderen, kinderen en jongeren, allemaal hebben ze het internet ontdekt als een plek om hun identiteit vorm te geven, elkaar te ontmoeten en gezamenlijk te reflecteren en initiatieven te ontplooien. Sociale media zoals Hyves en Facebook zijn onderdeel van het dagelijkse leven geworden. Honderden miljoenen mensen over de hele wereld houden een blog bij of leveren user generated content aan Wikipedia, YouTube en Flickr.

Er wordt een nooit stoppende stroom informatie over mensen uitgestort. Je kunt gerust spreken van informatie-inflatie. De kwantiteit staat los van de kwaliteit.  En wat is er in de onoverzichtelijke hoeveelheid de moeite waard om te weten, wat is betrouwbare en belangwekkende informatie? Het terugdringen van die stroom is een onmogelijkheid.

En er ontstaat dan ook steeds meer behoefte aan filters, aan betekenisvolle selecties. Informatie in context plaatsten, waardoor het aansluit bij de beleving en het kennisniveau van de ontvanger.  De Bibliotheek Maasland vervult daarin al een gidsfunctie.We werken er hard aan om die gids te blijven in de informatieovervloed, door mensen toegang te bieden tot zorgvuldig samengestelde collecties en informatiebronnen. 

Niet louter en alleen op een passieve manier, maar de Bibliotheek Maasland rust mensen toe met de vaardigheden om zelf informatie te vinden, kennis en cultuuruitingen te produceren en te delen met anderen.

De bibliotheek opereert niet alleen. Juist de samenwerking tussen de bibliotheken binnen het werkgebied onderling en de samenwerking met scholen, professionele en amateur aanbieders van kunst en cultuur, zorginstellingen etc. maakt een krachtige en effectieve dienstverlening mogelijk. Als publieke instelling richt de bibliotheek zich op de kwaliteit, bereikbaarheid en diepgang van het aanbod. Uiteraard in directe aansluiting op de vraag van het publiek

De focus van de Bibliotheek Maasland is gericht op empowerment. De Bibliotheek Maasland biedt alle burgers vrije toegang tot informatie, kennis en cultuur. Leidraad daarbij zijn de kernfuncties van de Openbare Bibliotheek: kennis en informatie, ontwikkeling en educatie, lezen en literatuur, kunst en cultuur en ontmoeting en debat.  Met een gedegen collectie, programma’s en activiteiten biedt de Bibliotheek Maasland  een bijdrage aan het versterken van burgerschap, sociale cohesie, een hoger opleidingsniveau en betere arbeidskansen voor de mensen in ons werkgebied.

De bibliotheek bereikt haar doelgroep fysiek door een netwerk van bibliotheekvestigingen, bibliobus en bibliotheekpunten. Elke burger heeft op deze manier toegang tot een bibliotheekvestiging van waaruit de gehele collectie en het dienstenaanbod van de bibliotheek Maasland ontsloten worden.  De meest elementaire dienstverlening wordt geleverd door  de bibliobus en servicepunten.  Voorzieningen die  nog nét voldoende bieden om in de leesbehoeften van kinderen te kunnen voorzien.

De digitale bibliotheek is een vanzelfsprekend onderdeel van de diensten van de Bibliotheek Maasland geworden. Leners kunnen vanuit huis de collectie raadplegen, materialen reserveren en gebruik maken van allerlei diensten. Lezers doen dat overigens massaal. Door het evenwicht in het netwerk van Maasland met centrale collecties en een professioneel team kan de kwaliteit van de dienstverlening nu nog overal gewaarborgd worden. Ook in de kleinen kernen.

Openbare Bibliotheken  zijn al meer dan eeuw voor burgers een maatje voor Kennis en Cultuur.  Meer  25% van de bevolking is lid van de Bibliotheek en nog eens  meer dan 25% maakt op een of andere manier gebruik van haar diensten . Ieder jaar weer  en dat  al jarenlang voor zeker de helft van de samenleving.

Bezuinigingen leiden in veel gevallen, ook bij politici, tot een neiging om vooral te behouden wat we hebben. Pappen en nathouden. Maar daar kunnen we de toekomst niet mee in. Die toekomst vraagt om investeren. Investeren in mensen en in kennis. En zoals altijd gaan de kosten voor de baten uit. Als kinderen afgesloten worden van een Openbare Bibliotheek en louter technisch kunnen lezen dan is nog maar de vraag of ze over 40 jaar nog in staat zijn om in een nog complexere samenleving te participeren, te werken en hun rol als burger in een democratische samenleving vorm te geven. Dat vraagt om inzicht en visie om tegen de stroom in te roeien en te blijven investeren in kinderen.

En de burger. Die burger moet inzien dat de makkelijke weg niet bestaat. Het vraagt inspanning, uithoudings- en doorzettingsvermogen om van het leven iets te maken. Te vaak is “leuk” het criterium. Bij volwassenen en jeugd en jongeren.

Er zijn grofweg twee manieren om gelukkig te worden: regie voeren over je eigen leven en iets kunnen betekenen voor de ander. In beide kan en wil de Openbare Bibliotheek een rol spelen. Ook in Maasdonk!

Mari Nelissen & Gio van Creij, Openbare Bibliotheek Maasland
{zaterdag 4 juni 2011)

Kort verslag van de gemeenteraad van 7 juni
Op dinsdagavond 7 juni besprak de gemeenteraad van Maasdonk een voorstel van het college van B&W om op verschillende posten te bezuinigen. Op deze avond spraken een viertal personen de afgevaardigden van de Maasdonkse gemeenschap toe. Namens een achterban. Zo sprak Marc Janssen uit Vinkel namens bezorgde ouders en leerkrachten de gemeenteraad toe over het belang van lezen. Juist voor kinderen. Hij overhandigde namens medewerkers van de bibliobus aan burgemeester Roel Augusteijn (CDA) een doos met daarin ruim 2.300 handtekeningen én 400 tekeningen van basisschoolkinderen uit Geffen, Nuland en Vinkel.

Klik hier voor een tekst die Marc Janssen eerder schreef over dit voor de jeugd van Maasdonk rampzalige besluit.

Tijdens de avond werd duidelijk dat de meeste fracties nog niet in staat waren over de gepresenteerde voornemens een finaal oordeel uit te spreken. Er is gekozen voor een time out van twee weken. Op dinsdag 21 juni wordt het overleg voortgezet en zullen besluiten worden genomen.

Het besluit raakt namelijk niet alleen de inwoners van Maasdonk, maar ook van andere kernen in het Maasland. Het wegvallen van de subsidiëring van de bibliobus door de gemeente Maasdonk zou kunnen betekenen dat de bibliobus in de andere kernen ook moet stoppen. Denk aan plaatsen zoals Loosbroek, Vorstenbosch, Reek, Herpen, Haren, Macharen, Megen en in Oss.
Kortom: onderteken allemaal de petitie en probeer – indien mogelijk – raadsleden uit Maasdonk op andere gedachten te brengen.

(woensdag 8 juni 2011)

Een appel aan de Maasdonkse bestuurders

Klik hier voor een artikel over de bibliobus en potverteren

Sluiting bibliotheek ontneemt kind kans op leesplezier
Schrijver Jacques Vriens mengt zich in het debat. In het Eindhovens Dagblad van 11 juni verscheen onderstaande tekst. Aangezien niet alleen de gemeente Maasdonk extreme maatregelen voorstelt stond deze bijdrage ook in het BD.

Sluiting van bibliotheek ontneemt kind kans op leesplezier
Er wordt stevig het mes gezet in ‘linkse hobby’s’. Veel mensen denken daarbij aan ballet, toneel, klassieke muziek, enz. ‘De kunst voor de elite,’ hoorde ik iemand op de radio zeggen, ‘en die hebben toch geld zat.’ Men vergeet daarbij dat de botte bijl ook in bibliotheken wordt gezet en in de centra voor kunstzinnige vorming en muziekscholen, om maar een paar voorbeelden te noemen.
Vooral mensen met lagere- en middeninkomens worden hierdoor getroffen. Ook zij willen graag hun hobby beoefenen onder leiding van een goede docent, maar wel tegen een redelijk lesgeld. Harmonieën en fanfares kunnen zich zorgen gaan maken vanwege gebrek aan jonge aanwas omdat muziekscholen te duur worden.

Voor de bibliotheken volgt de grootste kaalslag. Er verschijnen steeds meer berichten dat overal filialen worden gesloten. Ook in Helmond! En Deurne maakt het nog bonter: daar dreigt zelfs de hele bibliotheek te verdwijnen.

Mijn kleindochter Esther van drie is net lid geworden van de Deurnese bieb. Twee dagen na haar aanmelding, kwam het bericht dat de bibliotheek wellicht zou sluiten. De lezer van dit artikel vraagt zich wellicht af: waar bemoeit die Vriens zich mee, hij woont toch ergens anders? Maar ik ben opgegroeid in Helmond. Ik werd een enthousiast lezer dankzij de Helmondse bieb die toen nog in een statig oud pand op de markt zat. Ik won als tienjarige mijn eerste ‘literaire’ prijs dankzij een verhalenwedstrijd die de bieb samen met de Helmondse Courant had uitgeschreven. En in 2006 kreeg ik de Oeuvreprijs van de stad Helmond.

Kortom, ik voel me nog steeds verbonden met de stad. Dezelfde stad waar nu filialen dreigen te verdwijnen die op loopafstand liggen voor kinderen en niet alleen voor hen. Ook andere buurtbewoners die er intensief gebruik van maken, moeten voortaan kilometers verderop naar de bibliotheek. En als je in Deurne woont, heb je straks helemaal pech als daar de gemeente haar zin krijgt.

En wat gebeurt er trouwens met de bibliotheken in de rest van de regio?

Het getuigt alles bij elkaar van weinig inzicht in het grote belang van lezen. Lezen (en dat begint met plezier in lezen) is een eerste voorwaarde om te kunnen functioneren in onze maatschappij.

Kinderen beginnen met lezen zodra ze niet meer in een boek bijten, maar erin kijken. Daarvoor heb je wel een bibliotheek nodig, want niet iedereen kan altijd nieuwe boeken kopen. Natuurlijk zijn er de computer, de e-reader en andere moderne hulpmiddelen. Maar inmiddels is gebleken dat deze apparaten ‘handig’ zijn, maar niet geschikt om het leesplezier te ontwikkelen. En wil je die apparatuur efficiënt kunnen gebruiken, dan zul je toch eerst veel leeservaring moeten opdoen.

Door van jongs af aan veel voor te lezen, ontdekken kinderen dat lezen leuk is. En zo raken ze al snel vertrouwd met letters, woorden en verhalen. Wanneer ze dan zelf gaan leren lezen, hoeven ze die drempel niet meer over om echte lezers te worden. Daarbij spelen basisscholen natuurlijk een grote rol, maar dan moeten die wel over een goede bibliotheek kunnen beschikken.

Als je plezier in lezen (dus leeservaring) hebt, heeft dat vele voordelen: het is televisie in je eigen hoofd. Maar het is ook heel handig, want als juf of meester in groep zes zegt: ‘Voor de volgende keer bladzijde 11 tot en met 20 uit je geschiedenisboek goed lezen’, denken kinderen niet: Hoe kom ik in ‘s hemelsnaam door al die zwarte tekentjes heen? Ze zijn dan echt met geschiedenis bezig en hoeven die leesdrempel niet meer over.

En dat geldt bijvoorbeeld ook voor de CITO in groep acht. Het grootste deel van de toets (95 procent) is tekst. Je zal daar maar zitten als kind met weinig leeservaring!

Ik ben lang directeur geweest in het basisonderwijs en heb gezien dat kinderen die goed kunnen lezen, beter presteren op school.

Om al deze redenen is het zeer onverstandig om bibliotheken te sluiten. Daarmee ontneem je kinderen, en niet alleen hen, iets heel belangrijks! En dat is later niet meer in te halen.

De auteur is kinderboekenschrijver en oud-directeur van OBS De kleine kapitein in Bakel.

(dinsdag 14 juni 2011)

Titus Brandsma zou zich omdraaien in zijn graf
Op vrijdag 10 juni 2011 ging historicus John van Zuijlen in zijn rubriek Stille getuige in het Brabants Dagblad in op de voornemens van de Maasdonkse politiek. In zijn column legt hij (indien mogelijk) een link tussen de geschiedenis en actuele ontwikkelingen.

In Oss is geen geld voor nieuw beleid. Ook niet voor oud beleid. Het is dus bezuinigen dat de klok slaat. In andere plaatsen is het al niet veel anders. Om van Maasdonk maar te zwijgen. Bij de bibliotheek weten ze er alles van. In ider geval lijkt nu de bibliobus geofferd te gaan worden. Ook al is het rendement daarvan hoger dan de kosten die voor deze voorzieningen op de begroting staan. Er lijkt geen moedertje lief aan te helpen want volgens de laatste politieke mode wordt cultuur niet meer in profijt berekend maar in kosten uitgedrukt. En dat in het jaar dat de Osse bibliotheek 90 jaar bestaat. Het doet pijn, weet wethouder Rini van de Ven uit Maasdonk, ‘maar je moet ergens beginnen.’

Titus Brandsma zou zich omdraaien in zijn graf. Titus die in de geschiedenis van Oss te boek staat als de man ‘die Oss leerde lezen’, liep zich in 1921 het vuur uit de sloffen om in Oss een openbare leeszaal van de grond te krijgen.
Hij had succes en al zijn opvolgers hebben zich sedertdien alleen maar ingespanen om de bibliotheek, haar filialen en al hetgeen ze nog meer te bieden had, beter te maken. Een bibliotheek met groot maar beperkt laadvermogen, is in vergelijking tot een heus gebouw toch al een teken van bezuinigen, maar evengoed een prachtige voorziening.

Oss heeft van het begin voorop gelopen met zijn bibliotheek. Toen die Openbare Leeszaal op katholieke grondslag in maart 1921 tot stand kwamen, waren er pas vijf in Brabant. Titus Brandsma die als hoofdredacteur van De Stad Oss hevig voor de bibliotheek actie voerde, kreeg de handen van overheid, bedrijfsleven en belezen particulieren binnen een jaar op elkaar; de bedrijven gaven zelfs een jaarlijkse bijdrage.

De eerste Openbare Bibliotheek was ondergebracht in het Bondsgebouw op de Heuvel. In 1950 verhuisde men naar de Monsterstraat, naar het voormalige gebouw van de ambachtsschool, om in 1968 neer te strijken in De Lievekamp. Er kwamen filialen in een oud winkelpand aan de Rozenstraat (1952) en in een ‘oude woning’ aan de Schadewijkstraat (1960). Ook het gemeentebestuur spande zich in voor een moderne bibliotheek. En als het nodig was werd er gemopperd. Burgemeester Louis Jansen en wethouder Harry van Xanten foeterden in 1973 dat er in de Osse bibliotheek veel te weinig moderne boeken te krijgen waren. Na een strafkorting op de subsidie werd het aanschafbeleid vervolgens up to date gebracht. Bezuinigingen waren er natuurlijk al eerder. Zo sneuvelden in 1986 de filialen in Schadewijk en Ruwaard en kon het plan voor een filiaal in Ussen de prullenbak in.

Maar de bibliobus bleef en verzorgde toen 15% van alle uitleningen. In 1968 zei burgemeester Jansen bij de opening van de nieuw bibliotheek in De Lievekamp: een volk dat leest, bouwt aan zijn toekomst. Maar in Maasdonk zal er zonder Bibliobus binnenkort niet veel meer via de bieb te lezen zijn. Iedereen in Geffen moet dan maar in Oss komen wonen. Maar dat wordt om uiteenlopende redenen lastig. Dus moet die bus maar blijven rijden.

(maandag 16 mei 2011 – dinsdag 14 juni juni 2011)

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: