Categorieën
Echte waarde(n)

Tom Kniesmeijer over de TrendRede 2013

Op donderdag 11 oktober 2012 houdt toekomstpsycholoog Tom Kniesmeijer in de Openbare Bibliotheek van Oss een lezing over de TrendRede 2013.

Untitled

TrendRede
In 2010 werd de zogenaamde TrendRede voor de eerste keer uitgesproken. Toen in november. De jaren daarna in september, een week voor de opening van de Staten Generaal en het uitspreken van de échte troonrede door koningin Beatrix. De TrendRede is een samenwerkingsverband tussen tien Nederlandse trendwatchers. Ze willen aan het Nederlandse volk kond doen van hun kijk op de toekomst. Een openbare toespraak én publicatie. Een moment dat trendwatchers bewust naar buiten treden en niet spreken voor een besloten groep (denk aan een symposium of branche-bijeenkomst).

Op hun website verwoordden ze het in 2010 als volgt:

De TrendRede is een initiatief van Nederlandse toekomstdenkers. De TrendRede kadert en clustert de actualiteit in drie grote overkoepelende thema’s en toont Nederland daarmee een uitgelicht pad richting de toekomst. De mkanier waarop we leven, werken, consumeren en communiceren zal de komende jaren radicaal veranderen. De beredeneerde lijnen in de TrendRede zijn dan ook uitdrukkelijk bedoeld om discussie en besluitvorming op weg te helpen.

Én

Wat is het doel achter de samenwerking?
De gezamenlijke toekomstdenkers laten door middel van de TrendRede zien dat de grondige analyse van trends een belangrijke bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke en economische groei van Nederland. Op dit moment worden we teveel geleid door de waan van de dag. Deze eerste TrendRede wil Nederland stimuleren om gefundeerd vooruit te zien, door de grote golven te schetsen van waaruit kleinere trends en hypes de komende jaren voortkomen.

Verder

Waarom is besloten tot deze samenwerking?
“Nederland heeft behoefte aan inspiratie op het vlak van maatschappelijke ontwikkelingen en trends. Het is veelzeggend dat zoveel onafhankelijke denkers met plezier en overtuiging bij elkaar komen om een collectieve inspanning te leveren”, zegt initiatiefnemer Tom Kniesmeijer. “Wanneer specialisten hun krachten bundelen, levert dat een grote meerwaarde en dus een stevig onderbouwde redenering op. De TrendRede schildert de nieuwe tijd die voor ons ligt met krachtige streken en kleurt hem in met opvallende details. De TrendRede schetst de golven waarop Nederland richting de toekomst surft.” 

Tom Kniesmeijer
Is een van de belangrijkste mannen achter dit initiatief. In het voorjaar van 2010 werd hij voor een lezing door de Osse Openbare Bibliotheek uitgenodigd voor de reeks lezingen Tijd voor een nieuwe lente. De belangrijkste reden om hem toen uit te nodigen was zijn in 2009 verschenen boek De seizoenen van de tijdgeest : herkenbare patronen in heden, verleden en toekomst van Nederland. Een interessant boek waarin hij als psycholoog constateert dat in Nederland om de vijf tot zeven jaren de tijdgeest als het ware kantelt. En dat elke periode kenmerken heeft van een bepaald seizoen. Toen (in 2009) zaten we midden in een (zware) winter en hij voorzag toen (in 2009) dat elk moment een lenteperiode zou kunnen aanbreken. How wrong!  Maar hij maakt wel aannemelijk dat na deze winter een lente moet komen. Alleen regeert Koning Winter nu wat langer. In andere landen is de lente wel aangebroken, maar dat doet aan zijn verhaal niets af.

Enkele maanden later trad hij samen met zijn partners naar buiten met de eerste TrendRede. Sinds die tijd volgen we het doen en laten van Tom Kniesmeijer.

Een geboren optimist
Tom Kniesmeijer is opgeleid als psycholoog en adviseert bedrijven en organisaties al 25 jaar op het gebied van organisatie-ontwikkeling, marketing en communicatie. Enkele jaren geleden stond in zijn c.v. het woord trend-… vallen. Nu afficheert hij zich op zijn website als toekomstpsycholoog. Met als motto: “mensen het mooie van het heden en de potentie van toekomst tonen”.

Ondanks zijn misvatting dat al op korte termijn een lenteperiode zou aanbreken ziet hij overal sneeuwklokjes de kop op steken. Hoopvolle signalen dat een nieuw voorjaar met optimisme in de lucht zal aanbreken. Hij weet – als veel anderen – dat we aan de vooravond van een transitieperiode staan. Een transitieperiode waarin we met z’n allen op zoek moeten naar een andere manier om onze samenleving overeind te houden en vooral van nieuw elan te voorzien. We kunnen niet opnieuw de ‘groeimotor’ aanzetten en ons uit alle problemen consumeren. No way.

Burger van Stavast
In de tweede Trendrede (uitgesproken in september 2011 met als titel Trendrede 2012) stond het begrip Burger van Stavast centraal. Klik hier voor een lang artikel over die TrendRede en met name die Burger van Stavast. Of klik hiervoor een ander artikel over die TrendRede

Bijna een jaar later
Kniesmeijer en zijn mede-TrendRede-auteurs geloofden in september 2011 dat een Burger van Stavast zou opstaan. Een burger die niet langer gelooft in grote verhalen, grote idealen maar eerder op het standpunt staat om in zijn of haar (directe) omgeving datgene te doen wat zinvol lijkt. Haalbaar is. Het verschil maken. Een burger die staat voor zijn of haar zaak. Intrinsiek gemotiveerd is. Op 11 september zal in de derde Trendrede blijken hoe ze terugkijken op die vermeende Burger van Stavast.

Jaarthema bibliotheek
Sinds november 2004 worden door de Osse Openbare Bibliotheek op de derde zondagmiddag van de maand in de Groene Engel in Oss lezingen rondom een jaarthema georganiseerd. In het nieuwe seizoen (2012-2013) is het thema Echte waarde(n). Eerdere edities hadden titels als Ontnuchteringsjaren, De latten verleggen, Tijd voor een nieuwe lente en onlangs Who’s in control?

In elk thema worden aspecten belicht van elementen die ook in de TrendRede(s) worden besproken. En ongetwijfeld “voorbij” zullen komen in de TrendRede 2013.

Lezers van Stavast
Kort voor de zomervakantie van 2012  heeft de Osse Openbare Bibliotheek  een plan gelanceerd om maximaal veertig Lezers van Stavast te zoeken. Deze Lezers van Stavast verplichten zich (zelf) om in het komende seizoen veertig non-fictie boeken te gaan lezen. Boeken waarin uiteenlopende schrijvers aspecten belichten van zaken die in de Trendrede én in de lezingenreeks Echte waarde(n) ook aan bod komen. De achterliggende gedachte is dat onze huidige tijd erg complex is, dat er grote problemen zijn en dat om een juiste keuze in die nieuwe lente te kunnen maken het niet volstaat om slechts korte quotes tot je te nemen. Onze nieuwe tijd schreeuwt om creatieve mensen en dat kun je alleen zijn, worden en blijven als de figuurlijke rugzak goed is gevuld en wordt onderhouden.

René Diekstra
Onlangs sprak deze bekende psychiater zich uit over omgaan met tijd. Hij gaf aan wekelijks vijf tot zes boeken te lezen. Broodnodig voor zijn eigen ontwikkeling. Hij kwam ook op de proppen het het beeld van de vijf kamers. Kamers waarin je elke dag enige tijd móet doorbrengen. Hij zei het zo:

Die houding combineer ik met mijn vijfkamertheorie. Zie het leven als het bewonen van ene huis met vijf kamers: een werkkamer, een relatiekamer, een vrijetijdskamer, een gezondheidskamer en een zingevingskamer. Om een evenwichtig leven te leiden, moet je elke dag in elke kamer wat tijd doorbrengen. Werk elke dag, maar ontspan ook. Besteed elke dag genoeg tijd aan relaties. Lees, filosffer of doe op een andere manier aan zingeving. Geef je gezondheid dagelijks wat aandacht.

TrendRede 2013
De derde TrendRede wordt op dinsdag 11 september in Utrecht uitgesproken en is vanaf die dag via internet na te lezen. Eén dag voor de verkiezingen. En een week voordat koningin Beatrix in de (dan) vernieuwde Staten Generaal de troonrede uitspreekt.

Opmerkelijk in het persbericht: Die Maya’s? Ze hadden gelijk! De wereld vergaat. En gelukkig maar.

Op donderdag 11 oktober zal Tom Kniesmeijer in de Openbare Bibliotheek van Oss ingaan op deze TrendRede. Tijdens zijn lezing zal hij ongetwijfeld stil staan bij Burgers én Lezers van Stavast en hoe het zit met zijn kijk op de nakende lente. Deze lezing is interessant voor iedereen die zich zorgen maakt over ons huidige tijdsgewricht en hoe we onze problemen kunnen overkomen. Deze avond zal hij (ook) aangeven welke boeken, films, websites enzovoorts hem inspireren en/of op ideeën brengen voor een TrendRede.


(woensdag 15 augustus 2012)

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

Één reactie op “Tom Kniesmeijer over de TrendRede 2013”

Geef een reactie

%d