Categorieën
Citaten Filosofie Maatschappij

De crises zijn morele crises. We hebben andere waarden nodig, een andere identiteit.

Dit is één van de vier kernzinnen die op de onlangs gelanceerde website Optimistisch Manifest zijn gepubliceerd.

* Optimistisch Manifest, het is tijd voor een gezonde dosis optimisme in crisistijd!
* De crises zijn morele crises. We hebben andere waarden nodig, een andere identiteit.
* We zijn angstig, geplaagd door onbegrip. Behoudzucht & navelstaren zijn de reacties.
* We hebben alles in huis om het leven beter en mooier te maken.

Tom Kniesmeijer
Trendpsycholoog schreef al in 2009 een boek over dit onderwerp. Daarin beschreef hij dat we binnenkort onze somberheid achter ons zouden laten. Dat een nieuwe symbolische lente zou aanbreken. Na een lange, lange winter. Symbolisch dat juist nu, na een echte winter, filosoof en econoom Vincent Wiegel deze website heeft gelanceerd. Tom Kniesmeijer was – dat moge duidelijk zijn – té vroeg met zijn nieuwe lente. Die is nog steeds niet aangebroken. Alhoewel dit Optimistisch Pamflet anders doet vermoeden.

Ook sluit deze website en de voorspelling van Tom Kniesmeijer aan bij het verhaal dat de jonge historicus Rutger Bregman onlangs in de Groene Engel in Oss afstak: we leven in Nederland feitelijk in een bijna perfecte wereld en maken onszelf wijs dat veel verkeerd is. In zijn nieuwste boek (De geschiedenis van de vooruitgang) werkt hij dit verhaal breder uit (boek verschijnt 28 maart).

Echte waarde(n)
De achterliggende gedachte bij het jaarthema van de bibliotheek was (en is) dat we komende jaren als samenleving een debat zullen (moeten) voeren over waarde én waarden.

De (postmoderne) tijd dat alles even belangrijk, zinvol, waardevol was is voorbij. Over. Uit. Links- of rechtsom zullen we als maatschappij een debat moeten voeren en bepalen wat er in the end  tóch meer toe doet. Iedereen die de samenleving volgt kan signalen zien die bij die herleving van waarde(n) passen. Het Optimistisch Pamflet is daar een krachtig symbool van en voor.

Maar denk ook eens aan Alain de Botton, die op zijn School of Life-website ten virtues for the modern age heeft geformuleerd. Bedoeld om het debat uit te lukken. Of boeken van (Belgische) auteurs: Identiteit van Paul VerhaegheBorderline times van Dirk De Wachter of Een paradijs waait uit de storm van Thomas Decreus.

Lezers van Stavast
Zoals wellicht bekend lezen binnen de regio Noord Oost Brabant een dertigtal volwassenen veertig weken lang onder de naam Lezers van Stavast één serieus non-fictieboek per week. Ze kiezen uit een groslijst van ruim 150 titels en spreken een keer per vier weken over hun leesstof. In veel boeken worden zaken aangestipt die met dit Optimistisch Manifest hebben te maken. Het gevoel dat we als samenleving op een kantelpunt staan, dat we ‘het oude’ achter ons moeten laten en we met ons allen een ander model gaan optuigen. Op de literatuurlijst die op de website van het Optimistisch Pamflet staat komen veel titels voor die ook op de lijst van de Lezers van Stavast voorkomen.

A work in progress
Vincent Wiegel ziet zijn website als een work in progress. Er staan enkele artikelen op, maar de komende maanden zullen er nog vele aan teogevoegd worden. Artikelen waarvoor hij input van de omgeving verwacht. Optimistisch Manifest is een perfect voorbeeld van wat Seth Godin een tribe noemt. Een stam gelijkgestemde zielen die samen voor een bepaald ‘iets’ willen gaan.

Citaat 011 (woensdag 20 maart 2013)
Homepage Citaten 2013

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

Geef een reactie

%d