Categorieën
Boeken Citaten

Dropbox-man – You become the average of the 5 people you hang out with.

Dit is een uitspraak van Drew Houston, de oprichter van Dropbox.

Die opgenomen is een slideshow van een ander Amerikaans bedrijf, Hubspot. Die op 21 april 2013 op hun blog een culture code plaatsten. Een diashow met 155 plaatjes om uit te leggen waar ze voor staan. Maar vooral om te laten zien hoe ze werken, denken en vooral wat ze van hun medewerkers verlangen. Niet zo zeer qua vaardigheden of kennis, maar ze willen medewerkers die op een bepaalde manier in de wereld en het leven staan. Met dat soort mensen hopen ze succesvol te zijn en blijven.

Seth Godin
Maar hoe kom je op zo’n blog terecht? Neem je de moeite om alle 155 slides te bekijken? Dat heeft te maken met gidsen. Mensen die je attenderen op interessante zaken. Seth Godin is er zo een. Een echte gids. Leider. Een man die een oog heeft voor ontwikkelingen in onze o zo complexe wereld. Een optimistisch man. Die een groot vertrouwen heeft in de kracht van de geest. Zijn laatste boek (The Icarus deception : how high can you fly) gaat over de attitude die ook uit het Hubspot-manifest spreekt.

Seth Godin post dagelijks een miniblog (gratis). Enkele zinnen. Ooit een iets langer stuk. Uiteraard herhaalt hij zichzelf. Zegt soms iets in net iets andere bewoordingen als enkele weken/maanden daarvoor. Maar als je met Seth ‘meeloopt’ dan loop je met een (zeer) creatieve geest mee, die aanvoelt waar ‘we naar toe gaan’. Een wereld die in een overgangsfase zit. Op allerlei terreinen en we zullen daarin mee moeten. En Seth beweegt mee in zijn denken. Volg hem op zijn blog.

Op 23 april heette zijn miniblog-artikel Your manifesto, your culture. Waarin hij voortborduurt op een oud idee van hem, nl. dat iedereen die ergens voor staat of gaat (persoonlijk of als bedrijf) een manifest zou moeten maken. Waarin je formuleert waar je als bedrijf, organisatie of instelling voor staat. Het idee van een manifest werkte hij uit in het boek Tribes : jij moet ons leiden (uit 2009). Een tribe is een stam of stammetje. Dat is een groep mensen die bij elkaar komt omdat ze iets delen. Elke stam heeft een leider en volgelingen. En Seth vindt dat elke tribe een manifest zou moeten publiceren. In zijn miniblog van 23 april verwijst hij naar twee voorbeelden. Die hem opvielen. En als je Seth en zijn gedachtewereld (goed) kent dan begrijp je waarom hij juist deze twee (Acumen én Hubspot) presenteert.

Dat heeft vooral te maken met het feit dat Godin het belangrijk vindt dat tribes positie innemen. Zeggen waar ze voor staan. En daarmee impliciet aangeven waar ze niet voor staan. Het heeft niet zo zeer te maken met uitspraken over wat een tribe concreet gaat doen of maken (producten of diensten), maar meer vanuit welke houding, gebaseerd op welke waarden men iets doet.

Een slideshow
Via het blog van Seth Godin wordt je doorgeleidt naar een pagina op een blog-artikel van het bedrijf Hubspot (Creating a culture we love). Op die pagina staat een dia-show met 155 beelden. In die presentatie proberen ze uit te leggen welke houding, instelling, attitude ze van hun medewerkers verlangen. Ze realiseren zich terdege dat we in de 21e eeuw leven en dat de oude modellen niet meer werken. Men is zoekende naar een nieuwe vorm. Centraal daarin staat dat mensen die bij hen werken intrinsiek gemotiveerd (moeten) zijn, ‘iets’ kunnen en (dat nog wel) positief bijdragen aan het maken van winst.
Ze willen ‘great’ people aannemen en aan zich binden. En dat kan alleen door een ‘great’ werkklimaat aan te bieden, Met ‘great’ collega’s die op hun manier aan dat mooie klimaat bijdragen.

Op dia 12 proberen ze het verschil tussen oude en nieuwe banen aan te geven. Tenure = loopbaan.

In de show worden hun tien culture codes gepresenteerd. Iedereen die aanvoelt dat er in de eigen organisatie, bedrijf of instelling ‘iets’ moet veranderen, zou ze moeten bekijken. Het citaat van Drew Houston – You become the average of the 5 people you hang out with – staat op dia 88.

In het zelfde blog verwijst Seth Godin naar een organisatie die zich inzet om armoede in de wereld te verminderen: Acumen. Het gaat hem om hun manifesto, met daarin de regels The humility to see the world as it, the audacity to imagine the world as it could be.

Audacity = stoutmoedigheid, vermetelheid, onverschrokkenheid. Kortom het lef om je een wereld voor te stellen zoals die zou kunnen zijn. Dream on.

Citaat 026 (donderdag 25 april 2013)
Homepage Citaten 2013

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: