Categorieën
Maatschappij

Derde seizoen Lezers van Stavast

Begin juli 2014 werd dit artikel geplaatst op de website van de samenwerkende Noord Oost Brabantse Bibliotheken

Derde seizoen Lezers van Stavast
In september 2014 start het derde seizoen van de Lezers van Stavast. Donderdagavond 4 september is de eerste van elf bijeenkomsten. Elke vier weken worden Lezers van Stavast op een donderdagavond verwacht in de Bibliotheek Oss. In het derde seizoen wordt de formule aangepast.

Wat blijft hetzelfde?
* Lezers van Stavast lezen regelmatig boeken die op de literatuurlijst staan (juli 2014 circa 250 titels)
* De schrijvers gaan in hun boeken in op uiteenlopende aspecten van onze sterk veranderende samenleving.
* Tijdens de vierwekelijkse bijeenkomsten worden Lezers van Stavast ‘bijgepraat’ over nieuwe (en oude) boeken, attent gemaakt op interessante websites, blogs, filmpjes, clips, TED-talks, tv-programma’s, documentaires, lezingen, tentoonstellingen et cetera. Kortom: op uiteenlopende ontwikkelingen in de samenleving, die te maken hebben met het jaarthema Oefenen voor een andere tijd van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken.
* We zullen blijven zoeken naar vormen om de Lezers van Stavast bij het gesprek te betrekken
* Incidenteel zullen we Lezers van Stavast vragen om samen een activiteit buiten de Bibliotheek Oss te bezoeken.
* Tijdens de bijeenkomsten op donderdagavond kunnen Lezers van Stavast geleende boeken inleveren en nieuwe laten registreren.

Wat verandert ten opzichte van seizoen een en twee?
* De ‘verplichting’ om veertig weken lang wekelijks één non-fictie boek van de literatuurlijst te lezen, laten we los.
* Het besloten karakter. Het is niet langer nodig om een seizoen lang deel te nemen. Vanaf dit seizoen kunt u incidenteel een bijeenkomst bijwonen. Het is wel verplicht om u aan te melden voor elk van de elf bijeenkomsten op de donderdagavond.
* Deelname is gratis voor leden van de bibliotheek

Wat verwachten we van Lezers van Stavast?
* Dat u regelmatig boeken leest van de literatuurlijst
* Dat u geïnteresseerd bent in hoe onze samenleving aan het veranderen is
* Dat u open staat voor het experiment
* Dat u deel neemt aan het groepsproces
* Dat u (op verzoek) bereid bent ‘iets’ voor een volgende bijeenkomst voor te bereiden

Data in 2014-2015
Donderdagavond, bibliotheek Oss. Inloop vanaf 19:00 uur. Duur van 19:30-21:30 uur.
1. 4 september 2014  
2. 2 oktober
3. 30 oktober
4. 27 november
5. 18 december
6. 22 januari 2015
7. 19 februari
8. 19 maart
9. 16 april
10. 21 mei
11. 18 juni

Waarom een aanpassing van de formule?
* In de praktijk is gebleken dat de ‘verplichting’ om wekelijks één non-fictie boek uit de LvS-lijst te lezen té zwaar is. Zelfs Lezers van Stavast die veel lezen, hikken tegen deze opgave aan. Dus laten we dit vanaf seizoen drie achterwege. Het is wél belangrijk dat Lezers van Stavast titels van de lijst blijven lezen, omdat tijdens de bijeenkomsten altijd ingezoomd wordt op thema’s die in die boeken worden behandeld.

* Om te voorkomen dat de bijeenkomsten een té hoog incrowd gehalte krijgen is besloten om vanaf september leden van de bibliotheek toe te laten die incidenteel eens een keer willen binnenlopen of deelnemen.

* een andere reden heeft te maken met de zogenaamde Tegenlicht Meet ups. Dat zijn bijeenkomsten die sinds enige tijd in grotere plaatsen worden georganiseerd. Tijdens zo’n Meet Up wordt teruggekeken op een eerder die week uitgezonden Tegenlicht-uitzending. Bezoekers praten met een of meerdere deskundigen door over een onderwerp. Alle tegenlicht-uitzendingen gaan – zoals bekend – over het brede thema dat onze samenleving overal fundamenteel aan het veranderen is. Hetzelfde thema als Oefenen voor een andere tijd en boeken die op de literatuurlijst staan van de lezers van Stavast. In de praktijk zijn de Lezers van Stavast-bijeenkomsten een soort Tegenlicht Meet ups, alleen breder.

Hoe kunt u meedoen?
* Om te beginnen mag iedereen (lid of geen lid van de bibliotheek) gebruik maken van de aangereikte titels op het blog.

* Indien u een Lezers van Stavast-bijeenkomst op een donderdagavond wilt bijwonen, dan dient u zich daarvoor via deze website aan te melden. Per avond mogen maximaal veertig leden van de bibliotheek deelnemen. Voor elk van de elf bijeenkomsten dient u zich apart aan te melden.

* Deelname is gratis voor leden van de bibliotheek.

* Indien u zich aanmeldt dan verplicht u zich ook aanwezig te zijn. We willen voorkomen dat u zich wel (gratis) aanmeldt, maar niet komt opdagen.

Verwijzing naar eerdere artikelen
Klik hier voor de oproep voor het eerste seizoen
Klik hier voor de oproep voor het tweede seizoen
Klik hier voor een terugblik op het tweede seizoen (‘Inspirerend’)
Klik hier voor de literatuurlijst

(dinsdag 8 juli 2014)

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: