Categorieën
Citaten Oefenen voor een andere tijd

Er is maar één volk: de mensheid

Tussen de honderden rouwadvertenties voor de slachtoffers van de aanslag op vlucht MH17 viel die van de gemeente Amsterdam op. Ondertekend door burgemeester Eberhard van der Laan. Die op zijn manier het onzegbare probeerde te verwoorden.

Hij koos voor een tekst van een stadgenoot, ondernemer, socialist en wethouder F.J. Wibaut (1859-1936). Floor Wibaut, bekend van de WibautstraatNa de crematie in 1936 van deze voor de stad Amsterdam zo belangrijke wethouder werd op de duintop in Westerveld – waar zijn urn was bijgezet – een steen geplaatst met deze tekst:

Er is maar één land: de aarde
Er is maar één volk: de mensheid
Er is maar één geloof: de liefde

Een tekst die niet alleen ‘gelezen’ kan worden als een oproep aan de strijdende partijen in Oekraïne en Rusland om samen te gaan werken, praten. Maar ook verwijst naar andere (actuele) brandhaarden in de wereld. Onbedoeld verwijst de tekst ook naar een boek dat in het voorjaar van 2013 verscheen en amper aandacht heeft gekregen. Een ‘schaamteloos’ idealistisch, optimistisch en (helaas) naïef werk. Want de kans dat zijn oproep (Naar één wereld : een nieuwe mondiale werkelijkheid) op korte termijn effect zal sorteren lijkt bijna nihil. Hieronder een lang citaat uit dit boek, van een diplomaat en wetenschapper uit Singapore: Kishore Mahbubani.

Naar één wereld
De grote convergentie die onze wereld doormaakt is onomkeerbaar geworden. Er zijn te veel krachten ontketend die de wereld steeds kleiner maken. Die krachten zullen de komende decennia hun invloed alleen maar sterker doen gelden. En als we goed naar ons eigen leven kijken, zien we duidelijk dat onze levens, waar we ook wonen, dagelijks worden beïnvloed door wat er elders op de planeet gebeurt en wordt besloten.

De grote denkers van deze wereld hebben dus geen keus: ze zullen zich wel móeten bezighouden met de manier waarop we de kleine, compacte en sterk onderling verbonden global village die we zelf hebben gecreërd moeten beheren. De traditionele oude sociale en politieke orde in de wereld, waaronder ook de natiestaat, blijkt in veel opzichten steeds minder berekend te zijn op deze grote veranderingen. We moeten blijven zoeken naar een nieuwe aanpak en nieuwe oplossingen.

Crisissen en catastrofes zullen er zeker komen. Verstandige geopolitiek zal altijd nodig blijven. Zoals ik in dit boek heb betoogd, kunnen we zelfs voor een aantal van de lastigste geopolitieke problemen oplossingen vinden. De positieve krachten die de wereld voortstuwen zijn te groot en te sterk om het proces nog te laten ontsporen. De levensomstandigheden van miljareden mensen zullen zich blijven verbeteren en aan hun verlangens zal steeds meer tegemoet kunnen worden gekomen. De wereld zal steeds kleiner, steeds meer onderling verbonden en onderling afhankelijk worden. De drijvende kracht achter veel van deze processen zal de technologie zijn, een kracht die niet meer te stuiten of terug te draaien is. Wetenschap en technologie zullen belangrijke vooruitgang blijven maken. De iPad 2 heeft net zoveel rekenkrahct als een Cray-2-supercomputer uit 1985. De ontwikkelingen zullen in hoog tempo doorgaan, mede dankzij de miljoenen nieuwe ingenieurs en wetenschappers in alle delen van de wereld. En de mondiale ontwikkelingen zullen steeds sneller gaan. 

De uitdaging waar wij wereldwijd voor staan, is om van deze positieve dynamiek te profiteren en onze samenlevingen en mondiale instellingen aan het tempo aan te passen. Gelukkig is daar geen revolutie voor nodig maar kan het door evolutie. Kleine stapjes voorwaarts kunnen een enorm verschil maken.  (pagina 326-327)

Een metafoor
In dit boek komt Kishore Mahbubani op zeker moment met een cruiseschip op de proppen. Met 193 hutten. En – hoe verrassend, verwarrend – 193 kapiteins met hun crew. Als op zeker moment een ijsberg in de verte opdoemt is het maar de vraag wat er gaat gebeuren. Momenteel (ann0 2014) hollen alle kapiteins terug naar hun hut en gaan met hun teams overleggen wat te doen. Mahbubani hoopt op een tijd waarin die 193 kapiteins tijdens zo’n crisissituatie met de andere leiders gaan overleggen en samenwerken. Naar één wereld: Er is maar één land: de aarde / Er is maar één volk: de mensheid / Er is maar één geloof: de liefde

Klik hier voor een eerder artikel over dit boek (.. dat je met het geld dat de EU uitgeeft aan koeien, elke koe business class tweemaal de wereld rond kunt laten vliegen …) (april 2013) en hier voor een artikel over dat cruiseschip (Floating hope) (maart 2013) en hier voor een kort stukje over hetzelfde schip (november 2013)

Klik hier voor een pagina op de website van Tegenlicht, waarin Kishore Mahbubani meerdere keren aan het woord werd gelaten.

Opmerkelijk
Op woensdag 19 september 2012 werd in het gemeentehuis van Amsterdam een borstbeeld van Floor Wibaut onthuld. Door … Johan Witteveen. De oud-minister, econoom en voormalig VVD-lid én de vader van de ook verongelukte Willem Witteveen, de onderzoeker en Eerste kamerlid voor de PvdA. Door zijn moeder is deze Johan Witteveen een kleinzoon van Floor Wibaut. Klik hier voor een artikel over o.a. Johan Witteveen en hoe die de advertentie van de gemeente Amsterdam zeker zal toejuichen (Why oh why do we take this as bad news?) (mei 2014)

Citaat 151 (woensdag 23 juli 2014)
Homepage Citaten 2014

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: