Categorieën
Boeken Citaten Next Oefenen in een andere tijd

Hebzucht zou moeten worden vervangen door de ‘culture of generosity’.

Hilde Roothart is bij het grote publiek geen bekende naam. Wel in de wereld van mensen die de tijdgeest proberen te volgen en op zijn of haar staart te trappen. Ze heeft gewerkt voor Lidewij Edelkoort (iets bekender, was een ‘Zomergast’ in 2012), maar begon later voor zich zelf.

Ze is een van de tien-twaalf mensen die jaarlijks de zogenaamde TrendRede samenstellen. Haar adviezen zijn meestal bedoeld voor intern gebruik. Bedrijven, instellingen en organisaties die haar (duurbetaald?) inhuren om ‘iets’ over hun business of sector te zeggen. Waar staan we, en vooral waar gaan we (ongeveer) naartoe. Waarop kunnen (moeten!) we anticiperen en waar moeten we dat vooral niet doen. Zo iemand schrijft af en toe een ‘stukje’ in een tijdschrift of krant. Niet alles wat zij en andere (oneerbiedig geformuleerd) trendwatchers zeggen hoeft of zal waar worden. Maar als burger die wil proberen die tijdgeest te begrijpen is het (toch) niet verkeerd die artikelen tot je te nemen. Om er al dan niet iets mee te gaan doen.

Een disruptief decennium
In het eerste nummer van dit jaar (01/02 januari 2015) staat van haar een artikel in het Tijdschrift voor Marketing. Ondertitel: inspiratie voor marketeers in samenwerking met Nima. Titel: Het disruptieve decennium: de ‘culture of greed’ zou moeten worden vervangen door de ‘culture of generosity’. Het artikel wordt gebracht onder de noemer ‘De stemming van 2015’, daarmee suggererend dat er in volgende nummers andere schrijvers aan het woord zullen worden gelaten. Uit dit artikel enkele citaten, die – hoe verrassend! – aansluiten bij het jaarthema Oefenen in een andere tijd van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken en ook te maken hebben met de notie dat een ander frame zich aan het aandienen is: ‘Volwassenen verleiden zich volwassener te gaan gedragen‘.

Enkele citaten en woorden (trends) die ze hier naar voren haalt.

Een onrustige tijd
We leven in een onrustige tijd. Op pleinen en in straten over de hele wereld, van Brazilië tot Turkije en van Hong-Kong tot Brussel, komen mensen samen om te protesteren. () burgers komen in opstand omdat ze willen vechten voor hun rechten op economisch, technologisch, ecologisch of politiek gebied. Het onbehagen en de ontevredenheid overheersen. () Er wordt strijd, soms op leven en dood, geleverd over wie de baas is in onze wereld, in de natuur, over onze data en privacy, in onze portemonnee. Wie kijkt naar de trends voor 2015 () ziet een onrustig strijdtoneel. Mens en maatschappij zijn in de war door alle veranderingen die zich in het zogeheten disruptieve decennium tegelijkertijd afspelen. Wie zich midden in het strijdgewoel bevindt ziet geen uitweg meer. Maar in verlaten kantoren, winkels en fabrieken wordt daar ondertussen wel hard naar gezocht.

Fight – onrust en onbehagen; nieuwe spelregels
() Wat nodig is, is een nieuwe maatstaf voor succes, waarbij het niet gaat om wat goed is voor het bedrijf of de bestuurder maar om wat goed is voor mens en maatschappij. De ondernemeningen en organisaties die de nieuwe regels bepalen, zijn niet de beste in hun soort maar bieden het beste voor de wereld. 

Want – ontevreden over ongelijkheid; onze reden van bestaan
() De ‘culture of greed’ zou moeten worden vervangen door de ‘culture of generosity’, omdat alleen zo het maatschapppelijk belang kan worden gediend. In een nieuw tijdsbestek roept dat vragen op over wat de waarde van consumeren en produceren is. Voor de ene ondernemeing is dat de laagste prijs voor de consument, koste wat kost. Voor de andere betekent het eerder van waarde zijn in sociale en culturele zin. 

Rule – wie regeert de wereld; de herkomst van onze identiteit
() Laten we niet inzoomen op onze zwakte maar op onze kracht en trots zijn op wat ‘made in Europe’ is. Voor ondernemingen en organisaties geldt dat de economische waarde niet los kan staan van de culturele. Het Nederlands elftal, het Nationale Ballet, het Rijksmuseum, ze laten juist zien hoe internationale visies en ambities kunnen zijn. Een duidelijke lokale of nationale identiteit zet kracht bij aan de inspanningen die internationaal worden geleverd.

Live – wij zijn onze natuur; organische economie
() Of het nu gaat om mobiliteit en energie, water en voedsel, kleding en kantoren, in allerlei branches en sectoren zijn mensen geïnspireerd en gemotiveerd om te bouwen aan een organische, circulaire economie. De belofte is een wereld die meer energie produceert dan consumeert, net zoals de wind en de zon.

Make – de maakbare samenleving; samen werken aan de toekomst
() We leven in een controlemaatschappij vol met afspraken die achter bureaus worden bedacht maar altijd door anderen moeten worden nagekomen. Dat systeem werkt niet meer voor ons maar tegen ons. Laat de mensen zelf bedenken wat ze willen maken en hoe ze dat willen doen, is de kerngedachte van de nieuwe industriële revolutie. Vernieuwing is gebaat bij vrij spel en voldoende tijd om te experimenteren.

4 C’s voor een nieuw tijdperk
Collaborative consumption – De sociale en digitale manier van consumeren op basis van samen doen en eerlijk delen.  Link
Circular economy – Het herontwerp van onze wijze van produceren geïnspireerd op de kringloop van het leven. Link
Cooperative alliance – De terugkeer van een oud systeem voor organiseren uitgaande van participatie en gedeeld eigenaarschap. Link
Conscious capitalism – Het nieuwe model voor ondernemen gericht op mens, milieu en maatschappij. Link

Laatste woorden
Het goede nieuws is dat mensen over de hele wereld bezig zijn om oplossingen voor een nieuw tijdperk te bedenken. De stemming in de maatschappij slaat om en de tijd kantelt. De bereidheid is er om voorbij de pleinen en de straten te kijken naar nieuwe manieren van denken in daden om te zetten. De modellen en systemen voor een nieuwe tijd, ze worden niet alleen nu bedacht, maar ook met grote haast en onvermoeibaar enthousiasme toegepast. () Je zou het een nieuwe maakbare samenleving kunnen noemen, waarbij de toekomst door onszelf en met elkaar wordt bedacht, ontworpen, georganiseerd en gemaakt. Zo zijn we op weg van het disruptieve decennium naar een holistische toekomst.

Meer lezen?
Hilde Roothaart verwijst min of meer expliciet slechts naar één boek (Benjamin Barber. Als burgemeesters zouden regeren : haperende staten, opkomende steden), maar impliciet naar veel andere. Hieronder enkele titels die zich spontaan aandienen.

Jos Verveen. Bullsh!t management : terug naar de essenties van organisaties (2011)
Otto C. Scharmer. Leiden vanuit de toekomst : van ego-systeem naar eco-systeem (2013)
Otto C. Scharmer. Theorie U : leiding vanuit de toekomst die zich aandient(2010)
Marga Hoek. Zakendoen in de nieuwe economie : zeven vensters op succes(2013)
Klaas van Egmond. Een vorm van beschaving (2010)
Han Bekkers. De druppel en de oceaan : leiders voor een nieuwe wereld(2008)
Willem Vermeend. De WIJ Economie : de opkomst van de WIJ Economie en de ondergang van de IK Economie (2009)
Seth Godin. What to do when it’s your turn (and it’s always your turn) (2014)
Michael J. Sandel. Niet alles is te koop : de morele grenzen van markt werking (2012)
Henk van Tuinen. Ons land kan menselijker : naar een economie die de samenleving verbetert (2013)

Op maandag 2 maart 2015 verzorgt hoogleraar duurzaam ondernemen Jan Jonker in de Kruisherenkapel in Uden een lezing over zijn nieuwste boek (Nieuwe business modellen : samen werken aan waardecreatie). Een lezing die naadloos aansluit op dit artikel van Hilde Roothart.

En een oud filmpje: MBA Oath 2011 (‘create real value’) (3:09)

En een quote (3-9-2014) – Marketing used to be what you say
Now, marketing is what you do. What you make. How you act. The choices you make when you are sure no one is looking.

Klik voor de bron

Citaat 218 (vrijdag 30 januari 2015)
Homepage Citaten 2015

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: