Categorieën
Citaten Maatschappij Politiek

Er zijn veel mensen die niet bereikt worden.

Er zijn veel mensen die niet bereikt worden.

In november 2016 konden leden en niet leden van de samenwerkende Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB) in het kader van Nederland Leest een stembiljet over het functioneren van de lokale democratie invullen. Dit stembiljet is in november door ruim dertienhonderd mensen ingevuld, waarvan er 26 niet in een van de vijf gemeentes wonen die deel uitmaken van het werkgebied van de NOBB.

Het stembiljet bevatte vijf gesloten én twee open vragen. 

Hieronder wordt ingezoomd op de cijfers van de deelnemers die niet in de gemeentes Bernhze, Landerd, Oss, Uden of Veghel wonen. Ook worden alle gemaakte opmerkingen voor u op een rij gezet. Zonder commentaar.

Het stembiljet is door 1.319 mensen ingevuld. Daarvan kwamen er 26 niet uit een van de vijf gemeentes. Dat is twee procent van alle deelnemers (2%).

Verdeling man-vrouw: 8-18. Procentueel: 22-78%.
Voor de hele NOBB is de verdeling man-vrouw: 294-1.019 (31-69%)

Het gros van de deelnemers is ouder dan 46 jaar: 19 van de 26 (d.i. 73%).

Tevredenheid over ‘de democratie’
Ruim een kwart vindt dat ‘de democratie’ goed functioneert (5 = 18%), Ruim zestig procent is tevreden (18 = 70%). Een op de tien deelnemers is ontevreden (3 = 12%). Voor de hele NOBB was de uitslag als volgt: goed (294 = 22%), voldoende (853 = 65%) en onvoldoende (166 = 13%).

Opmerkingen over de democratie
De lokale bevolking wordt betrokken
Er is nog veel te wensen over
Er zijn veel mensen die niet bereikt worden.
Gewoon prima.
Ik denk dat het wel vaker, net iets beter kan!
Kennis beperkt
NIveau raadsleden is te laag
Te veel achter de computer/te weinig voeding/voeling burger
Tevreden
Voldoende


Overige opmerkingen

Meer aandacht voor het lezen

Welk thema zou lokaal meer aandacht moeten krijgen?

Centrum
Bibliotheek
Invulling stedelijk gebied
Democratie
Respect bij vergaderingen voor elkaars mening
Jeugd
Ouderen/jeugd
Jongeren
Jongeren en wonen/starters
Leefbaarheid
Energiezuinig maken alle huizen
Laaggeletterdheid
Woonwijken; verbetering samenwerking
Gezondheid gewone mensen
Milieu
Energiezuinig maken alle huizen
Ouderen
Ouderen/jeugd
Ouderenzorg/huisvesting
Veiligheid
De zorg en de verkeersveiligheid, met name de fietspaden.
Veiligheid
Wonen
Jongeren en wonen/starters
Ouderenzorg/huisvesting
Woonwijken; verbetering samenwerking
Zorg
De zorg en de verkeersveiligheid, met name de fietspaden.

Overige gemeentes?
Bernheze – Landerd – Oss – Uden – Veghel 

Citaat 416 (zondag 4 december 2016)
Homepage Citaten 2016

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

Één reactie op “Er zijn veel mensen die niet bereikt worden.”

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: