Categorieën
Citaten TED-talks

Bibliotheek, dekt dit woord de lading nog wel?

Wellicht weet u nog dat vorig jaar voor de eerste keer in de regio van de samenwerkende Noord Oost Brabantse Bibliotheken een TEDx werd gehouden.

Een TEDx is een spin-off van de officiële TED-bijeenkomsten. Ze worden georganiseerd met toestemming van het ‘hoofdkantoor’ in the States.

Op vrijdag 10 juni 2016 vond de eerste TEDx Veghel plaats. Met als motto: Food4Thought.

Initiatiefnemer Ellen Minkels wist vanaf het begin dat er na de eerste algemene TEDx Veghel een tweede moest komen met als thema: Library (Bibliotheek). Met enkele collega’s zijn we betrokken bij de organisatie van die tweede TEDx, die op vrijdag 9 juni op de Noordkade in Veghel zal worden gehouden.

Het programma is bekend en wordt o.a. hier de komende weken langzaamaan bekend gemaakt.

Een oproep
Enkele weken geleden ontstond binnen de TEDx Veghel-werkgroep het idee om een oproep te doen: Bibliotheek, dekt dit woord de lading nog wel?

Collega Meike Boertjes kreeg afgelopen zaterdag in De Taalstaat, het taalprogramma op Radio NPO1 (met Frits Spits, maar die was dit keer op vakantie), de gelegenheid haar oproep te plaatsen. Klik hier voor dit tweeënhalf durende gesprek.

Daarin legde ze uit dat het woord bibliotheek ‘bewaarplaats van boeken’ betekent. Die betekenis klopt echter al geruime tijd niet meer helemaal. Er wordt veel meer gedaan. En vooral burgers die weinig de bibliotheek bezoeken hebben daardoor een verouderd beeld; en staan vaak op het standpunt dat ‘de bieb’ haar beste jaren heeft gehad. Best gesloten zou kunnen worden. ‘Alles is toch digitaal beschikbaar!’ Dat is echter om zeer veel redenen een misvatting. Die haaks staat op waar een hedendaagse (openbare) bibliotheek zoal mee bezig is.

Bibliothecarissen zijn het levende bewijs van een beeld dat in december 2015 in een WRR-rapport werd geschetst. In De robot de baas : de toekomst van werk in het tweede machinetijdperk wordt een baan omschreven als een bundel taken. In de meeste banen vallen door veranderende omstandigheden sommige taken weg; en komen er – idealiter – nieuwe voor in de plaats. De gemiddelde bibliothecaris heeft zich de laatste tientallen jaren doorlopend aan moeten passen. Zich nieuwe, andere kennis zien eigen te maken. Meebewegen met de digitale revolutie. En dat meebewegen wordt weerspiegeld in alles wat in en om een bibliotheek wordt gedaan, georganiseerd. Zeker is dat die trend de komende jaren verhevigd zal doorgaan.

Een bont gezelschap
Een andere manier om uit te leggen waarom een bibliotheek anno 2017 nog steeds bestaansrecht heeft, er toe doet, heeft met die TEDx Veghel Library te maken.

Op vrijdag 9 juni treden in Veghel twintig sprekers aan. Een bont gezelschap. Spreken over zeer uiteenlopende onderwerpen, waarover veel meer te zeggen valt. Waarover geschreven wordt. Maar vooral waarover (door)gepraat moet worden. Sommige onderwerpen zijn omstreden. Niet iedereen is het eens met de richting en keuzes die gemaakt worden. De bibliotheek is een organisatie, maar vooral een plek waar lokaal burgers samen kunnen kunnen komen. Om zichzelf te informeren, er met elkaar van gedachte te wisselen.

In de TrendRede 2017 werd in januari van dit jaar gerept over het ‘buitenveld’, ‘waar iedereen uit de eigen cirkel treedt en de ander ontmoet op neutraal terrein‘. Om met elkaar te praten. Een TEDx is natuurlijk ook zo’n plek, maar tijdelijk en eenmalig.

Resultaten van de oproep
Worden meegenomen naar vrijdag 9 juni 2017. Maar deze oproep kan ook suggesties opleveren die op andere plekken in bibliotheekland kunnen worden gebruikt. Zo speelt in de gemeente Oss de discussie of ‘de bieb’ niet verplaatst zou moeten worden naar het centrum. In dat verband wordt vaak de naam ‘Uithuis’ gebezigd. Het is echter maar zeer de vraag of de gemiddelde burger (lid of geen lid) begrijpt dat achter dat begrip de Osse bieb schuilgaat en verantwoordelijk is voor een zeer brede ‘programmering’.

Een formulier
Middels dit formulier kunt u uw suggestie(s) aanreiken.

U kunt ook hier terecht met uw suggesties: 06-53226285 of info@tedxveghel.com

Bibliotheken streamen TEDx Veghel
Een ander plan krijgt momenteel ook gestalte en momentum. Bibliotheken uit heel Nederland zijn benaderd om die bewuste vrijdag alle toespraken live in hun pand te streamen. In onze regio zullen mensen uit Oss, Schijndel, Uden en Veghel dit in hun lokale bibliotheek kunnen volgen.

Eerdere artikelen over TEDx Veghel
TEDX Veghel – Food4Thought (juni 2016)
Frits van Eerd – Service hte nieuwe goud? (TEDx Veghel) (juli 2016)
Babs van Geel – We zijn elkaars medicijn tegen eenzaamheid (juli 2016)
Willie Smits – Greed is still winning (juli 2016)
TEDx Veghel – 15 filmpjes (juli 2016)

Website TEDx Veghel  

Enkele artikelen over het werk en belang van bibliotheken
Welbevinden – Het regelmatig bezoeken van de bibliotheek verhoogt het geluk meer dan een salarisverhoging van €1.666 (mei 2014)
VN – … als bibliotheken vooral opnieuw onderzoeken hoe we een actieve rol kunnen spelen in de gemeenschap … (maart 2013) 
Buitenveld – Waar iedereen uit de eigen cirkel treedt en de ander ontmoet op neutraal terrein (februari 2017) 
Manifest UIThuis – Thuis in Oss (oktober 2016)  
Niets nieuws, alleen herordening van wat allang bekend is (september 2016) 
Rol van de bieb – Het is een cruciale opdracht () om grondiger te kijken, en te verhelderen wat ons leven en onze maatschappij aan het veranderen is (maart 2016)  
Bibliotheek en Stadsarchief: Niemand verlaat hier zonder te zijn veranderd (januari 2016)

Citaat 456 (dinsdag 25 april 2017)
Homepage Citaten 2017

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

Één reactie op “Bibliotheek, dekt dit woord de lading nog wel?”

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: