Categorieën
Bibliotheek Boeken Citaten Literatuur

A.F.Th. – Hij komt zelden verder dan de aanzet tot een daad die enige werveling in zijn bestaan moet brengen.

Als bibliothecaris heb je het voorrecht leuke, interessante, belangrijke ‘dingen’ voor je achterban, je werkgebied te mogen organiseren. Het is meer dan een voorrecht. Het is een opdracht.  En het is ook meer dan een mogen; nee: het moet! Uiteraard collectioneren we, organiseren we dat leden materialen kunnen lenen, voeren we een administratie. Proberen we […]