Categorieën
Beginzinnen

Ad Verbrugge. Tijd van onbehagen

Maak kennis met Tijd van onbehagen : filosofische essays over een cultuur op drift van Ad Verbrugge door de beginzinnen van de 7 essays. (Sun 2004, 285 p).

Recensie voor de Openbare Bibliotheken
Verbrugge, verbonden aan de VU, schrijft vanuit orthodox protestants-christelijke visie. In 7 essays draagt hij geprononceerd de opvatting uit dat de overheersende ideologie van de individualiteit met haar eigen, vrije gevoelsbeleving een wezenlijke richtingloosheid in de menselijke levensgang tot gevolg heeft. Aan de jeugd wordt vaak geen ander ideaal geboden dan een roesachtige behoeftebevrediging. De moderne techniek is de uitdrukking van een levenshouding waarin in beginsel alles door de mens wordt beheerst. De mens is een toevallig ‘ding’ onder de dingen. Maar, aldus de kritiek van V., de redelijkheid van onze beginselen kan niet worden bewezen. De ervaring van de heiligheid is wezenlijk voor de samenhang van een gemeenschap. Als de Geest van God sterft, ontstaat een subject dat geen innerlijke noodzaak en binding meer ervaart. De consumptief-individualistische levensstijl ontnam de christelijke symbolen hun zeggingschap; het atheïsme raakte in de mode. De auteur is zeer erudiet, met name in de wijsbegeerte. Maar hij houdt zijn beperkingen te weinig in het oog. Zijn oordeel over de moslims is oppervlakkig, over de situatie in Irak evenzeer. Het hoofdstuk over de vorming van Europa vraagt om een wederwoord. Deze bundel zal vooral weerklank vinden in christelijke kring.


Dit boek bevat een zevental essays waarin ik op filosofische wijze een onbehagen tracht te verwoorden dat ik ervaar met betrekking tot onze tijd.

Voorwoord 
Dit boek bevat een zevental essays waarin ik op filosofische wijze een onbehagen tracht te verwoorden dat ik ervaar met betrekking tot onze tijd.
‘Zinloos’ geweld : misdaad en straf in een tijd van cultuurverlies
Koning Oedipus doodde de man van wie hij niet wist dat het zijn vader was, loste het raadsel van de sfinx op en kreeg als beloning daarvoor, zonder het te weten, zijn moeder als vrouw, bij wie hij vier kinderen verwekte.
Grenzen van de macht : de botsing van culturen en de vraag naar de verhouding tussen economie, ethiek en politiek
Je hebt geen weerman nodig om te merken dat er een nieuwe wind door Nederland waait – ja zelfs door geheel Europa -, maar om wat voor wind het hier gaat, hoe hevig hij zal worden en waarheen hij ons voert is minder duidelijk.
De spiegel van Irak : oorlog, liberale democratie en Fukuyama’s ‘Einde van de geschiedenis’
Toen George Bush na 11 september 2001 de War on terrorism afkondigde en daarbij in één moeite door een ernstige waarschuwing deed uitgaan naar landen die deel uitmaakten van de zogenaamde ‘as van het kwaad’, verkeerde menigeen in de veronderstelling dat deze felle uithaal behoorde tot  de gebruikelijke Amerikaanse spierballentaal en retoriek, die gezien de zojuist geschokte gemoederen op dat moment vergeeflijk waren.
Oorlog en vrede : geweld, cultuur en het discours van de mensenrechten
In zijn spraakmakende boek The clash of civilizations uit 1997 merkt Samuel Huntington op dat einde van de Koude Oorlog culturele krachten heeft losgemaakt die in de twintigste eeuw, met name door de ideologische strijd tussen liberaal-democratie en communisme, lange tijd onderdrukt waren gebleven.
De vorming van Europa : de institutionalisering en rationalisatie van de Europese Unie en vervreemding
Als één ding opvalt aan de huidige discussie rond de Europese grondwet, dan is het wel de steeds terugkerende klacht over het gebrek aan een nationale discussie erover.
De dood van God? : de Verlichting, religie en de toekomst van het Westen
Toen Zarathustra na tien jaren van eenzaamheid van zijn berg afdaalde, ontmoette hij in het woud van de Heilige Kluizenaar, dezelfde die hem eens had gezien toen hij terneergeslagen zijn as de berg op droeg.
Wat is de Matrix? : het technologisch-economische bestel en de vraag naar een nieuwe innerlijkheid
Toen aan het eind van het millennium de wervelende actiefilm THE MATRIX uitkwam, waren de eerste reacties vrijwel zonder uitzondering lovend.

Homepage Beginzinnen
(dinsdag 1 april 2008)

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: