Categorieën
Boeken Onderwijs

Je woordenschat wordt beter als je oefent

Op zaterdag 7 juni verscheen in het Opinie & Debat-katern van NRC Handelsblad een artikel van Jeanet Meijs onder de lange kop

In het basisonderwijs heeft zich een ramp voltrokken. Veel kinderen lopen zo’n achterstand op dat die nauwelijks meer is in te halen.

Jeanet Meijs was dertig jaar werkzaam in het basisonderwijs als adjunct-directeur en leerkracht van groep acht. Geeft lezingen over het basisonderwijs namens de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON).


Uit dit artikel enige citaten:

De eerste prioriteit van een basisschool is het aanleren van basisvaardigheden. Gebeurt dat niet of onvoldoende, dan zijn voor het kind de rapen in het voortgezet onderwijs gaar: de achterstand valt niet meer in te halen. Anno 2008 is die achterstand eerder regel dan uitzondering.

In pedagogische kring is het een tamelijk wijd verbreid inzicht dat kinderen niet te veel teleurgesteld moeten worden. Dat is slecht voor de kinderziel. Docenten mogen niet te laag cijferen en moeten voortdurend de norm aanpassen. Wat een onzin. Onderwijs is er om je horizon te verbreden. Je mag best tegen een kind zeggen: leer het nou maar. Later zal je merken dat je er profijt van hebt. Je woordenschat vergroot je niet door te internetten, te chatten, msn’en en in je opnemen van ondertitels van films op tv. Je woordenschat wordt beter als je oefent. Maar dat oefenen gebeurt niet meer in het onderwijs. Niet in de laatste plaats omdat degenen die voor de klas staan en geacht worden onze kinderen klaar te stomen voor het voortgezet onderwijs zélf niet competent zijn.

 Aan het eind geeft ze negen aanbevelingen

1. Zorg ervoor dat voor de aspirant-onderwijzers het verwerven van kennis en vaardigheden centraal staat, niet de didactiek of de pedagogiek. Het laatste is niet onbelangrijk, maar is uiteindelijk alleen maar de vorm, terwijl kennis en vaardigheden de inhoud van het onderwijs zijn. Vorm zonder inhoud is niets, levert slechte leerkrachten op en ineffectieve scholen.

6. Zorg ervoor dat de 7 R’s terugkeren in de school: Rust, Reinheid, Regelmaat, Richting, Ruimte, Resultaat en Rekenschap.

Relatie met de bibliotheek

Het is evident dat kinderen op een basisschool moeten leren rekenen en lezen. En dat op school veel geoefend moet worden.

Maar het is niet verkeerd om daar thuis mee door te gaan. Het gezegde Oefening baart kunst is nog steeds geldig. Ouders zouden er op toe kunnen zien dat hun kind thuis dagelijks LEEST. Een Openbare Bibliotheek kan daarbij van pas komen. Bezoek die instelling regelmatig. Zie er op toe dat geleende boeken ook gelezen worden. Haal kinderen eens achter die apparaten vandaan. Het leven hoeft niet altijd leuk te zijn. En wellicht ontdekken sommige kinderen dat lezen best “leuk” kan zijn. In ieder geval zinvol, want je woordenschat en kijk op de wereld wordt daardoor groter, breder. Waardoor je beter beslagen het voortgezet onderwijs in kunt gaan én de rest van je leven.

 Op de website van Basisbibliotheek Maasland staan twee “dossiers” die verwant zijn met de mening en het artikel van Jeanet Meijs.

Ignorance is the enemy

Use it or lose it!


(zaterdag 7 juni 2008)

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: