Categorieën
De latten verleggen Duurzaamheid Herlevend burgerschap Maatschappij Next The Time is Now Tijd voor een nieuwe lente Waarom IK een probleem werd voor ONS Who's in control?

Criteria voor het jaarthema

Sinds 2008 wordt door de bibliotheek een breed maatschappelijk onderwerp tot jaarthema uitgeroepen. In de periode van september tot mei wordt dit thema vanuit verschillende kanten belicht. Deze traditie is voortgekomen uit een reeks lezingen rondom een centraal thema die vanaf het najaar van 2004 door de bibliotheek in de Groene Engel worden gehouden.

Hieronder staan een tiental criteria die meespelen bij het ‘uitroepen’ van zo’n thema:

 1.Moet in te zetten zijn bij lokale verankering
 2.Moet gebaseerd zijn op analyse. Of anders gezegd: het thema is geen gril of een opwelling. Het thema is “ontstaan” door het “volgen” van de samenleving.
 3.Wat speelt er. Welke tendenzen zijn zichtbaar. Welke onderwerpen dienen zich aan.
 4.Moet vanuit verschillende kanten belicht kunnen worden
 5.Sluit indien mogelijk aan bij eerdere thema’s
 6.Moet prikkelend zijn, vragen oproepen. De meningen zijn binnen de samenleving over het thema (nog) verdeeld. Of veel burgers moeten voor zichzelf nog een standpunt bepalen.
 7.Toont de verschuivende panelen van het openbare bibliotheekwerk. Het werken met een jaarthema is voor een Openbare Bibliotheek nieuw. De bibliotheek zit in een mediwereld die sterk aan het veranderen is. We zijn als sector op zoek naar een andere rol.
 8.Een aansprekende titel. Poëtisch? Dubbelzinnig!? Paradoxaal? Een verwijzing naar iets. Een grapje.
 9.Het thema zit vooraan in de bekende golf die gaat van Innovators – Early adopters – Early majority – Late majority naar Laggards. We streven er naar een thema naar voren te halen dat ergens voor aan in de curve zit. Nadrukkelijk niet helemaal vooraan (de innovators). We kennen onze plaats en rol. Een thema dat achter de tijdgeest aanloopt is onze eer ook te na. Belangrijk is dat we niet meegaan met hypes – kortstondige oprispingen van vaak triviaal niveau. Los van het hype karakter realiseren we ons dat we binnen het publieke domein een rol spelen. Daar past het niet overdreven veel aandacht te vestigen op bewezen onzin of zaken die een twijfelachtig karakter of aanzien hebben. We hebben nog steeds ‘iets’ met het begrip volksverheffing. In dit verband speelt ook de vraag of een Openbare Bibliotheek louter moet doen waar (veel) vraag naar is. Ons antwoord is: het is niet zo dat u vraagt en wij draaien!
10.Tot slot: de bibliotheekmedewerkers moet lol beleven aan het thema. Ze moeten er tenslotte een jaar mee aan de slag en dat lukt niet als niemand het thema ziet zitten.


(dinsdag vrijdag 27 mei 2008)

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: