Categorieën
Beginzinnen

Han Bekkers. De druppel en de oceaan

Maak kennis met De druppel en de oceaan : leiders voor een nieuwe wereld van Han Bekkers. Uitgegeven in het vroege najaar bij Uitgeverij Ten Have (382 pagina’s).

Recensie voor de Openbare Bibliotheken
Een stappenplan en aandachtspunten met toelichting om meer spirituele leiderschapskeuzes te krijgen. In zijn voorwoord wijst Herman Wijffels erop dat deze tijd om andere leiders vraagt: in bedrijven en openbaar bestuur. Volgens de auteur, afkomstig uit het openbaar bestuur en nu zelfstandig adviseur, vereist dit dat er anders gedacht moet worden over ‘ik’, ‘waarden’, ‘creëren’, ‘leiderschap’, ‘visie’, ‘gedrag’ en ‘wij’. Essentieel daarbij is het maken van keuzes. En belangrijk daarbij is het bewustzijn dat geregeld wordt door drie soorten universele wetten: de natuurwetten (over biologische evolutie en zwaartekracht), de spirituele wetten (leven in eenheid en harmonie met je menselijke en materiële omgeving) en de ordeningswetten (gebaseerd op de weg van de minste weerstand). De auteur gelooft dat leiderschap meer is dan een groep laten handelen als eenheid. Het is ook in harmonie leven met de menselijke en materiële omgeving, en daarvoor verantwoordelijkheid durven nemen. Hij gebruikt, onder andere, zijn eigen carrière en persoonlijke omgeving als voorbeeld. Het advies blijft hetzelfde als bij andere adviseurs: ken jezelf. Hij geeft daarvoor een stappenplan met aandachtspunten. Met talrijke illustraties in kleur, literatuuropgave, eindnoten en register.

We staan op de drempel van een nieuwe tijd; een fascinerende tijd.

Voorwoord
We staan op de drempel van een nieuwe tijd; een fascinerende tijd. (Herman Wijffels)
Inleiding
1 – De druppel en de oceaan
De druppel en de oceaan is een boek voor leiders, managers en voor ieder ander die op zoek is naar wegen om zelf zijn of haar steentje bij te dragen aan een betere wereld
2 – De wereld vraagt leiderschap van ons allen
Ik begin met mijn kijk op de wereld om mij heen.
3 – Leiders voor een nieuwe wereld
Leiderschap is een intrigerend en wellicht daarom veel beschreven thema.
Deel 1 – Mijn persoonlijke weg naar leiderschap
1 – Mijn eigen weg
Mijn achtergronden bepalen voor een belangrijk deel de blik van waaruit ik dit boek schrijf. 
2 – Mijn keuze voor mijn waarheid
De weg van leiderschap voert ons onvermijdelijk naar de vraag waar we voor staan.
Deel 2 – Wat vinden we belangrijk? Leven en werken met hart en ziel
Dit deel gaat over onze waarden. Waarden als basis voor de vormgeving van ons leven en van ons mogelijk ledierschap
1 – De bron van onze waarden
Ik verlang ernaar  om ‘met hart en ziel te leven’, om bezield te leven.
2 – Waarden als uitgangspunt voor ons denken en handelen
Waarden zijn onze persoonlijke leidende principes
3 – Wat vinden we echt belangrijk
Dit hoofdstuk gaat over waarden, die in deze tijd belangrijk zijn.
4 – Gemeenschappelijke waarden
Omdat ondernemingen zo’n grote invloed hebben op ons leven is het belangrijk te kijken naar de totstandkoming van waarden in ondernemingen.
5 – Transformatie naar een waarden-vol leven
Al ons gedrag komt naast onze instincten en driften voort uit religieuze of levensbeschouwelijke waarden.
Deel 3 – Veranderen begint in ons bewustzijn: voelen, creëren en co-creëren
Dit deel handelt over creëren.
1 – Gevoelens zijn waarnemingen van onze binnenwereld
Mensen zijn de meest gevoelige wezens op aarde.
2 – Het leven is in eenheid verbonden
Via de kwantumfysica krijgen we de afgelopen decennia heel langzamerhand een blik op wat misschien wel de wortels van ons bestaan zijn.
3 – Bewust-zijn en onderbewustzijn
We zijn geneigd bewustzijn te zien als een product van onze hersenen.
4 – Creëren en co-creëren
Creëren is kiezen.
5 – Wij scheppen elkaars toekomst
De inzichten uit de kwantumfysica hebben ons laten zien dat het heel waarschijnlijk is dat ons bewustzijn geen product is van ons denken, maar dat wij het product zijn van ons bewustzijn.
Deel 4 – We zijn allemaal leiders: een visie op leiderschap in een nieuwe wereld
1 – Leiderschap in deze tijd
Leiderschap is van alle tijden.
2 –Wat is succesvol leiderschap?
Om een wereld te maken zoals wij die verlengen, hebben we leiders nodig.
3 – Kenmerken van verbonden leiderschap
Omdat ik leiderschap zie als een diamant met vele facetten, zijn er veel invalshoeken mogelijk.
4 – Een nieuw kader voor leiderschap
We leven in een snel veranderende wereld en zitten in een cruciale overgang, namelijk van een ‘sociaal regelsysteem naar een systeem van communicatieve zelfsturing’.
Deel 5 – Waar zijn we op uit? Naar een visie
1 – Een visie op een nieuwe wereld
Een leider werkt op basis van een visie, dat is zijn belangrijkste bron en middel om te bereiken wat hij wil bereiken, zonder mensen onder druk te zetten of te manipuleren.
2 – Naar een visie in zeven stappen
 Het belang van een reële visie om te komen tot diepgaande veranderingen is duidelijk.
3 – Een gemeenschappelijke visie
 We hebben het tot nu toe over het tot stand brengen van een eigen visie gehad, maar uiteindelijk gaat het er bij het nemen van leiding om, dat je een visie krijgt die je deelt met anderen.
Deel 6 – Veranderen vraagt nieuw gedrag: leiderschap en veranderprocessen
 1- De realisering van je visie
Een fundamentele verandering vindt alleen plaats als er in ons bewustzijn een verandering plaatsvindt.
2 – Veranderen is persoonlijk veranderen
In dit boek verkennen we de weg naar een fundamentele verandering door een wijziging van ons paradigma, een verandering in ons denken.
3 – Professioneel veranderen
Veranderen is in onze samenleving noodzakelijk.
4 – Ontwikkelen naar nieuw gedrag
Samenlevingen, grote bedrijven en organisaties ontwikkelen zich in de laatste tweehonderd jaar op macroniveau volgens vier stadia.
5 – Conclusie
Persoonlijke veranderingen zijn niets meer dan je ontdoen van onnodige en ongewenste opvattingen en bijbehorende gedragingen.
Deel 7 – Leiderschap in organisaties: leiding ontvangen, leiding nemen en samenwerken
1 – Leiding ontvangen
Hoewel we uiteindelijk altijd op onszelf zijn aangewezen, hoeven en kunnen we het niet alleen te doen.
2 – Leiding nemen
In onze moderne organisaties is het soms moeilijk uit te maken wie het voor het zeggen heeft, maar vaak hebben we het gevoel dat we dat zelf niet zijn.
3 – Ontwikkelen en samenwerken
 Al jaren debatteren wetenschappers over de vraag of leiders geboren of gemaakt worden.
4 – Vertrouwen
De tendens in veel organisaties is: meer regels, meer aandacht voor beheersing, meer staf en meer hiërarchie.
Epiloog
De sleutel tot verandering is ons bewustzijn.

Homepage Beginzinnen
(dinsdag 30 september 2008)

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: