Categorieën
Geschiedenis

Vijf jaar BBM en 6 jaar NOBB

Onderstaande tekst is in april 2009 geschreven. Titel: Vijf jaar BBM.
Om stil te staan bij het feit dat BasisBibliotheek Maasland (BBM) vijf jaar bestond. Het artikel geeft kort weer hoe deze fusie-organisatie is ontstaan en wat zij zoal onderneemt. Inmiddels zijn we ruim zes jaar verder en is het nodig dit artikel aan te passen. Er is in die periode veel gebeurd.

Vijf jaar BBM
Op woensdag 1 juli 2009 bestaat BasisBibliotheek Maasland vijf jaar. Deze organisatie is ontstaan op 1 juli 2004 na een fusie van negen Openbare Bibliotheken in de regio Noord-Oost Brabant. BasisBibliotheek Maasland verzorgt het bibliotheekwerk in de gemeentes Bernheze, Landerd, Lith, Maasdonk en Oss. In dit werkgebied wonen ongeveer 140 duizend mensen. Medio 2009 staan ruim 37 duizend leden ingeschreven die per jaar ongeveer 1,2 miljoen materialen lenen. Naast de negen bibliotheken rijdt in dit werkgebied een bibliobus die op ruim twintig plekken aanlegt.

Ontstaan
In het begin van de 21e eeuw heeft de zogenaamde commissie (Wim) Meijer geadviseerd dat Openbare Bibliotheken die in dezelfde regio actief zijn zouden fuseren tot iets grotere organisaties. Sinds die tijd wordt daarvoor de benaming basisbibliotheek gebruikt. In de provincie Noord-Brabant zijn door dit advies uiteindelijk 23 basisbibiotheken ontstaan. Het was en is nadrukkelijk de bedoeling dat deze basisbibliotheken op verschillende terreinen nauwer gaan samenwerken.
Tot juli 2004 waren in deze regio vier afzonderlijke bibliotheekorganisaties actief. In de gemeente Bernheze waren en zijn drie bibliotheken: in Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode. In de gemeente Landerd waren en zijn twee bibliotheken: in Schaijk en Zeeland. In de gemeente Lith was en is één bibliotheek. In de gemeente Maasdonk was en is geen bibliotheek; daar komt de bibliobus. In de gemeente Oss waren en zijn drie bibliotheken: in Berghem, Oss en Ravenstein.
In 2003 is een traject opgestart om te komen tot fusie. Dat fusieproces heeft geleid tot het ontstaan van BasisBibliotheek Maasland op 1 juli 2004. In januari 2005 zijn alle bibliotheken overgestapt op hetzelfde automatiseringssysteem. Sinds die tijd zijn in alle bibliotheken tarieven en uitleenvoorwaarden gelijk getrokken. Vanaf dat moment konden leden in alle vestigingen lenen.

Wat is er in de afgelopen vijf jaar gerealiseerd
· tarieven en uitleenvoorwaarden geharmoniseerd
· één gezamenlijke collectie
· één bibliotheek automatiseringssysteem
· een provinciale vervoersdienst die boeken en andere materialen naar alle bibliotheken brengt en ophaalt
· één website
· een digitale nieuwsbrief
· een gezamenlijk lezingenprogramma onder de noemer Blikopener
· meer activiteiten (Nederland leest, boekenweken, tentoonstellingen e.d.)
· mediatheken in een zevental horizonscholen in Oss
· opzet van een cultuuragenda -> UitinMaasland.nl
· Biebzine – een kwartaalfolder met alle activiteiten
· opzet van een website voor toerisme in de gemeente Oss – Toerisme.Oss.nl
· opzet van MuziekuitOss.nl – een website voor Osse muziekgroepen
· start van zoek&boek (reserveren bij een andere Nederlandse bibliotheek én lenen in je eigen bibliotheek)
· start van gastlenen (met je BBM-pasje lenen in een andere Brabantse bibliotheek)
· een bibliotheekpas voor alle leerlingen van alle middelbare scholen

Bijzondere activiteiten
· Blikopener speciaal (op de zondagmiddag in de Groene Engel)
· Schaijks dictee
· Music Match Maasland (een regionale muziekquiz)
· Techniek=Troef – een middag waar basisschoolkinderen kennismaken met techniek

Plannen voor de komende jaren
· invoering zelfservice in alle bibliotheken
· (nieuw)bouwplannen voor de bibliotheken van Berghem, Lith, Oss en Schaijk
· onderzoek uitbreiding openingstijden
· meer samenwerking met het onderwijs
· meer samenwerking met andere culturele instellingen
· meer samenwerking met bedrijven, instellingen en organisaties die een platform zoeken om hun werk naar voren te brengen
· nog meer opvang en begeleiding van stagiaires van uiteenlopende opleidingen en met verschillende leerdoelen

Enkele cijfers
· negen bibliotheken
· een bibliobus
· een mediatheek in zeven horizonscholen in Oss
· ruim honderd medewerkers
· 37.000 leden
· 260.000 materialen
· 1,2 miljoen uitleningen

(woensdag 22 april 2009)

Ontwikkelingen na 2009
In 2009 verzorgde ‘de BBM’ bibliotheekwerk in de gemeentes Bernheze, Landerd, Lith, Maasdonk en Oss. Vijf gemeentes, negen bibliotheken én een bibliobus. Nu ruim zes jaar later zijn er nog steeds vijf gemeentes in Noord Oost Brabant die samen optrekken. Alleen zijn er gemeentes verdwenen en andere bijgekomen. Om te beginnen ging de gemeente Lith op 1 januari 2011 op in de gemeente Oss. Sloot de Bibliotheek Veghel (met twee vestigingen) zich in 2011 aan bij de BBM. Twee jaar later sloot de Bibliotheek Uden aan. Dat noopte om de naam BasisBibliotheek Maasland tegen het licht te houden, en te vervangen voor een andere: de Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB). De gemeente Maasdonk is op 1 januari 2015 opgesplitst. Nuland en Vinkel sluiten zich aan bij de gemeente Den Bosch en de kern Geffen bij de gemeente Oss. Over enkele jaren zal ook de gemeente Landerd ophouden te bestaan. Waarschijnlijk wordt de kern Schaijk bij Oss gevoegd en de kern Zeeland bij Uden. Wat er met de kern Reek gaar gebeuren is onduidelijk, maar ze zal blijven vallen binnen het werkgebied van de NOBB. Een andere ontwikkeling is dat in 2017 de gemeente Veghel samen met Sint Oedenrode en Schijndel de nieuwe gemeente Meierijstad zal opgaan.
Begin 2015 verzorgt de NOBB in Noord Oost Brabant in vijf gemeentes (met ruim tweehonderduizend inwoners) het bibliotheekwerk. Er zijn vijftien vestigingen. In 2012 is de bibliobus uit de roulatie genomen. Sindsdien zijn op verschillende plekken in de regio uitleenposten in basisscholen in m.n. kleinere kernen gerealiseerd.

Cijfers jaarverslag 2014
Vestigingen: 15
Leden: 44.000
Uitleningen: 1.116.000
Collectie: 420.000 banden
Personeelsleden: 120

(donderdag 18 februari 2015)
 

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

Één reactie op “Vijf jaar BBM en 6 jaar NOBB”

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: