Categorieën
Geschiedenis Muziek

We died in hell : they called it Passchendaele

Enkele jaren geleden schreef ik een stuk-je over enkele cd’s die een link hebben met de Eerste Wereldoorlog. In maart 2019 werd schrijver Stefan Hertmans in de Bibliotheek Oss geïnterviewd. Dat gesprek leidde tot lezing van zijn meesterwerk Oorlog en terpentijn. Reden om dit artikel aan te vullen. Passchendaele is een klein plaatsje in België. […]

Categorieën
Boeken Geschiedenis Tijd voor een nieuwe lente

Tony Judt

In mei 2010 verscheen een boek waarnaar de komende jaren door verschillende mensen in uiteenlopende debatten zal worden verwezen: Het land is moe van de Engels-Amerikaanse historicus Tony Judt. Het land is moe is de vertaling van Ill fares the land. De titel is een verwijzing naar het gedicht The deserted village (uit 1770) van de […]

Categorieën
Bibliotheek Geschiedenis Ontnuchteringsjaren

Ontnuchteringsjaren – Maarten van Rossem

Maarten van Rossem behoeft weinig introductie. Als historicus die zich vooral richt op de geschiedenis van de Verenigde Staten wordt hij vaak gevraagd om zijn mening over actuele onderwerpen te geven. Hij behoort tot een select clubje Nederlanders die nuchter door het leven gaan. Andere woorden die worden gebezigd om hem te kenschetsen zijn laconiek, […]

Categorieën
Bibliotheek Duurzaamheid Geschiedenis

RETRO-tentoonstelling

Heimwee naar de jaren 50, 60, 70 en 80? In de Bibliotheek Oss kunnen bezoekers tot en met zaterdag 2 september 2006 deze tijd opnieuw beleven. In nauwe samenwerking met Kringloopbedrijf Oss en enkele particulieren zijn in de bibliotheek complete slaap- en woonkamers ingericht, aangevuld met originele (lees)boeken uit die tijd. Op zaterdag 16 september worden […]

Categorieën
Geschiedenis Herlevend burgerschap

Redeloos, reddeloos, radeloos????

In de nationale geschiedenis staat het jaar 1672 te boek als het rampjaar. In dat jaar begon de Hollandse Oorlog en werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden aangevallen door Engeland, Frankrijk en de bisdommen Münster en Keulen. Het jaar waarin Haags gepeupel de belangrijkste mannen van die dagen lynchten (de gebroeders de Wit). Het […]

Categorieën
Bibliotheek Geschiedenis

Vijf jaar BBM en 6 jaar NOBB

Onderstaande tekst is in april 2009 geschreven. Titel: Vijf jaar BBM.Om stil te staan bij het feit dat BasisBibliotheek Maasland (BBM) vijf jaar bestond. Het artikel geeft kort weer hoe deze fusie-organisatie is ontstaan en wat zij zoal onderneemt. Inmiddels zijn we ruim zes jaar verder en is het nodig dit artikel aan te passen. […]

Categorieën
Bibliotheek Boeken Geschiedenis

Een onverwachte gift: “Mijn drie levens”

Heerom Gerard Cox feliceert Jetty op haar bruiloftsfeest Incidenteel krijgt de bibliotheek een telefoontje van iemand die een bepaald boek of boeken wil schenken. In de meeste gevallen betreft het boeken die al aanwezig zijn in de collectie of zijn het titels die in het verleden om uiteenlopende redenen niet in de collectie zijn opgenomen. Onlangs werd […]

Categorieën
Bibliotheek Geschiedenis

Slotwoorden burgemeester Buijs

Aan het eind van het symposium sprak burgemeester Wobine Buijs de aanwezigen met onderstaande woorden toe. In dit verhaal zit ook het moment opgenomen waarop zij de oorkonde, die behoort bij het ereburgerschap van de gemeente Oss, overhandigt aan de overste van de karmelietenorde, waartoe Titus behoorde. Ereburger Dames en heren, Wat een bijzondere middag, […]

Categorieën
Bibliotheek Geschiedenis Onderwijs

Toespraak Falco Thuis

Karmeliet Falco Thuis sprak onderstaande tekst uit tijdens het symposium Titus Brandsma Ereburger  Oss (Onderwijs en Vorming)   Als Titus Brandsma in het najaar van 1909 als gedoctoreerde filosoof uit Rome  naar Oss komt, om enthousiast te gaan les geven aan jonge karmelieten, waren er in ‘de collegezaal’ op dat moment niet meer dan twee. Te weinig […]

Categorieën
Bibliotheek Geschiedenis Media

Toespraak Joan Hemels

Emeritus hoogleraar communicatiewetenschap Joan Hemels sprak een deel van onderstaande tekst uit tijdens het symposium. Ter inleiding op de hierna volgende tekst van de voordrachtDe Fries Titus Brandsma (1881-1942) ontwikkelde zich als karmeliet en pastor tot een veelzijdig persoon met een opvallende maatschappelijke betrokkenheid. Hij onderscheidde zich onder andere als hoogleraar, journalist, promotor van het […]