Categorieën
Boeken Maatschappij

Het inflatiespook in een nieuwe lente

Op maandag 17 januari 2011 verzorgt macro-econoom Edin Mujagić in de Openbare Bibliotheek Oss van 20.00-22.00 uur een ingelaste lezing over zijn in september verschenen boek Het inflatiespook : waarom de inflatie gaat toeslaan en hoe u uw vermogen kunt beschermen.

bol.com | Het inflatiespook, Edin Mujagic | 9789460032820 | Boeken

In dit vlot geschreven boek voorziet hij een grote inflatiegolf. Een inflatiespook dat – indien het inflatieniveau té hoog wordt  – veel moeilijk op te lossen economische problemen zal veroorzaken. Waarbij – in zijn woorden – de huidige economische crisis kinderspel zal blijken te zijn.

De lezing wordt geafficheerd onder de titel Het inflatiespook in een nieuwe lente. Die nieuwe lente is in zijn boek ver te zoeken, maar die lente is wél het jaarthema van BasisBibliotheek Maasland. In zijn boek betrekt Mujagic de stelling dat we na de winterse crisisjaren de kans lopen op een periode waarin de winter nog langer en heftiger zal doorregeren. Tenzij we in een nieuwe lente maatregelen nemen om dat ‘Inflatiespook” van ons af te houden.

Dubieuze rol
In zijn boek beschrijft hij dat veel politici en economen met de mond belijden dat ze alles in het werk zullen stellen om de inflatie laag te houden, maar binnenskamers staan te juichen als er een inflatiegolf(-‘je’)  zou ontstaan. In dat geval verdampt een groot deel van de door de verschillende overheden opgebouwde schuld. Schulden die zijn gemaakt om de banken te redden. Geld dat gebruikt is om de krimpende economie van nieuwe impulsen te voorzien. Nu die schuldenberg terug betaald moet worden komt het wel zo gemakkelijk uit als die berg slinkt door inflatie. Maar – is de stelling van Mujagic – vooral niet van de daken roepen dat je blij bent met die inflatie.

Burgers – spaargeld en pensioenen
Aan de andere kant staan echter burgers die zich volgens Mujagić grote zorgen (moeten) maken over hun spaargeld. Zwelt de inflatie aan dan verdampt ook de waarde daarvan. Worden pensioenen die niet geïndexeerd worden jaarlijks minder en minder waard. In zijn  boek geeft Edin Mujagić tips om die komende inflatiegolf als het ware voor te zijn.

Inflatiefactoren
Edin Mujagić is geen milieufanaat die bepleit dat we kost wat kost op korte termijn overstappen naar een duurzaam economisch model. Maar hij voorziet wel dat door het achterwege blijven van die transitie de komende jaren de prijzen voor fossiele brandstoffen, sommige grondstoffen en schoon drinkwater zeer flink zullen stijgen. En daardoor het inflatiecijfer (nog meer) zal stijgen.

“Alles is toch veel duurder geworden!”
Ook maakt Mujadin meer dan duidelijk dat iedereen die het gevoel heeft dat sinds de komst van de euro (in 2001) alles ‘veel duurder’ is geworden gelijk heeft. De officiële inflatiecijfers geven al jarenlang volgens hem niet de feitelijke hoogte van het inflatiecijfer weer. Met allerlei ‘trucks’ wordt het officiële inflatiecijfer kunstmatig laag gehouden. Feitelijk ligt de jaarlijkse inflatie al jarenlang op vier à vijf procent. Terwijl overheden en banken rekenen met een inflatiecijfer dat dicht bij 0 ligt en daar hun tarieven en rentepercentages op af stemmen. 

Een explosief boek
Om twee redenen doet de publicatie van dit boek denken aan een boek dat in 2007 verscheen. Toen publiceerde journalist Willem Middelkoop de eerste editie van zijn Als de dollar valt : wat bankiers en politici u niet vertellen over geld en de kredietcrisis. Daarin beschreef hij het ontstaan van de luchtbel die doorgaat voor dé economie. Een luchtbel die een keer moest ontploffen. Edin Mujagić borduurt op een bepaalde manier voort op de bevindingen van Middelkoop. Zijn insteek is inflatie, bij Middelkoop was het dé FED die jaar na jaar uit het niets geld in de economie blijft pompen. Virtueel geld dat op een zeker moment terugbetaald zal moeten worden óf leiden tot – in de beeldspraak van Mujagić – Het inflatiespook.

De tweede overeenkomst is dat de ontwerper van Het inflatiespook goed gekeken heeft naar het omslag van het boek van Middelkoop. Het woord pastiche is niet van toepassing; eerder jatwerk.

Een derde overeenkomst zou kunnen zijn – helaas, wellicht – dat beide schrijvers de toekomst redelijk accuraat voorspelden.

Enkele citaten uit Het inflatiespook

Het spuiten van alcohol op vuur
Waarom heb ik dit boek geschreven? Als macro-econoom houdt de vraag ‘Waar leidt deze crisis en de schijnoplossingen de wereld naartoe?’ me al sinds het begin van de crisis bezig. Als de crisis een wild om zich heen uitslaande brand is, dan is wat de overheden, geholpen door de gelddrukkers bij de centrale banken, ertegen hebben gedaan te vergelijken met het spuiten van alcohol op het vuur. De crisis is namelijk ontstaan doordat de schuldenberg te hoog is geworden. De crisis oplossen door nog meer schulden aan te gaan werkt simpelweg niet.

Morele plicht als econoom
Daarnaast ben ik er al jaren van overtuigd dat de wereld waarin we leven drastisch verandert. Het Westen domineert de economische wereld steeds minder, omdat landen in Azië en Latijns-Amerika steeds meer gewicht in de weegschaal leggen. () Dit boek heeft mij gedwongen structuur aan te brengen in mijn overpeinzingen van de afgelopen tijd, maar het is ook een poging anderen te waarschuwen wat eraan zit te komen en ze in staat te stellen er iets tegen te doen. Ik beschouw het als mijn morele plicht als econoom te waarschuwen voor naderend onheil. (Uit de inleiding, pagina 11-12)

U bent niet paranoïde
Overigens, hebt u zich de afgelopen tijd wel eens afgevraagd hoe het toch kan dat u in de krant leest dat Nederland de laagste inflatie van Europa had, terwijl voor uw gevoel alles juist fors duurder is geworden vergeleken met enkele maanden daarvoor? En dan niet alleen toen u de gulden moest inleveren voor de euro. Maakt u zich geen zorgen. U bent niet paranoïde. U bent namelijk geen uitzondering, maar regel. Heel veel Nederlanders, maar ook mensen in andere landen, worstelen dagelijks met hetzelfde dilemma. (Uit de inleiding, als een soort introductie op hoofdstuk 6 – pagina 25)

Niet de zoveelste crisis
Wie terugkijkt op de geschiedenis kan moeiteloos gebeurtenissen vinden die de loop ervan ingrijpend gewijzigd hebben. D-Day in 1944, het besluit van de Arabische olie-exporterende landen om in 1973 geen of nog slechts mondjesmaat olie te verkopen aan westerse landen, het besluit van de Chinese communistische partij in 1978 met economische hervormingen te beginnen, de benoeming van Paul Volcker als hoofd van de FED in 1979 (die de infaltie van toen écht ging bestrijden), de Val van de Berlijnse Muur in 1989. Het is slechts een kleine greep. () Toekomstige historici, en zeker de economische historici, zullen de financiële en economische crisis die begon in 2008 en die nog steeds voortduurt in één adem met de eerder genoemde gebeurtenissen opdreunen. Waarmee ik wil zeggen dat wie de huidige crisis slechts als de zoveelste crisis ziet, waarna alles binnen de korste keren op de oude voet door zal gaan, het volledig bij het verkeerde einde heeft. Niets zal namelijk hetzelfde zijn. (Uit het slotwoord – pagina 257)

Twee decennia op de pof geleefd en nu krijgen we de rekening gepresenteerd
Wat voor ons ligt zijn jaren en wellicht decennia van grote onzekerheid, belabberde economische groei, veel vaker optredende recessies, aardbevingen, overstromingen en droogtes, kwakkelende aandelenkoersen, oplopende inflatie en stijgende rentes. Het besef dat we minstens twee decennia op de pof hebben geleend en dat daar nu de rekening voor gepresenteerd wordt, zal vroeg of laat tot iedereen doordringen. (Uit het slotwoord – pagina 258)

Edin Mujagić
Als je op internet zijn naam intikt dan merk je dat hij op veel terreinen actief is. Formeel wordt de laatste letter van Mujagic met een c met daarboven een komma geschreven. Het valt niet mee om die letter te ‘produceren’. Op deze website wordt het in ieder geval niet geaccepteerd. Gebruik je de combinatie Alt + 263 dan krijg je de goede slot-c.
Edin Mujagic (1977) is econoom en is geboren in Bosnië-Herzegovina. Hij studeerde monetaire en macro-economie aan de Universiteit van Tilburg (1998 – 2002) en is aan dezelfde universiteit bezig met zijn promotieonderzoek over de relatie tussen de Europese Centrale Bank en het Europese Parlement.

Enkele urls waar je Edin Mujagić kunt aantreffen
Follow the money
een website die opgericht is door economisch journalisten Eric Smit, Mark Koster en Arne van der Wal).
Hij heeft hier zijn eigen ‘plekje’.

Me Judice : economen in debat
Een gezaghebbende website van de Universiteit van Tilburg waar economen met elkaar in debat gaan over uiteenlopende zaken. Alle bekende Nederlandse economen werken er (incidenteel) aan mee, Zo ook mevrouw Esther-Mirjam Sent die op zondag februari 2011 de vijfde lezing houdt in de reeks Tijd voor een nieuwe lente. Klik hier voor het ‘plekje’ van Edin Mujagic

Allesovereuro
Een website met veel achtergrondinformatie over de euro> In 2009 publiceerde Edin Mujagic het boek 10 jaar euro : biografie van een jonge wereldmunt (Reed, 2009 122 p)

Discussie op Radio 1 (Villa Vpro 23 september 2010)
Discussie met Michiel Vergeer (van het CBS) en Ewout Irrgang (SP) over zijn boek

Inflatiekomteraan
Een website die Edin Mujagić zelf bijhoudt.

Inflatieblog
Wordt ook door Edin Mujagić onderhouden. Hierop staan aanvullingen op zijn boek Het inflatiespook.

Het inflatiespook in een nieuwe lente

Op maandag 17 januari 2011 verzorgt de Tilburgse macro-econoom Edin Mujagić in de Bibliotheek Oss van 20.00 tot 22.00 uur een lezing over zijn in september verschenen boek Het inflatiespook : waarom de inflatie gaat toeslaan en hoe u uw vermogen kunt beschermen. In dit vlot geschreven boek voorziet hij een grote inflatiegolf. Een inflatiespook dat – indien het inflatieniveau té hoog wordt  – veel moeilijk op te lossen economische problemen zal veroorzaken. Waarbij – in zijn woorden – de huidige economische crisis kinderspel zal blijken te zijn.

De lezing wordt geafficheerd onder de titel Het inflatiespook in een nieuwe lente. Die nieuwe lente is in zijn boek ver te zoeken. In zijn boek betrekt Mujagić de stelling dat we na de winterse crisisjaren de kans lopen op een periode waarin de winter nog langer en heftiger zal doorregeren. Tenzij we in een nieuwe lente maatregelen nemen om dat ‘Inflatiespook” van ons af te houden. Edin Mujagić verzorgt vaak lezingen voor institutionele én ‘kleine’ beleggers.

Dubieuze rol
In zijn boek beschrijft hij dat veel politici en economen met de mond belijden dat ze alles in het werk zullen stellen om de inflatie laag te houden, maar binnenskamers staan te juichen als er een inflatiegolf(-‘je’)  zou ontstaan. In dat geval verdampt een groot deel van de door de verschillende overheden opgebouwde schuld. Schulden die zijn gemaakt om de banken te redden. Geld dat gebruikt is om de krimpende economie van nieuwe impulsen te voorzien. Nu die schuldenberg terug betaald moet worden komt het wel zo gemakkelijk uit als die berg slinkt door inflatie. Maar – is de stelling van Mujagić – vooral niet van de daken roepen dat je blij bent met die inflatie.

Burgers – spaargeld en pensioenen
Aan de andere kant staan echter burgers die zich volgens Mujagić grote zorgen (moeten) maken over hun spaargeld. Zwelt de inflatie aan dan verdampt ook de waarde daarvan. Worden pensioenen die niet geïndexeerd worden jaarlijks minder en minder waard. In zijn  boek geeft Edin Mujagić tips om die komende inflatiegolf als het ware voor te zijn.

Inflatiefactoren
Edin Mujagic is geen milieufanaat die bepleit dat we kost wat kost op korte termijn moeten overstappen naar een duurzaam economisch model. Maar hij voorziet wel dat door het achterwege blijven van die transitie de komende jaren de prijzen voor fossiele brandstoffen, sommige grondstoffen en schoon drinkwater zeer flink zullen stijgen. En daardoor het inflatiecijfer (nog meer) zal stijgen.

“Alles is toch veel duurder geworden!”
Ook maakt Mujadin meer dan duidelijk dat iedereen die het gevoel heeft dat sinds de komst van de euro (in 2001) alles ‘veel duurder’ is geworden, gelijk heeft. De officiële inflatiecijfers geven al jarenlang volgens hem niet de feitelijke hoogte van het inflatiecijfer weer. Met allerlei ‘trucks’ wordt het officiële inflatiecijfer kunstmatig laag gehouden. Feitelijk ligt de jaarlijkse inflatie al jarenlang op vier à vijf procent. Terwijl overheden en banken rekenen met een inflatiecijfer dat dicht bij nul ligt en daar hun tarieven en rentepercentages op af stemmen.

Edin Mujagic
Edin Mujagić (1977) is econoom en is geboren in Bosnië-Herzegovina. Hij studeerde monetaire en macro-economie aan de Universiteit van Tilburg (1998 – 2002) en is aan dezelfde universiteit bezig met zijn promotieonderzoek over de relatie tussen de Europese Centrale Bank en het Europese Parlement.


(dinsdag 7 december 2010

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

Één reactie op “Het inflatiespook in een nieuwe lente”

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: