Categorieën
Boeken Literatuur

Wensen voor 2011

Sinds 1 december dragen alle medewerkers van BasisBibliotheek Maasland een nieuwe badge. Met daarop het nieuwe landelijke bibliotheeklogo. Dit logo zult u ook aantreffen op affiches, briefpapier en andere plekken waar de Openbare Bibliotheek zich profileert. In de loop van 2011 zullen ook de gevels worden aangepast.

Ondanks deze verandering blijft de Openbare Bibliotheek een instelling waar jong en oud, laag- én hoogopgeleid, arm en rijk welkom zijn. Het nieuwe logo verwijst nadrukkelijk naar een mens die leest. Blijft lezen.

Hierna treft u foto’s van onze medewerkers. Sommigen geven een boekentip (“Dé titel die in 2010 het meest indruk op mij heeft gemaakt”) én spreken een wens voor 2011 uit.
Het jaar waarin duidelijk zal worden hoe de bezuinigingen van gemeentes, provincie en rijk voor de bibliotheek zullen uitpakken. De wens is een doorleefde ‘schreeuw’ waarom een Openbare Bibliotheek anno 2011 voor u nog steeds ‘iets’ zou kunnen betekenen. Nog steeds relevant kan zijn.
We wensen u veel goeds voor het komend jaar toe en hopen dat u zich door ons wilt blijven laten inspireren.
Directie en medewerkers van BasisBibliotheek MaaslandNieuwjaarswens
een volk met beschaving
een volk dat nieuwsgierig is
een volk dat kennis respecteert
een volk dat emotie en feiten kan scheiden
een volk dat kiest voor het laatste
een volk dat leiders kiest in plaats van volgers van kiezersonderzoeken
een volk dat zijn leiders ruimte geeft
een volk dat geborgenheid biedt
een volk dat trots kan zijn op haar onderwijs
een volk dat kiest voor duurzaamheid
een volk wat onderscheid maakt tussen publiek en privé
 
dat volk kiest vanzelf voor een Openbare Bilbiotheek

Berghem
Begin december stonden 2.210 personen uit Berghem als lid ingeschreven.
Het is niet bekend in welke vestiging(en) deze leden lenen. De meest voor de hand liggende vestigingen zijn Berghem, Oss , Ravenstein en/of Schaijk.

Bibliobus
De bibliobus legt door de week op tientallen standplaatsen aan. Binnen en buiten de gemeente Oss. Ook in de gemeente Maasdonk, die niet over een ‘stenen’ bibliotheek beschikt. Begin december waren 475 inwoners uit Vinkel, 875 uit Nuland en 1.025 uit Geffen lid van de bibliotheek. Het is niet bekend waar ze lenen: in de bibliobus of een van de andere vestigingen.


 Alhoewel veel mensen (ook op de bibliobus) enthousiast zijn over Haar naam was Sara van Tatiana de Rosnay blijf ik persoonlijk toch nog steeds de voorkeur geven aan Het Achterhuis van Anne Frank. 

Heesch
Begin december waren 3.615 personen uit Heesch ingeschreven als lid van BasisBibliotheek Maasland.

 Het mooiste boek dat ik in 2010 gelezen heb vond ik Zonder noorden komt niemand thuis van Nelleke Noordervliet.
Tegen de achtergrond van het indrukwekkende en soms ook desolate landschap van Canada worden de gebeurtenissen uit het leven van de hoofdpersoon beetje bij beetje prijsgegeven.
Alle grote vragen van het leven komen in het boek aan de orde op een niet nadrukkelijke maar wel aangrijpende manier. Het verhaal wordt door de schrijfster soepel verteld, met humor en oog voor detail.
En het allermooist is natuurlijk de titel.
 
De titel geeft naar mijn opvatting ook weer wat de bibliotheek voor de gebruiker wil zijn:
een plek waar je kennis kunt  nemen van alles wat richting in het leven kan geven….  
 

Mijn favoriete boek van 2010 is Tikkop van Adriaan van Dis.

TIKKOP is een roman over verraad, maar ook over vriendschap en liefde voor een taal en een land. Het vertelt de geschiedenis van twee blanke mannen – de Nederlander Mulder en de Zuid-Afrikaan Donald – die als student betrokken raakten bij het internationale verzet tegen de Apartheid. Na veertig jaar halen ze de banden weer aan en verkennen hun gevoelens van weleer: er is een liefde gedeeld, er zijn vrienden verraden, idealen verloochend. De werkelijkheid van het nieuwe Zuid-Afrika lijkt anders dan de droom van toen. Het is een prachtig boek over het verloren gaan van illusies en de dagelijkse spanning onder de bevolking is steeds voelbaar. Ondanks alle goede bedoelingen is de kloof tussen arm-rijk en wit-zwart nog steeds groot en je vraagt je af of het in dat prachtige land ooit goed gaat komen. Daarbij schrijft van Dis ook nog  hele mooie Afrikaanse zinnen en wie de TV serie Van Dis in Afrika heeft gezien  hoort ze hem uitspreken. Kortom: Aanrader!

Met de beste wensen voor een goed en gezond Biebjaar!
 
Mijn mooiste boek van 2010 is zonder twijfel: Kleine Bij (Chris Cleave).
Het is een schokkend verhaal. Het besef dat het niet eens zo’n onplausibel verhaal is, grijpt je bij de strot, het ontroert, maar gelukkig is het ook een verhaal vol humor. Het thema is een ethische kwestie.
Het raakte me en dat maakte dat ik het boek niet makkelijk weg kon leggen. Het laat je achter met een gevoel dat de wereld vaak anders in elkaar steekt dan je denkt!
 
Het verhaal wordt verteld door twee vertelsters.
De ene is een jonge Nigeriaanse immigrante, die zichzelf Kleine Bij noemt.
De andere is Sarah, een succesvolle Britse tijdschriftredactrice.
De wilskracht en levensdrift van Kleine Bij zijn onvoorstelbaar, haar frustratie en vechtlust voelbaar. Ze richt haar open en verwonderde blik op vooroordelen en onrechtvaardigheden en zet de lezer, de ene keer glimlachend, de andere keer ontroerd, aan tot nadenken. Het meisje heeft gruwelijkheden meegemaakt die door de lichtvoetige en subtiele manier waarop ze beschreven worden, de lezer doen huiveren. Niet vanwege de details maar door de impact ervan die onbenoemd blijft.
De toon van de Britse Sarah is afwisselend gelaten, afstandelijk en hartstochtelijk.
De twee vrouwen zijn elk op hun eigen manier krachtig en steeds eerlijk en kritisch naar zichzelf.
Deze vrouwen hebben elkaar ontmoet op een paradijselijk Afrikaans strand. Eén van hen heeft een verschrikkelijke keuze moeten maken.
Twee jaar later ontmoeten ze elkaar  weer en dat is waar het verhaal begint.

De titel refereert naar een van de vertelsters.
De oorspronkelijke titel was: The other hand.
Deze titel vind ik veel beter gekozen dan die van de Nederlandse en Amerikaanse uitgave.
Zoals Cleave zelf zegt: The other hand has a title relates to seeing a thing from both sides and it refers also…..
Dit laatste laat ik open om niet teveel prijs te geven over de inhoud van Kleine Bij.
Léés dit prachtige boek en bedenk dat de bibliotheek anno 2011 u veel moois kan brengen!
 
 

Heeswijk-Dinther
Begin december stonden 2.035 personen uit Heeswijk-Dinther ingeschreven als lid. Verder 295 personen uit Loosbroek.


Het mooiste boek dat ik in 2010 gelezen heb vond ik Zonder noorden komt niemand thuis van Nelleke Noordervliet.
Tegen de achtergrond van het indrukwekkende en soms ook desolate landschap van Canada worden de gebeurtenissen uit het leven van de hoofdpersoon beetje bij beetje prijsgegeven.
Alle grote vragen van het leven komen in het boek aan de orde op een niet nadrukkelijke maar wel aangrijpende manier. Het verhaal wordt door de schrijfster soepel verteld, met humor en oog voor detail.
En het allermooist is natuurlijk de titel.
 
De titel geeft naar mijn opvatting ook weer wat de bibliotheek voor de gebruiker wil zijn:
een plek waar je kennis kunt  nemen van alles wat richting in het leven kan geven….   

Lith
Begin december 2010 stonden 1.775 inwoners van de (gemeente) Lith ingeschreven als lid.


De titel die in 2010 het meest indruk op mij heeft gemaakt is: De seizoenen van de tijdgeest, van Tom Kniesmeijer.‘Seizoenen van de tijdgeest geeft niet alleen het individuele verleden een plaats in de geschiedenis, maar plaatst ook de maatschappelijke actualiteit binnen een kader en schets lijnen voor de toekomst.’ En het bied de revolutionairen hoop…‘Het boek beschrijft de golfbewegingen in de tijd en stelt dat ontwikkelingen binnen de cultuur in grote lijnen te voorspellen zijn’.Het boek overtuigde mij dat ieder individu zijn/ haar eigen bijdrage levert in het belang van onze collectieve belangen van de huidige samenleving.  En kan ons zo doen beseffen dat we als individu (weliswaar afhankelijk van anderen) een unieke schakel zijn in onze maatschappij.Als ontwikkelingen binnen onze cultuur voorspelbaar zijn, denk ik dat daarin voor de bibliotheek een kans en een uitdaging ligt om bezoekers zo te prikkelen, te voorzien van informatie (middels tentoonstellingen, lezingen enz.) en te inspireren dat zij hun eigen plek binnen onze maatschappij kunnen bepalen en innemen.Ik wens iedereen een inspirerende lente toe in 2011. 
 
Ik ben bezig met het laatste boek (Gerechtigheid) van de Millenium-trilogie van Stieg Larsson.
Het is heel spannend . Ik ben benieuwd hoe het afloopt.
 
De andere delen : ‘Mannen die vrouwen haten’ en  ‘De vrouw die met vuur speelde’ heb ik
in een adem uitgelezen (en dat was moeilijk want het zijn dikke boeken).
 
Voor iedereen die houdt van spannende boeken, is deze trilogie een echte aanrader.
 
Ik wens iedereen een voorspoedig maar vooral gezond 2011 toe.
 

Nistelrode
Begin december waren 1.920 inwoners van Nistelrode lid van de bibliotheek. Plus 195 inwoners uit de kern Vorstenbosch.

 De titel die in 2010 het meest indruk op mij heeft gemaakt is:
Het gezonde afvalboek van Ivan Wolffers. Geen nieuw verschenen boek; het boek is al uitgegeven in 2008. Het gaat over de zin en vooral onzin van diëten. Dit boek is heel toepasselijk voor mijn huidige situatie. Ik ben momenteel drukdoende, althans mijn lijf, met het verbranden van vetten. Ik haal veel inspiratie en motivatie uit dit boek.De komende maanden staan voor mij in het teken van diëten en voornamelijk doorzetten. Vandaar dat ik de lezing ga bijwonen op dinsdag 25 januari in de bibliotheek van Schaijk. Deze lezing wordt verzorgd door Petra de Kleijn, zij is diëtiste en psychologisch therapeut. Zij gaat vertellen hoe zij mensen helpt hun ideale gewicht te bereiken en op een natuurlijke manier te handhaven. Een duidelijk voorbeeld waar onze bibliotheek voor staat. Informeren, inspireren en ontmoeten voor iedereen! Want de bibliotheek is van iedereen.Ik wens iedereen een gezond 2011.
 
Een van de mooiere literaire boeken van 2010 vond ik het boek
Het zat zo van de Israëliër Meir Shalev. Meir Shalev (Nahalal, 1948) is de kleinzoon van zionistische pioniers. Zijn grootvader emigreerde in 1910 van Oekraïne naar Palestina, trouwde er een landgenote en richtte in Nahalal de eerste mosjav op, een soort kibboets.

Voor mij was het boek een ode aan het verhalen vertellen. En juist verhalen vertellen is een van de speerpunten van Bibliotheek Maasland.

De Bibliotheek Maasland wil graag verhalen vertellen o.a. door ontmoetingen en  lezingen te organiseren. Uiteraard vertellen boeken ook een verhaal en daarvan is Het zat zo een mooi voorbeeld.

Het is het waar gebeurde, ongelooflijke verhaal over Shalevs grootmoeder Tonja en de stofzuiger die haar zwager haar uit Amerika toestuurde.  ‘Het zat zo’, als de jonge Meir zijn grootmoeder deze woorden hoorde zeggen, wist hij dat er een verhaal aan zat te komen. Een goed verhaal. Zijn grootmoeder kon prachtige verhalen vertellen. Over haar jeugd in Rusland bijvoorbeeld. Maar ook het verhaal van de Amerikaanse stofzuiger die op een dag na een lange reis bij Shalevs Russische grootmoeder in Palestina belandt. Deze ‘svieper’ zoals oma Tonja hem noemde, was een cadeautje van haar zwager in Amerika. Het ding kwam als geroepen. Want vanaf het moment dat Tonja zich vestigde in de woestijn van Jizreel, bond ze de strijd aan met stof en modder: zij had wat we noemen een poetsneurose.

De ene fraai geschreven anekdote volgt de andere op, van ernstig tot komisch, van absurd tot ontroerend. De toon blijft licht door de vertelstijl.  Het  herhaaldelijk ‘daar kom ik zo op terug’  wordt weer opgepakt met ‘Het zat zo’.

Ik wens u voor 2011 veel mooie verhalen toe: in gesprekken, in ontmoetingen en geschreven vorm!

Oss
Begin december 2010 stonden 15,000 Ossenaren (uit de woonplaats Oss) ingeschreven als lid van de bibliotheek

 Nexus 56 : Terugkeer van de spoken (Nexus, najaar 2010)

In dit boek spreken een aantal internationale auteurs zich uit over het begrip democratie en de invulling daarvan. Zij gaan terug tot de jaren 1910 en 1930 en kijken dan naar de huidige tijd. Het is fascinerend – en ook beangstigend – om te lezen hoe de verschillende leiders in het verleden voor een verschillende invulling kozen en hoe deze beslissingen soms heel vergaande consequenties hadden. De auteurs bezien of er uit deze gebeurtenissen een les te trekken valt voor onze huidige tijd en leiders.


De bibliotheek is er om verbanden te leggen. Tussen informatie; tussen mensen.
 

Van je werk je hobby maken. Dat is mij gelukt. Ik lees graag en  daarom onderhoud ik de kast leestips, waarin recent verschenen  boeken komen staan die collega’s en ik de moeite waard vinden om gelezen te worden. Daarbij  baseren wij ons ook op de titels die besproken worden in het tijdschrift Boekdelen (tijdschrift voor leeskringen) en het tijdschrift Boek. Laat u verrassen door de inhoud van deze kast als u de bibliotheek bezoekt.

Een keer per jaar geef ik samen met een collega de lezing boekenproeven waarin wij opmerkelijke boeken uit het afgelopen jaar bespreken en u tips aan de hand doen.
Op onze website publiceren wij onder de rubriek boekenproeven nieuwe boeken met inhoud en achtergrondinformatie.

Als u graag leest en nieuwsgierig bent  naar nieuwe titels raadpleeg dan onze website, snuffel in de kast met leestips in de bibliotheek of bezoek de lezing boekenproeven.
Het boek dat ik het laatst gelezen heb en indruk op mij maakte is De held van Jessica Durlacher. In dit boek  komen thema’s als jood zijn, vergelding, oorlogstrauma’s geheimen en het al of niet held zijn aan de orde.
Het is bovendien geschreven als een thriller. Je bent voortdurend benieuwd hoe het afloopt.

Voor 2011 wens ik u veel leesplezier. 
 
 
 De titel die in 2010 het meest indruk op mij heeft gemaakt is: Vleugellam van Randy Susan Meyers. Dit verhaal gaat over 2 zussen die gebeurtenissen uit hun leven op 2 heel verschillende manieren verwerken en toch echt zussen blijven ondanks hun grote verschillen. Dit sprak mij om persoonlijke redenen erg aan. Ik vind dat mensen ondanks alle dingen uit het verleden toch moeten kunnen blijven geloven in hun medemensen. Ook al kiezen we allemaal een eigen weg en hebben we onze eigen meningen. We moeten de mensen kunnen blijven zien hoe ze als persoon innerlijk zijn en niet alleen hoe ze zijn uiterlijk voorkomen. Respect en acceptatie is een belangrijk goed waar we veel waarde aan mogen hechten.In de toekomst zou ik willen dat de bibliotheek nog meer een ontmoetingsplek zou worden voor alle mensen. Onder het genot van een kopje koffie/thee kunt u hier namelijk rustig een krantje, tijdschrift of boek lezen. Ook kunt u hier rustig studeren met alle informatie, zowel uit een boek als digitaal, bij de hand. Verder kunt u zich laten inspireren door de vele lopende tentoonstellingen en presentaties voor en door jong en oud. U komt hier altijd wel iemand tegen met wie u praatje kunt maken en van gedachten kunt wisselen over allerlei onderwerpen die op dat moment spelen.
 
Als gastvrouw zorg ik ervoor dat u op al uw vragen antwoord krijgt en ook los ik, waar nodig, problemen op. Het werken voor en met mensen staat bij mij voorop en daarom hoop ik u graag te begroeten in ONZE bibliotheek in 2011.
 

Alhoewel ik vele mooie boeken heb gelezen in 2010 is 1 boek mij erg bijgebleven:  Pil van Mike Boddé. Zelf al een tijdje worstelend met mijn gezondheid en nog altijd zoekende naar optimaal herstel komt al snel de dooddoener om de hoek kijken: ‘Het zal wel psychisch zijn’. In een tijd waarin iedereen blijkbaar medisch expert is en zijn mening wil delen had ik een persoonlijke drijfveer om dit boek ter hand te nemen. Je duikt als het ware samen met Mike Boddé zijn depressie in. Het boek is, gek genoeg, humoristisch om te lezen maar hoe dieper je in zijn levensverhaal duikt hoe beklemmender het wordt. Gelukkig voor Mike wordt na jaren bij zijn ouders thuiszitten, het niet meer kunnen verdragen van muziek en algeheel misère, de pil voor hem gevonden in het reguliere medische circuit. Dankzij die pil kennen wij vandaag de dag Mike Boddé , met 30 kilo overgewicht en altijd dorst, met zijn mooie muziek en humor. Er komt nu zelfs een theatershow van dit boek. En ik kan met pertinente zekerheid zeggen: gelukkig heb ik dat niet!

De Bibliotheek in 2011
De bibliotheek zal juist in deze tijd , met bijvoorbeeld Julian Assange en zijn companen die allerlei informatie de ether in slingeren, een belangrijkere rol moeten gaan spelen. In deze maatschappij met ongecheckte informatie- overload die dagelijks je huiskamer binnen komt. De bibliotheek is een aanbieder van betrouwbare informatie die aangeleverd en beheerd wordt door deskundige mensen. Verder is de bibliotheek de ontmoetingsplaats van alle leeftijden, rangen en standen. En waar je elke keer weer verrast, geïnspireerd en geïnformeerd wordt. Of zoals een lener mij pas toevertrouwde: ‘Ik heb thuis boeken zat maar ik vind het hier elke keer weer zo leuk en inspirerend’
 
 Er wordt weleens tegen mij gezegd: werk jij nog steeds op de bieb?  En verveelt dat nooit?

Ja, is dan mijn antwoord, ik werk er nog steeds, en Nee, het verveelt niet.
Ik heb de bibliotheek zien veranderen van een kleine, naar binnen gerichte uitleen-organisatie naar een groot open bedrijf dat veel meer is dan een bibliotheek die alleen maar leuke of spannende boeken uitleent.
Sommige dingen blijven hetzelfde. 25 jaar geleden hadden we minstens 20 exemplaren van Het bittere kruid, nu misschien nog wel meer van Het gouden ei,  en nog steeds komen scholieren op de een na laatste dag snel een dun en makkelijk boekje halen voor de lijst  en zijn ook nu nog helemaal verbaasd dat alle exemplaren uitgeleend zijn.
Maar de meerwaarde van de moderne bibliotheek komt tot uiting in de plaats die de bibliotheek heeft in de samenleving: een betrouwbare instelling waar je terecht kunt voor allerlei informatie die je nodig kunt hebben in de huidige maatschappij. Nog steeds zijn er de mooie, interessante, gezellige romans, maar ook tentoonstellingen over landelijke en lokale onderwerpen, kleine eye-catchers, die je op ideeën brengen, een enorm aanbod aan lezingen op alle vestigingen van de BBM, met als bijzonderheid de zondagmiddag-lezingen in de Groene Engel,
die iedere keer weer bijzonder de moeite waard zijn en altijd reden tot verdere discussie geven.

Voor mij blijft het belangrijk dat een lener of andere gebruiker de bibliotheek als vanzelfsprekendheid beschouwt. En als je dan met een scholier in gesprek raakt die aangeeft dat hij liever niet zijn e-mail adres geeft omdat hij probeert zonder de moderne communicatie-middelen te functioneren (te weinig contact, te vluchtig) en dus naar de bieb komt om zijn boek hier te zoeken, en zich door ons te laten informeren, weet ik dat er voldoende redenen zijn voor mij om nog jaren deel uit te maken van de BasisBibliotheek Maasland.
 
Love

Liefde. Daar draait het om. Ontelbare boeken, liedjes, gedichten, romans schilderijen en andere kunstwerken gaan erover. Te pas en te onpas wordt het geuit. Love is de titel van een cd uit 2009. Van een Amerikaanse. Van 37 jaar. Die ik dit jaar leerde kennen. Via een vriend die af en toe heel ouderwets een luistercd voor me ‘opneemt’. Op die cd stonden drie tracks van Love van Anna Wolfe. Verslavende nummers. Pianoballads met zeer spaarzame cellobegeleiding. Vaak lange liedjes. Songs die te maken hebben of raken aan het jaarthema van BasisBibliotheek Maasland: Tijd voor een nieuwe lente.

Tijd voor een nieuwe lente was en is een poging om de tijdgeest te pakken. En in die tijdgeest lopen er veel mensen rond die het negatieve van het eerste decennium van deze eeuw beu zijn. Uitzien naar een periode waarin opgebouwd wordt. Die begrijpen dat onze tijd en Westerse samenleving een andere weg in moet slaan. Dat wegkijken of wegredeneren niet (langer) kan. Die begrijpen dat zo’n nieuwe lente alleen kan ontstaan als we met z’n allen vertrouwen en hoop krijgen in de goede afloop. Drie liedjes van Anna Wolfe vertolken dit gevoel. Ze is voor alle duidelijkheid geen Phil Ochs (een protestzanger uit de sixties), maar eerder een ietwat naïef gelovig meisje dat stil staat bij de kleine dingen in het leven. En daardoor juist aan het grootste raakt. Kunst met een grote K. Luister vooral naar Little hawk (over opvoeden en loslaten), Sailor (over hoop en vertrouwen dat het goed komt) en het titelnummer Love. Klik hier voor een langer artikel.

Een tweede titel die meer lezers zou verdienen is het boek Filosofie voor een betere wereld van de jonge Nederlandse filosoof Floris van den Berg. Echter een waarschuwing: dit is een verontrustend boek. Dat u aan het denken zal zetten.
 
 
cd: The low Anthem – Oh my god, Charlie Darwin
Verrassend, mooi stemgeluid, goede teksten en prima achtergrondmuziek! Deze cd is me het afgelopen jaar het meest bijgebleven en trek ik regelmatig weer uit de kast.

Ob relevant in 2011:
De bibliotheek is een rustpunt in de samenleving, een vertrouwde instelling voor veel mensen waar niet alleen een schat aan informatie te vinden is, maar die ook fungeert als ontmoetingsplek. In deze hectische tijd waarin alles vlug even tussendoor moet en ‘onthaasten’ lastig is, hebben mensen behoefte aan een plekje waar niks moet en ze lekker een krantje kunnen lezen, een kopje koffie kunnen drinken, kunnen internetten of gewoon rustig kunnen rondkijken. Ontspanning dus en de bibliotheek draagt daar in belangrijke mate aan bij. Daarnaast biedt de bibliotheek betrouwbare informatie aan. Voor veel mensen is het lastige een keuze te maken uit de informatie die op internet aangeboden wordt: wat is goede informatie en wat niet? Tevens maakt de grote hoeveelheid informatie het er niet makkelijker op. In de bibliotheek is alle informatie geordend, is afkomstig uit betrouwbare bronnen en zijn er medewerkers die behulpzaam kunnen zijn bij het doorgronden van de enorme hoeveelheid. De bibliotheek leert mensen zo zelf kritisch te kijken en te oordelen waardoor ze uiteindelijk toch zelf bepalen welke informatie mee naar huis gaat en welke niet.

Kinderen en jongeren zijn het liefst bezig op de computer om met al hun Facebook vrienden in contact te blijven, gamen erop los of maken zelf spelletjes, filmpjes of leven zich uit met digitale foto’s. Informatie wordt geknipt en geplakt vaak zonder te kijken of de informatie wel klopt. Boeken lezen? Dat is saai! Maar om van een beeldscherm te kunnen lezen, te begrijpen wat er staat, informatie te doorgronden en vooral de snelheid van teksten op een beeldscherm te kunnen volgen, is een goede taal- en leesontwikkeling belangrijk. En dan komt de bibliotheek in zicht. Bibliotheken dragen in grote mate bij aan de taal- en leesontwikkeling van kinderen door enorme collectie lees- en studieboeken en andersoortige materialen. Ook de zwakke lezers worden hierbij niet vergeten. De kinderen en jongeren van nu vormen immers de volgende generatie, dus het is van belang dat zij goed onderlegd worden op allerlei gebieden. Hun persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing is daarbij erg belangrijk. Ook zij zullen zich moeten kunnen ontwikkelen tot verantwoorde burgers, kritisch kunnen oordelen en een eigen mening kunnen ontwikkelen. Vandaar dat de brede inzet van het jeugdbibliotheekwerk en mediawijsheid voor deze doelgroep een onmisbaar iets is. De bibliotheek moet onderdeel uitmaken van hun dagelijks leven.
 

Ik hou mij al jaren bezig met de digitalisering van de samenleving en wat daarvoor de gevolgen zijn voor het bibliotheekwerk.  Ik heb al heel wat digitalisering voorbij zien komen de afgelopen 25 jaar maar meestal waren dat nog digitale producten die fysiek gebruik werden zoals diskettes, cd-rom’s ,  en USB-stick. Maar de laatste jaren wordt het steeds duidelijker dat alle informatie een digitale vorm gaat krijgen en overal beschikbaar is. Google zorgt ervoor dat alle informatie digitaal beschikbaar is en wij zorgen  ervoor dat Google onze informatie kan vinden.  We produceren steeds meer “eigen” informatie door alles online te zetten in websites, blogs, twitter, Hyves, facebook. Maar ook  instellingen, bedrijven, kranten, tv’s,  uitgevers, auteurs enz. zetten alles om in digitale informatie. Dit digitaliseringsproces zorgt voor ongekende veranderingen in de fysieke maatschappij.  Virtualisering en digitalisering zorgen voor andere wetmatigheden in ruimte en tijd.  Informatie is 24 uur per dag beschikbaar, ebooks kunnen oneindig  verspreid worden. Digitale informatie raadplegen gaat ook steeds eenvoudiger op telefoons,  tabeletpc’s .  Uitlenen van fysieke boeken zal  vervangen worden door ebooks die altijd en overal beschikbaar zullen zijn. Tijdschriften en kranten worden volledig digitaal op de  iPad. Het geheel is een mooi proces om naar te kijken en te analyseren.  Google speelt hierin een belangrijke rol.

Mijn laatst gelezen boek (nog op papier) is de De macht van Google  van Peter Olsthoorn  met ondertitel  “Werkt Google voor jou of werk jij voor Google”  ISBN-13: 9789021548999 en geeft meer zicht op deze ontwikkelingen. De vraag is: wie heeft er nog macht over deze digitalisering?  

 
 
nieuwjaarswens
 
een volk met beschaving
een volk dat nieuwsgierig is
een volk dat kennis respecteert
een volk dat emotie en feiten kan scheiden
een volk dat kiest voor het laatste
een volk dat leiders kiest in plaats van volgers van kiezersonderzoeken
een volk dat zijn leiders ruimte geeft
een volk dat geborgenheid biedt
een volk dat trots kan zijn op haar onderwijs
een volk dat kiest voor duurzaamheid
een volk wat onderscheid maakt tussen publiek en privé
 
dat volk kiest vanzelf voor een Openbare Bilbliotheek

Ravenstein
Begin december waren 1.560 mensen uit Ravenstein en 690 uit Herpen lid van de bibliotheek.

De Jongen in de gestreepte pyama van John Boyne vond ik een van de mooiste boeken die ik in 2010 heb gelezen.
Mooi hoe een vriendschap tussen twee jongens ontstaat, waarbij er niet naar gekeken wordt naar afkomst en echte vriendschap telt. Zo blijkt uit de afloop van dit verhaal, wat zeer verrassend is en je echt aan het denken zet, hoe iets ook anders af kan lopen!

Een OB is ook in 2011 zeer belangrijk, het samenzijn en het lezen als indivudu, de geest wordt gestimuleerd en aan het werk gezet d.m.v. je eigen fantasie en creativiteit. De OB is zoveel meer dan alleen lezen! 
 

In 2010 heb ik meerdere mooie, indrukwekkende boeken gelezen. Het boek dat er voor mij uitsprong was: De vrouw die zegt dat ze mijn moeder is van Judith Uyterlinde. In dit boek wordt de, deels Joodse, familiegeschiedenis van de schrijfster gevolgd en tegelijkertijd volgende we de lange, moeizame weg die de schrijfster  moet afleggen om uiteindelijk haar dochter in Guatemala te kunnen adopteren. Een prachtig boek dat je bijblijft.
 
Voor 2011 wens ik u een mooi jaar toe met inspirerende media, in welke vorm dan ook.

Schaijk
Begin december stonden 2.150 inwoners van Schaijk ingeschreven als lid van de bibliotheek. Verder waren er 400 personen uit Reek lid.

Zeeland
Begin december waren ruim 1.700 inwoners uit de woonplaats Zeeland lid van de bibliotheek.

De bibliotheek is wat ons betreft een plek voor ontspanning, (betrouwbare) informatie, ontwikkeling en verrijking voor alle lagen van de bevolking. Vooral voor de jeugd en ouderen is een bibliotheek een onmisbare ontmoetingsplaats in deze tijd van grote individualisering,. Daarom zou moet een bibliotheek laagdrempelig en uitnodigend moeten zijn met ruime openingstijden en café-faciliteiten.

Wij wensen iedereen een gezond 2011 en veel leesplezier.

 Stoppen met Roken voor Dummies

Het lijkt mij duidelijk dat deze keuze geen verdere toelichting behoeft 
 

De titel die voor mij de meeste indruk heeft gemaakt is het boek: Tirza van Arnon Grunberg.
De hoofdpersoon, de vader van Tirza, laat mij niet los. Je zou zo’n vader hebben!
 
Ik heb het nog niet helemaal uit, het ligt in de bedoeling om het de komende dagen uit te lezen


Raad van Toezicht
De foto’s zijn (helaas) ietwat onscherp. Alhoewel dat niet de bedoeling was is het wel symbolisch voor de positie die de leden van de Raad van Toezicht innemen. Ze verrichten hun werk op de achtergrond. U zult ze in de verschillende vestigingen van BasisBibliotheek Maasland niet aantreffen achter een balie of op de ‘werkvloer’.

BBM die je voorttrekt daar waar je het nodig hebt
gelegenheid om te innoveren en te ontdekken.
De kans om anderen bibliotheken voort te mogen trekken
om een inspirerend treintje te mogen vormen in bibliotheekland.

Ondanks de opkomst van digitale media veel leesplezier in 2011.

Ik wens de bibliotheek een succesvolle transformatie toe naar het e-tijdperk, vol met creatieve vernieuwende ideeën en waar gebruikers (en medewerkers) echt blij mee zijn in een wereld waar zoveel informatie op je afkomt.

Een mond vol. maar welgemeend.

De bieb ook in 2011 met meer dan 2,8 miljoen bezoekers een onmisbare en onuitputtelijke bron voor jong en oud!

Het nieuwe bibliotheeklogo
Dit nieuwe logo is niet zomaar ontstaan. Het borduurt voort op het oude logo om aan te geven dat veel hetzelfde is gebleven. Anderzijds wil het uitstralen dat de Openbare Bibliotheek veranderd is en zal blijven veranderen. In onderstaand plaatje wordt dit a.h.w. kort en krachtig samengebracht. De vorm van dit schema is de basis geweest voor de vorm van het logo. Een – zeg maar – plectrum-achtig voorwerp is de kern van de bibliotheek, de samenleving. Een plectrum waar alles samenkomt. Waarin alle ‘idealen’ die een Openbare Bibliotheek wil zijn, wil uitstralen samenkomen.

In de buitenste schil zitten drie ‘groepen’: interne waarden (wat motiveert de medewerkers van de bibliotheek, wat willen ze realiseren, zijn), externe waarden (die bezoekers en gebruikers van de bibliotheek motiveren om die bibliotheek te blijven gebruiken) en merkpersoonlijkheid (‘hoe praat en gedraagt de bibliotheek zich’). Niet zozeer worden hier de produkten en diensten opgesomd maar eerder de sfeer die de bibliotheek uitstraalt en als zodanig door bezoekers en gebruikers zou kunnen worden ervaren. Het is uiteraard de vraag of de bibliotheek dat waar kan maken. Het is in ieder geval wel het uitgangspunt.

In de middelste schil worden ‘feiten’ genoemd die betrekking hebben op de buitenste schil. Daar hadden andere ‘kreten’ kunnen staan, maar de zaken die genoemd worden zijn zeker relevant voor een bibliotheek in deze tijd. En voor de komende jaren.

De mission statement zou kunnen zijn: in elke plaats in Nederland kun je in het centrum van de gemeenschap een bibliotheek binnenlopen. Ongedwongen. Je kunt er altijd om hulp vragen. Internet raadplegen. Materialen lenen of aanvragen uit andere bibliotheken. En je treft er verrassende zaken aan: boeken, cd’s, dvd’s, tentoonstellingen, activiteiten. Tegen een redelijke prijs. Oh ja, en je komt er nog medemensen tegen. In de publieke ruimte.

Het is kortom, zoals in de kern van het plectrum wordt verwoord, een schatkamer en een ontmoetingsplaats voor inspiratie, kennis en leesplezier.

Daar zijn we – ook – binnen BasisBibliotheek Maasland mee bezig. Al jaren lang. We realiseren ons dat we daarmee nooit klaar zullen zijn, dat het altijd beter kan. Maar we durven vol trots te zeggen dat we ons herkennen in bovenstaand ‘plaatje’ en dat we er alles aan zullen doen om daar de komende jaren – ondanks bezuinigingen – mee door te gaan. Nederland schreeuwt om een plek waar mensen zich kunnen (blijven) ontwikkelen. En ontmoeten.

(woensdag 22 december 2010)

12 ways libraries are good for the country
In hét Amerikaanse bibliotheekblad verscheen op 21 december 2010 (als kerstwens) een artikel van ene Leonard Kniffel over het belang van een openbare bibliotheek. Juist nu, in deze tijd.

American Libraries magazine offers this gift of 12 ideals toward which librarians strive as they provide comprehensive access to the record of human existence. It will take all of us, in a spirit of pride and freedom, to maintain libraries as a living reality in a free nation through the 21st century.

Twaalf redenen
1. Libraries sustain democracy
2. Libraries break down boundries.
3. Libraries level the playing field.
4. Libraries value the individual.
5. Libraries nourish creativity.
6. Libraries open young minds.
7. Libraries return high dividends.
8. Libraries build communities.
9. Libraries support families.
10. Libraries build technology skills.
11. Libraries offer sanctuary.
12. Libraries preserve the past.

Klik hier voor het volledige artikel 


(donderdag 24 december 2010)

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

Één reactie op “Wensen voor 2011”

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: