Categorieën
Who's in control?

Who’s in control? – Het slimme onbewuste

Op maandagavond 26 september verzorgt psycholoog
en hersenonderzoeker Ap Dijksterhuis de eerste lezing
uit de reeks Who’s in control? 

Professor dr. Ap Dijksterhuis (1968) is bij het grote publiek bekend geworden door zijn in 2007 verschenen boek Het slimme onbewuste : denken met gevoel waarin hij de lezer ‘bijpraat’ over resultaten van recent hersenonderzoek. In dit boek ontvouwt hij zijn stelling dat mensen meer op hun onbewuste af zouden moeten gaan. Bewust nadenken, ergens voor gaan zitten levert niet altijd het gewenste resultaat op. Vaker is het zinvoller om ‘er een nachtje over te slapen’ en het onbewuste zijn werk te laten doen.

Dit boek verscheen reeds in 2007. In 2010 verschenen andere boeken van andere auteurs waarin deels hetzelfde wordt beweerd. Denk vooral aan Victor Lamme (De vrije wil bestaat niet : over wie er echt de baas is in het brein) en Dick Swaab (Wij zijn ons brein : van baarmoeder tot Alzheimer). De publicatie van deze boeken heeft tot een felle polemiek geleid tussen hersenonderzoekers die beweren dat een mens geleid wordt door zijn onbewuste (en dat er weinig overblijft voor een ik) en anderen (filosofen, psychologen, psychiaters) die zich op het standpunt stellen dat er meer moet zijn of is dan hersenen die ons in de meeste gevallen sturen en leiden. Ap Dijksterhuis lijkt in dit debat een tussenpositie in te nemen.
Tijdens zijn lezing zal hij ingaan op deze controverse. Ook zal hij aangeven wat hij sinds de publicatie van zijn boek heeft gedaan en ontdekt.

Klik hier voor een artikel over een van de centrale hypotheses uit het boek Het slimme onbewuste van Ap Dijksterhuis

De merkwaardige psychologie van een wijndrinker
In oktober verschijnt een nieuw boek van Ap Dijksterhuis. Iedereen die zijn eerste boek heeft gelezen zal door enkele laconieke zinnen de indruk hebben gekregen dat Ap Dijksterhuis een Bourgondiër is, die van goed eten, drinken en (tot voor kort) van roken houdt.
Tijdens zijn lezing zal hij ongetwijfeld ingaan op dit boek.

Recensietekst voor de bibliotheeksector
Ene T. ten Berge schreef het volgende in zijn korte recensie die bibliothecarissen gebruiken die belast zijn met collectievorming: Een voor de leek toegankelijk werk over het (on)bewuste. Dijksterhuis legt vlot uit waarom en hoe het bewuste denken niet zoveel in de melk te brokkelen heeft en dat we besluitvorming beter over kunnen laten aan de rest van ons brein. En zelfs dat we dat ook meestal doen, ook al denken we van niet. Een grappig en eerlijk betoog, geïllustreerd met tal van aansprekende experimenten. Een werk dat men in een paar dagen uit heeft, waarna men meer weet over de werking van de eigen hersenen, over goed wetenschappelijk onderzoek en over zichzelf. Met enkele afbeeldingen in zwart-wit, eindnoten en een register. De auteur is als hoogleraar Psychologie van het onbewuste verbonden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Meer informatie
Klik hier voor het lemma over Ap Dijksterhuis in de Wikipedia
Klik hier voor de Engelse Wikipedia – Unconscious Thought Theory (uit 2006)
Klik hier voor een filmpje ‘dat een beeld geeft van de manier waarop Ap Dijksterhuis een verhaal houdt
Klik hier voor een gesprek van Ap Dijksterhuis met Wim Brands
(VPRO Boeken oktober 2007)


Informatie over de lezing
De lezing wordt gehouden in de Linck, Raadhuislaan 18 5341 GM te Oss
Maandag 26 september van 20.00-22.00 uur
Kaarten kosten €7,– per stuk. Bibliotheekleden betalen €5,–

(donderdag 16 juni 2011) 

Er een nachtje over slapen
Dit voorjaar verscheen in opdracht van de WRR een boek waarin gepoogd wordt de geïnteresseerde leek én beleidsmakers bij overheid en in het bedrijfsleven bij te ‘praten’ over resultaten van onderzoek naar het ‘menselijk handelen’. In 100 pagina’s worden vier aspecten van ons menselijk handelen en brein behandeld. Centraal staat steeds de vraag hoe en waarom mensen bepaalde keuzes maken of beslissingen nemen. In het eerste hoofdstuk (Het irrationele brein) wordt in een korte paragraaf ingegaan op het werk van Ap Dijksterhuis:

Er een nachtje over slapen
De Nederlandse sociaal psycholoog Ap Dijksterhuis heeft veel wetenschappelijke aandacht getrokken met een beslisprocedure die het midden houdt tussen bewuste informatieverwerking en afgaan op het gevoel. Bij ingewikkelde keuzes is het volgens hem raadzaam je eerst goed te verdiepen in de kwestie en kennis te nemen van alle relevante informatie. ()
Maar vervolgens moet je niet meteen de knoop doorhakken. Je kunt beter eerst de aandacht tijdelijk op iets anders te richten, zodat de informatie kan ‘bezinken’, en pas daarna een besluit nemen.

() Dat ‘er een nachtje over slapen’ kan leiden tot betere keuzen zal menigeen niet werkelijk verbazen. De wetenschappelijke verklaring voor dit fenomeen is echter problematisch. Volgens Dijksterhuis komt het doordat tijdens de periode van bezinking ons bewuste weliswaar met andere zaken bezig is, maar we ondertussen ‘onbewust nadenken’ en tot een betere weging van de verschillende argumenten pro en contra komen. Een en ander is echter niet onomstreden. Dat men onbewust zou kunnen ‘nadenken’ klinkt paradoxaal.

Een leuk punt voor het vragenuurtje en debat op maandag 26 september.

(zondag 24 juli 2011)

Homepage Who’s in control?

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: