Categorieën
Maatschappij Media

Welkom op onze nieuwe site

Nieuwe site nieuwe start
Sinds 1 januari 2013 werken alle bibliotheken in vijf gemeentes in Noord Oost Brabant samen. Uden sloot dit jaar aan bij de gemeentes Bernheze, Landerd, Oss en Veghel. Zoals bekend heeft de gemeente Maasdonk de samenwerking verbroken. Sinds 1 januari is de nieuwe (overkoepelende) naam NOBB – Noord Oost Brabantse Bibliotheken.
Deze website sluit aan bij de landelijke bibliotheekstijl en is dé plek waar alle informatie over de bibliotheek, haar diensten, producten en activiteiten wordt samengebracht. Ook doen we hier nadrukkelijk ook een poging u op zaken attent te maken waarop u ‘niet zit te wachten’.

Waarom een nieuwe website?
* het ontstaan van een nieuwe organisatie, NOBB – Noord Oost Brabantse Bibliotheken
* er waren drie websites – die van Maasland, Veghel en Uden – waardoor uitwisseling van artikelen niet mogelijk was
* alle Nederlandse bibliotheken hebben afgesproken dezelfde landelijke ((oranje) huisstijl te hanteren
* de komende jaren zullen steeds meer landelijke digitale diensten en producten ontstaan die als widgets op de website geplaatst zullen worden
* in de praktijk werkten we met een verouderde versie van Joomla

Wat treft u op deze website aan?
* de webcatalogus
* de mogelijkheid om als lid van de bibliotheek te kunnen inloggen (en uiteenlopende zaken te regelen)
* informatie over alle diensten en producten van de bibliotheek (inclusief tarieven en voorwaarden)
* informatie over alle activiteiten van de bibliotheek (ééndaags of langer durend)
* artikelen waarin we u attent maken op ‘interessante’ zaken. Deels als aanvulling op activiteiten die door medewerkers van de bibliotheek worden georganiseerd, anderzijds zaken die ons opvielen en we u niet willen onthouden. Noem het inspireren.
* weblinks naar plekken op het internet

De website als hart van ons communicatiebeleid
De bibliotheek realiseert zich dat de website dé plek is waar alles wat de bibliotheek onderneemt verzameld moet worden. De afgelopen jaren is het aantal mediavormen waar we als bibliotheek gebruik van maken sterk gegroeid. In bijna alle gevallen wordt u naar een artikel op deze website geleid. Waar u alle relevante informatie na kunt lezen. Welke vormen zetten we zoal in?
* persberichten
* affiches
* flyers, leaflets
* nieuwsbrieven
* Facebook
* Twitter
* artikelen op deze website
* blogs

Een nieuwe website in roerige tijden
Openbare Bibliotheken zitten in zwaar weer. We hebben te maken met gemeentes die noodgedwongen moeten bezuinigen. Merken dat de economische crisis niet voorbij gaat aan onze leden. En zitten daarnaast als sector in een omgeving die door digitale ontwikkelingen sterk aan het veranderen is. In een nóg hoger tempo als pakweg tien jaar geleden.
Desondanks zijn we als bibliotheek optimistisch gestemd. We menen dat we binnen die sterk in verandering zijnde samenleving een rol hebben te vervullen. Trouwe bezoekers van de bibliotheek en onze website hebben al kennis kunnen nemen van onze veranderende rol. Die van gids, adviseur en verbinder.

Rob Wijnberg
Toevallig verscheen vorige week het nieuwste boek van filosoof (en ex-hoofdredacteur van NRC Next) Rob Wijnberg. In De nieuwsfabriek : hoe media ons wereldbeeld vervormen schetst hij een beeld van onze huidige tijd én ‘de’ media die daarvan verslag doen. Pogen onze wereld te duiden. Zijn stelling is dat die media té veel de nadruk leggen op het brengen van nieuws. En verzaken hun lezers en kijkers écht goed te informeren. Op de flap van zijn  boek formuleert hij het als volgt:

Journalistiek is verworden tot een nieuwsfabriek waar kijkcijfers, lezersaantallen, advertentie-inkomsten en winstgevendheid gelden als onbetwiste graadmeters voor succes. De bedoeling is om burgers permanent gebiologeerd te houden met spectaculaire, vermakelijke of anderszins aandachttrekkende berichten, niet om inzicht te kweken in de wereld om ons heen.

Als u dit een té boude uitspraak vindt willen we u voorhouden: de zapservice, DWDD, Jan Mulder, Prem, Maurice de Hond, de dagelijkse poll, standpunt.nl enzovoorts.

bol.com | De nieuwsfabriek, Rob Wijnberg | 9789023489016 | Boeken

Rob Wijnberg: Van genociden in Afghanistan tot de nieuwste haardracht van Gordon: alles wordt ongeacht het publieke belang de ether in geslingerd, als krachtvoer in een kippenhok vol doelloos zappende nieuwsconsumenten. Of iets belangrijk is doet er niet toe, als er maar over gepraat wordt.

Rob vindt dat ‘de media’ ons wereldbeeld vervormen. En hoe ze in de ban zijn geraakt van doelgroepdenkers en marketeers. Wat leidt tot instantopinies en visieloze politiek. Maar vooral – in de woorden van Rob Wijnberg – hoe ze burgers ontmoedigen om na te denken.

Rob Wijnberg noemt in dit boek over ‘de media’ Openbare Bibliotheken niet. Maar op pagina 119 staat de volgende alinea

Gelukkig verschijnen er nog dagelijks talloze goede boeken waar de geïnteresseerde nieuwsvolger zijn toevlucht toe kan nemen om een dieper begrip te krijgen van de wereld om hem heen.

Waarvan akte.

We hopen indachtig de visie van Rob Wijnberg dat u als burger de komende jaren ‘de bibliotheek’ blijft zien én gebruiken om u breed te informeren. Op onze beurt zullen we alles in het werk stellen om u een breed, verrassend palet te blijven aanbieden. Op ons kunt u rekenen.

(zaterdag 26 januari 2013)

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: