Categorieën
Geschiedenis

Geschiedenis bibliotheek (Noord Oost Brabant)

Waar staan we begin 2013
Op 1 januari 2013 heeft de Openbare Bibliotheek Uden zich aangesloten bij BasisBibliotheek Maasland (BBM). Sinds begin 2013 werken alle openbare bibliotheken in vijf gemeenten in Noordoost Brabant samen onder de naam NOBB – Noord Oost Brabantse Bibliotheken.

Het zijn de gemeentes Bernheze, Landerd, Oss, Uden en Veghel. De (nog bestaande) gemeente Maasdonk heeft zich in de loop van 2012 feitelijk teruggetrokken uit dit samenwerkingsverband door de subsidie terug te brengen tot nul. Het werkgebied van de NOBB omvat ruim 250 duizend inwoners. Ruim veertigduizend leden maken gebruik van de voorzieningen. Daarbovenop maken veel inwoners die geen lid zijn toch regelmatig gebruik van de bibliotheek. Ze lopen binnen voor een krant, een tijdschrift, voor een praatje, om een kopie te maken, te internetten, iets uit te printen of om deel te nemen aan activiteiten die worden georganiseerd.


BasisBibliotheek Maasland
Deze is in juli 2004 ontstaan. Toen besloten bibliotheken in de gemeentes Bernheze, Landerd, Maasdonk en Oss om hun krachten te bundelen. Dit was ingegeven door een landelijke trend (en plan) om bibliotheken regionaal meer samen te laten werken. Door de fusie kwam de bibliobus van de provinciale service-organisatie uit Tilburg – die in de gemeentes Bernheze, Landerd en Maasdonk kleinere kernen aandeed – te vervallen. De bibliobus die in de gemeente Oss veel standplaatsen aandeed nam de rol van de Tilburgse bus over. Door deze fusie werden in een klap de mogelijkheden voor de leden van de bibliotheek in een klap veel groter: meer titelkeuze, expertise, activiteiten enzovoorts.

Bibliotheek Veghel
Deze fuseerde in januari 2010 met BasisBibliotheek Maasland. In de gemeente Veghel deed gedurende vele jaren de bibliobus uit Tilburg kleine kernen aan. Door bezuinigingen viel de bibliobus weg en werd besloten in de meeste kernen een zogenaamd servicepunt in te richten. Deze punten bestaan nog steeds in de kernen Boerdonk, Keldonk en Zijtaart. In Eerde en Mariaheide is het punt ondergebracht in de lokale basisschool.

Status begin 2013
Binnen de regio Noord Oost Brabant zijn drie grote bibliotheken: Oss, Uden en Veghel. Daar worden alle bibliotheekdiensten aangeboden.Ook werken in deze bibliotheken diverse specialisten die uitleenlopende zaken voor de hele organisatie en werkgebied regelen.
Daarnaast zijn er bibliotheekvestigingen in Heesch, Heeswijk-Dinther, Nistelrode, Berghem, Lith, Ravenstein, Schaijk, Zeeland en Erp.
Verder de reeds genoemde servicepunten in de gemeente Veghel.
In 2013 worden in drie kernen in basisscholen voorzieningen geopend waar leerlingen kunnen lenen. De eerste drie zijn in Loosbroek, Vorstenbosch en Reek. Later zullen basisscholen in Megen en Herpen volgen.

De Bibliotheek Op School
Onder deze noemer worden in samenwerking met basisscholen bibliotheekpunten in scholen gerealiseerd. De kern van het concept is dat scholen als het ware opgenomen worden in het netwerk van de bibliotheek en dat uitwisseling en afstemming van collecties, stimulering van leesplezier en vergroting van mediawijsheid mogelijk wordt. Voor de zomer van 2013 zullen de eerste scholen worden ingericht.

Langer geleden
In Nederland werden in het begin van de 20e eeuw de eerste Openbare Bibliotheken opgericht. Naast deze neutrale openbare bibliotheken waren er tot ver in de jaren 70 van de vorige eeuw bibliotheken op katholieke, gereformeerde of hervormde grondslag. De Openbare Bibliotheek in Oss is in 1921 opgericht door pater Titus Brandsma. Een bibliotheek op katholieke grondslag.  Pas in 1974 werd deze bibliotheek omgezet naar een neutrale, algemene signatuur. In de andere plaatsen in deze regio is het niet veel anders gegaan. Alleen zijn er andere oprichters en jaartallen aan verbonden.

Klik hier voor een artikel over Titus Brandsma. En hier voor een artikel over 90 jaar Bibliotheek Oss.

Klik hier voor een artikel over Vijf jaar BBM

Rol van de bieb – Het is een cruciale opdracht () om grondiger te kijken, en te verhelderen wat ons leven en onze maatschappij aan het veranderen is (maart 2016)

Aanvulling maandag 28 september 2020
In het voorjaar van 2011 stonden we (ook) stil bij het 90-jarig bestaan van de Bibliotheek Oss. Collega Jan de Waal maakte voor die gelegenheid drie filmpjes.

(maandag 4 februari 2013)

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

3 reacties op “Geschiedenis bibliotheek (Noord Oost Brabant)”

[…] De Lievekamp verlatenZeker is dat de Osse bibliotheek er anno 2018 redelijk bij staat. Duizenden Ossenaren zijn lid van ‘de bieb’, de collectie is vertienvoudigd, we lenen veel meer uit, het aantal collega’s is veel groter en we organiseren de meest uiteenlopende activiteiten. Werken vergeleken met vijftig jaar geleden met tientallen verenigingen, organisaties en instellingen incidenteel of iets structureler samen. Van een in zichzelf gekeerde, introverte organisatie is de Osse bieb uitgegroeid tot een extraverte club mensen, die het met iedereen ‘aanlegt’. Ook is de Osse bibliotheek opgegaan in een regionale organisatie, de samenwerkende Noord Oost Brabantse Bibliotheken. Artikel: Geschiedenis bibliotheek. […]

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: