Website NOBB krijgt een nieuw jasje

Dingen veranderen. Ook websites. 

In de loop van maandag 1 maart 2021 gaat de nieuwste versie van de website van de samenwerkende Noord Oost Brabantse Bibliotheken (‘de’ NOBB) de lucht in. Verdwijnt bovenstaand ‘beeld’.

De URL – www.nobb.nl – blijft hetzelfde, maar de look en feel zal er heel anders uit zien. 

Minder zichtbaar zal zijn dat een gigantische hoeveelheid informatie die op de oude site stond niet meer aanwezig zal zijn. Daar is in alle wijsheid bewust voor gekozen. 

De nieuwe website zal er gelikt uitzien. Veel ‘plaatjes’ en service-achtige pagina’s. Die service-achtige ‘dingen’ stonden natuurlijk ook op de oude website. Terecht, want veel bezoekers komen daar in eerste instantie voor. Denk aan openingstijden, titels reserveren, de tarieven, uitleenvoorwaarden et cetera. En niet te vergeten: het raadplegen van de webcatalogus. Zonder enige twijfel kunt u dat soort informatie straks net zo gemakkelijk vinden. 

Een artikel uit augustus 2014 over de bibliotheek

Ook wordt u net als vroeger attent gemaakt op activiteiten die her en der in de regio Noord Oost Brabant door medewerkers van de NOBB worden georganiseerd. 

Verder wordt u – zonder dat u het in de gaten hoeft te hebben – doorgesluisd naar andere websites, waar u bepaalde informatie kunt halen, dan wel geïnformeerd/geïnspireerd worden.

Openbare Bibliotheken maken deel uit van een landelijk netwerk. Helpen en ondersteunen elkaar om een brede collectie te kunnen aanbieden. Een collectie die u kunt reserveren, lenen, dan wel digitaal meteen kunt bekijken. Denk aan ebooks, luisterboeken e.d.

De huidige website ging in februari 2013 – acht jaar geleden – de lucht in. De aanleiding was de fusie van Bibliotheek Uden met de toenmalige organisatie: BasisBibliotheek Maasland. In januari 2013 ontstond de NOBB. Vijf gemeentes in de regio Noord Oost Brabant die nauw samenwerken.

Artikel: Geschiedenis bibliotheek (Noord Oost Brabant) (februari 2013)

Naar het zich (nu) laat aanzien, zullen er in januari 2022 nog maar vier gemeentes overblijven: Bernheze, Maashorst, Meierijstad én Oss. Uden en Landerd fuseren waarschijnlijk in 2022 tot de gemeente Maashorst. Een werkgebied van ruim tweehonderdvijftigduizend inwoners, met achttien bibliotheekvestigingen. 

In het artikel Geschiedenis website Bibliotheek Oss e.o. van 1996-2013 (februari 2013) kunt u lezen hoe de huidige website als het ware voortborduurt op een concept dat al in 1996 voor de (toen nog zelfstandig functionerende) Bibliotheek Oss werd opgestart. Dat artikel staat niet meer op de website van de NOBB, maar híer

Van Joomla! naar (de) WAAS
Vanaf 1 maart 2021 ‘draait’ de website van de NOBB op een ander ‘platform’. Het ‘besturingssysteem’ van de huidige site (Joomla!), wordt ingeruild voor een systeem dat veel Nederlandse bibliotheken al gebruiken, ‘de’ WAAS. Dat staat voor Website As A Service. Dat product is jaren geleden al bedacht en is vooral bedoeld voor bibliotheken waar relatief weinig technische kennis over websites aanwezig is.

Artikel: De WAAS is er… en dan?

Met de Waas heb je als het ware een ‘toverdoos’ waarin je zelf gemakkelijk voor de hand liggende bibliotheek-informatie kunt opnemen: openingstijden, tarieven, activiteiten. Met het Joomla!-systeem moest je zelf veel meer doen. Met ‘de Waas’ kun je veel informatie van andere organisaties jouw eigen website in laten ‘stromen’. En – oneerbiedig gezegd – meeliften op diensten van anderen.

Een snapshot
Eind februari heb ik als het ware een snapshot gemaakt van data die aan de onderkant van de site worden verzameld. Door de jaren heen hebben ruim twintig medewerkers bijdragen aan de site geleverd. Een vijftal medewerkers hebben veruit de meeste artikelen voor de website geschreven. Minder zichtbaar is dat er door de jaren heen letterlijk honderden zogenaamde activiteiten zijn aangemaakt. Met name die activiteiten (lezingen, workshops, voorleesuurtjes, cursussen, tentoonstellingen, debatten), zijn al lang niet meer raadpleegbaar. In principe worden ze nadat de activiteit is verstreken naar de ‘onderkant’  verplaatst. Ná 1 maart zal dat nog rücksichtsloser gebeuren. Voorbij, is voorbij. Dat is jammer, want later zal niemand meer weten wat er ooit georganiseerd is. Alleen zullen er redelijk fragmentarisch, dan wel hap snap, bepaalde activiteiten in een jaarverslag naar voren worden gehaald. 

Bijna drieduizend artikelen
Sinds 2013 zijn ruim zevenentwintighonderd artikelen voor de website gemaakt, geschreven. Ruim duizend daarvan hebben op zeker moment de status ongepubliceerd gekregen, en zijn daardoor niet langer raadpleegbaar. Worden – erg belangrijk – daarom ook niet (meer) door Google en andere search engines doorzocht en meegenomen in zoekresultaten. Ze zijn daardoor letterlijk van de aarde verdwenen.

Ruim 1700 artikelen staan op dit moment nog op de website. Een flink deel daarvan zal (al dan niet herschreven) ook op de nieuwe site terecht komen. Dat zijn – nogmaals – vooral service-achtige artikelen. Denk aan openingstijden, tarieven, uitleenvoorwaarden. Artikelen waarin in meerdere of mindere mate ingegaan werd op ‘de inhoud’ zullen niet terecht komen op de nieuwe website. 

Lezer van Stavast
Een van de belangrijkste redenen om met DIT blog te beginnen was de wetenschap dat ik (a) ergens in de loop van 2021 met pensioen zou gaan (beter: moeten), en (b) dat ik wist dat te zijner tijd de huidige website van de NOBB ‘ingeruild’ zou worden voor een andere. Een website waarvoor ik door de jaren heen zo’n dertienhonderd artikelen heb geschreven. Inhoudelijke artikelen waarin ik meestal probeerde een link te leggen tussen de collectie, activiteiten en dingen die ik in de wereld om me heen zag, zie gebeuren. Artikelen om te informeren, te inspireren. Bijna altijd verwees ik in zo’n kort, maar vaker (erg?) lang artikel naar relevante boeken, liedjes, cd’s, (speel)films, tentoonstellingen, een blog, cartoon, ontwikkeling, trend.

Die artikelen wilde ik bewaren. En begon met Lezer van Stavast. Ik onderhoud meer blogs; één daarvan is Lezers van Stavast. Op dat blog verzamel ik als het ware alle boeken die ik regelmatig in een artikel ‘meeneem’. 

Sinds 2013 heb ik onder de noemer Citaten ruim zeshonderd artikelen geschreven waarvoor altijd een citaat als beginpunt diende. En ruim zevenhonderd over andere onderwerpen. Die hadden vaak een relatie met een door de bibliotheek georganiseerde activiteit.

Op dit moment (vrijdag 26 februari 2021) is het gros van de oude content als het ware naar het Lezer van Stavast-blog overgehaald. Ruim veertienhonderd artikelen. Alleen ligt er nog veel werk te wachten. Veel links kloppen niet meer. Plaatjes zijn weggevallen. Ook kan er her en der gesnoeid worden. Moeten stukken herschreven, dan wel aangepast, aangevuld worden. Een leuke klus ná 1 april 2021. 

Enkele data over de ‘oude’ NOBB-site
Ik trof vandaag (28-2-2021) 2.739 artikelen aan. Daarvan staan er 1.045 op inactief. Het oudste artikel is van 23 december 2005, bevat een overzicht van alle vestigingen, is niet meer actief (want vervangen door een ander). Het oudste artikel dat op dit moment nog live staat is geschreven op 10 februari 2006 en heeft te maken met een lezing (van Jaap Peters – Er moet een einde komen aan de intensieve menshouderij). 

Het laatste is van 18 februari jl met de typische titel Computersysteem tijdelijk buiten gebruik. Wat kan kloppen, als de nieuwe website maandag 1 maart 2021 in de lucht wordt gebracht.

Het Joomla!-systeem genereert voor elk artikel een uniek ID-nummer. Het laatste artikel heeft ID-nummer 6102. Dat wil zeggen dat er in al die jaren ruim zesduizend artikelen zijn geplaatst. Meer dan drieduizend zijn inmiddels al uit de site verwijderd. Daar zitten zonder enige twijfel allerlei foutief opgezette artikelen bij.  

De meeste bezoekers komen voor service-achtige zaken. Wanneer is de bibliotheek, waar geopend? Wat kost een abonnement? Wat zijn de uitleenvoorwaarden. En welke titels (boeken, dvd’s, cd’s) hebben de samenwerkende Noord Oost Brabantse Bibliotheek in hun webcatalogus opgenomen en kan ik reserveren. Ook gebruiken veel bezoekers de website om een kaartje voor een activiteit te kopen. 

Om deze service-achtige zaken plaatsen medewerkers van de bibliotheek artikelen om ‘ergens’ de aandacht op te vestigen. Een lezing, cursus, workshop, tentoonstelling. Bijna altijd vergezeld van een ‘wervend’ plaatje. De website bevat uiteenlopende subpagina’s die via een rolmenu getoond worden. Achter die ‘tabbladen’ zitten heel veel pagina’s met aanvullende informatie. 

Via een van de krachtigste tools van de website kan gezocht worden op woorden. Woorden die in een of ander artikel of activiteit zijn gebezigd. Diezelfde woorden (álle woorden) werden én worden door search engines als een Google zeer regelmatig opgeslurpt en meegenomen in hun resultaten.

Ik kan het niet bewijzen maar vermoed dat veel bezoekers via zo’n zoekmachine op de website van de NOBB terechtkwamen. Niet zo zeer via of voor die service-achtige zaken, maar meer via redelijk unieke woorden of namen die in een van die honderden achtergrondartikelen werden gebezigd. Alleen – nogmaals – die staan vanaf 1 maart niet meer op de website van de NOBB. 

Waarschijnlijk is de webcatalogus de meest gebruikte tool

Een soort top tien van meest geraadpleegde pagina’s
Openingstijden (270.000+)
Reglement (194.000+)
Geschiedenis (twee artikelen) (314.000+) *
Naslagpagina (121.000+)
Beleidsplan (117.000+)
Vacatures (93.000+)
Inloggen (89.000+)
Welkom Schijndel (55.000+) *
Begrafenismuziek (51.000+) *
Welkom, we zijn open (41.000+) *
Collecties (40.000+)
Veelgestelde vragen (31.000+)
Luisterboeken (30.000+)
Homepage Citaten (26.000+) *
Hulp bij inloggen (22.000+)
Blijf lekker binnen (22.000+) *
Gastlenen (21.000+)
Gratis wifi (20.000+)
Extern aanvragen (20.000+)

Ik vermoed dat de meeste informatie op een andere plek op de nieuwe site terecht zal komen. Maar onderstaande en met een * gemerkte artikelen zeker niet. 
Geschiedenis bibliotheek (Noord Oost Brabant) (februari 2013)
Samenwerking van Noord Oost Brabantse Bibliotheken (februari 2013)
Welkom bibliotheek Schijndel en Sint-Oedenrode (juni 2017)
Begrafenismuziek (oktober 2006)
Homepage Citaten (maart 2013)

Joomla! houdt voor elke pagina bij hoe vaak die door iemand is bezocht. In totaal zijn de 2739 artikelen ruim twaalf miljoen keer bezocht. Dat is gemiddeld bijna 4400 keer per artikel. Kan niet bepalen of dat veel of weinig is. Zeker is dat 464 artikelen 4.384 keer of vaker zijn bezocht; en 2.275 minder dan het gemiddelde (4.384 keer). 

(zondag 28 februari 2021)

Beeld nieuwe website, maandag 1 maart 2021 rond half tien ‘s octends

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: