Categorieën
Citaten Next

Want samen maken we van klein / Het nieuwe groot.

Op donderdag 7 oktober 2014 werd een reclamefilmpje van de Triodosbank bekroond met de ‘Gouden Effie’, de beste en meest effectieve reclame-uiting van het afgelopen jaar. Ruim een jaar geleden verscheen op deze website onderstaand artikel.


Als modern burger is het onmogelijk je te onttrekken aan reclame. Aan pogingen van de meest uiteenlopende bedrijven, instellingen en organisaties die je ‘ergens’ attent op willen maken. Maar je kunt de hoeveelheid wél beperken. Waardoor je tijd overhoudt voor andere dingen. Een groot deel van de lawine en humbug kun je vermijden door als zich op tv een reclameboodschap aandient (betaalde en aankondigingen voor mooie dingen die binnenkort uitgezonden worden) je consequent overschakelt naar een andere zender. Of, nog beter, het apparaat uit zet.

Een gemis?
Maar, zeggen anderen, dan mis je een hoop! Reclamefilmpjes zeggen ook ‘iets’ over onze tijd. Het is juist goed om die ook tot je te nemen. Daar zit inderdaad iets in, maar zelfs als je er in slaagt de reclameblokken op tv te vermijden dan wordt je vaak op een andere manier toch weer op een bepaalde dienst of product attent gemaakt. Het gaat maar door. Reclame en pr-gedoe zit overal. Overal! En – een andere bemerking – steeds vaker verhuld.

Blij verrast
Maar af en toe loop je tegen een uiting aan die wél zinvol is. Waar je iets mee kunt. Die op een bepaalde manier bevestigt wat je al wist, maar niet onder woorden kon brengen. De vlotte jongens en meisjes uit de reclamebranche zetten zichzelf graag (én vaak) neer als creatieve boys en girls. Die een bepaald  product of dienst ‘neer’ kunnen zetten. Beter als mensen uit het bewuste bedrijf. Een mooie advertentie, een interessant affiche, een leuke radio-commercial of een wonderschoon filmpje. Kunstzinnig. Tegendraads. Kort en bondig. Of ooit, als de opdrachtgever genoeg geld heeft, iets langer, of nog gelikter. Als alles aan het ‘reclame-product’ klopt. Zo’n filmpje kwam afgelopen zondag (17 augustus 2013) voorbij. Op tv. Na afloop van een zeer geslaagde Zomergasten-uitzending. Waarin theatermaker Johan Simons toevallig een fragment van de Duitse filosoof Peter Sloterdijk liet zien.

Klein. Het nieuwe groot
Opvallend aan het filmpje is dat je als argeloos kijker in eerste instantie niet in de gaten hebt dat het een reclamefilmpje is. Tenminste als je er midden invalt en vergeten bent dat na een reguliere tv-uitzending het reclameblok is begonnen. Dat kan bij dit filmpje gemakkelijk gebeuren omdat opdrachtgever en reclamebureau besloten hebben om een lange commercial te maken. Duur: 102 seconden, bijna 2 minuten lang.
In zo’n lange tijdspanne hoef je als creatief persoon ook niet je ‘boodschap’ af te raffelen, met veel herrie, effectvolle muziek e.d. Nee, hier heerst een bepaalde rust. Consequent volgehouden. Een prettige, beschaafde stem. En, vooral dat, opvallende beelden; die elkaar niet té snel opvolgen. En je ziet, tot slot, veel mensen. Zeer divers. Jong, oud, rijk, arm, bruin enzovoorts. Pas helemaal aan het eind komt de aap uit de mouw. En die naam, dat beloof ik u, is geen verrassing. Kun je bijna raden als je een beetje volgt wat er zich in de maatschappij afspeelt.

Een boodschap voor en over onze tijd
Dat is het geniale van dit filmpje. Begin september zal minister-president Mark Rutte de zogenaamde H.J. Schoo-lezing houden. Een toespraak waar door velen naar uit wordt gekeken. Aan de andere kant houden ook veel bezorgde burgers hun hart vast. Misschien komt Mark Rutte weer met een oproep om meer te gaan consumeren, krijgen we weer duizend euro en beweert hij met droge ogen dat Nederland een kenniseconomie is. Nee, velen hopen dat Mark Rutte (eindelijk!?) een vergezicht schetst. Waar gaan we in zijn ogen – als ons aller minister-president – als land naar toe? Waar willen we staan in 2030? En welke grote stappen gaan we zetten om daar ongeveer te komen? Niet langer praten over koopkrachtplaatjes, de schouders eronder enzovoorts. Nee, een vergezicht. Een visie. “Begeester ons!”
Maar, zoals gezegd, dat is maar zeer de vraag. Tenzij, tenzij hij ook dit filmpje heeft gezien. Dan wordt het een mooie, memorabele avond. “Die 2e september, in 2013, toen onze premier met zo’n verhaal kwam!”. Misschien zal hij dan, op deze avond in Amsterdam toegeven dat de regering haar plaats weet. Zich realiseert dat de maatschappij drastisch aan het veranderen is. Dat de veranderingen van onderaf zullen komen. In families, buurten, clubs, dorpen, steden, bedrijven. En dat de politiek als belangrijkste taak heeft om (a) dit proces niet té veel te frustreren en (b) op het juiste moment belangrijke en geslaagde experimenten (“oefeningen”) in gaat bedden in wetgeving.

Oefenen voor een andere tijd
Zoals wellicht (al) bekend is het nieuwe jaarthema van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken Oefenen voor een andere tijd. Het bewuste filmpje is op een bepaalde manier de beknopte samenvatting van dat thema. Een kunstwerkje. Waarin de rode draad is dat de maatschappij overal aan het veranderen is. Er geen blauwdruk klaarligt. Dat overal mensen ‘iets’ aan het uitproberen zijn. Uit zichzelf. Omdat ze aanvoelen dat het anders moet. Zonder grote regisseur. Dat de tijd waarin alles vastlag voorbij is. En – niet onbelangrijk – dat dit proces veel dynamiek én lol met zich meebrengt. En mensen samenbrengt. Vervelende zaken (creatieve destructie) worden in het reclamefilmpje natuurlijk niet getoond.

De volledige tekst: Klein. Het nieuwe Groot
We leven in een geweldige tijd.
Dat hoor je niet vaak, op het nieuws, of in de krant.
Daarom zeg ik het nog maar een keer.
We leven
… in een geweldige tijd.
De vrijheid die we hebben.
Wat we allemaal weten en kunnen.
Hoe we met elkaar verbonden zijn.
Ieder van ons kan iets op de agenda zetten.
En gehoord worden.
De wereld wordt steeds kleiner.
En toch wachten we,
als het over de economie gaat, op iets groots.
Op iets wat van boven komt.
Een beslissing.
Groen licht.
Maar dat komt er niet.
De macht is niet meer aan groot.
De kracht is aan klein.
Misschien realiseer je dat niet eens.
Maar wat je elke dag doet, maakt verschil.
Jij bepaalt wat je met je euro doet.
Of juist niet doet!
Elke handeling, hoe klein ook, zet iets in beweging.
Al die handelingen bij elkaar zorgen voor de grote, de echte verandering.
Een verandering naar een andere economie.
Eerlijker.
Menselijker.
Groener.
Innovatiever.
Kijk maar goed om je heen.
Want je ziet het al hier.
En hier.
En hier.
De keus is nu aan jou.
Je hebt de sleutel in handen.
Want samen maken we van klein
Het nieuwe groot.

Volg je hart
Gebruik je Hoofd

Triodos bank

De aap
Uiteraard zit er een maar aan dit filmpje. Maar daar mag u zelf uw gedachten over laten gaan.
Tot slot wel een bekentenis; constatering. Als je dit filmpje op Youtube gaat googlen (Youtube Triodos) dan komt dit filmpje (a) meteen naar voren en blijkt (b) dat het filmpje daar al staat vanaf 1 juli 2012. Het is dus een oud filmpje. Waardoor het nog waardevoller wordt. Al ruim anderhalf jaar geleden hadden de bank en het reclamebureau in de gaten wat ‘er in de lucht hing’.Chapeau. Vandaag, dinsdag 20 augustus 213, was het filmpje op Youtube al 67.693 bekeken.

Citaat 059 (dinsdag 20 augustus 2013)
Homepage Citaten 2013

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: