Categorieën
Boeken Citaten

Daar moeten wij over nadenken: hoe wij willen dat die nieuwe democratie eruit ziet.

Grappig dat in een uiterst interessant interview (in VN, zaterdag 8 februari 2014) een uitspraak van de geïnterviewde persoon (over o.a. het weg- of omvallen van ‘de media’) door Vrij Nederland zelf meteen onderuit wordt gehaald.

De Franse filosoof Michel Serres (geboren in 1940, tientallen boeken geschreven, amper in het Nederlands vertaald) wordt geïnterviewd naar aanleiding van een pamflet dat medio februari bij Boom uitkomt. In De wereld onder de duim : leve de internetgeneratie! betrekt hij het standpunt dat door de digitale storm onze hele samenleving drastisch zal veranderen. Hij is zeer optimistisch. Maar geeft wel aan dat veel ‘instituties’ er last van zullen krijgen of gewoonweg om zullen vallen. Hij noemt: politici, universiteiten, media, bedrijven:

Dinosaurussen die op uitsterven staan, maar die maar niet willen inzien dat de machtscentra verplaatst zijn. Ze lijken nog het meest op sterren waarvan wij op aarde nog steeds het licht zien maar waarvan astronomen hebben uitgerekend dat ze al lang niet meer bestaan.

Of hij gelijk heeft zal de tijd leren. Hij is zichzelf daar zeer goed van bewust en zegt daarover:

() Gênant, maar de filosoof schaamt zich er niet voor. Hij heeft al bij herhaling verteld dat hij de uitkomst niet kent van de revolutie die hij zelf beschrijft. Vroeg of laat zal een nieuw soort politiek ontstaan. Maar welke? Ik ben niet goed genoeg om dat te voorspellen.

() Ik zie de veranderingen, maar ik zie nog niet waar het toe zal leiden.

() Eén conclusie durft Serres wel te trekken: de nieuwe democratie laat op zich wachten omdat de hoeders van de oude democratie nog geen plaats willen maken.

Grappig
Het blijft een bijzonder fenomeen. Een interessante man komt tot geïnteresseerde burgers en lezers die een krant of tijdschrift lezen. In een redactie loopt iemand rond die deze Michel Serres heeft ontdekt. Of door een medewerker van uitgever Boom is ingeseind: ‘Er komt binnenkort een interessant boekje uit? Iets voor jullie?’ Maar dat haalt de stelling nog niet onderuit, want bij zo’n uitgever zitten ook mensen die een neus hebben voor het ‘binnenhalen’ van een voor Nederlandse begrippen onbekende filosoof. 
Michel Serres betrekt in dit interview ( en waarschijnlijk in zijn boek) de stelling dat elk mens in principe alle informatie kan ophalen. Maar dat kan alleen als je weet dat ergens een meneer in Frankrijk rondloopt die iets zinnigs over onze huidige tijd heeft te melden. Gelukkig zijn er – voorlopig – nog verkenners die voor drukke burgers op pad gaan. En zijn er – geen grapje! – (nog) bibliothecarissen die u op zo’n man of tekst attent willen en kunnen maken.

The times they are a-changin’
Dit interview is trouwens weer zo’n artikel waarin iemand – met argumenten – de stelling betrekt dat we in revolutionaire tijden leven. Ons oude model zal plaatsmaken voor een ander. Hij is daarover zeer optimistisch, maar …

Ik zie de technologische ontwikkelingen. En ik vind dat je die moet accepteren. Maar je moet ze positief beïnvloeden: technologische veranderingen zullen alleen maar de goede kant op gaan als wij ze de goede kant op sturen. Daar moeten wij over nadenken: hoe wij willen dat die nieuwe democratie eruit ziet.

Enkele andere boeken
Kevin Kelly. De wil van technologie (2010/2012)
Willem Schinkel. De nieuwe democratie : naar andere vormen van politiek (2012)

Citaat 107 (vrijdag 7 februari 2014)
Homepage Citaten 2014

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: