Categorieën
Oefenen voor een andere tijd

Met z’n allen Oefenen voor een andere tijd

Hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans  staat op het standpunt dat er een nieuw tijdperk zit aan te komen. En dat we daarmee allemaal in onze eigen omgeving geconfronteerd zullen worden. De Duitse filosoof Peter Sloterdijk heeft het in zijn boek Je moet Je leven veranderen over de oefenende mens, die zich door de eeuwen heen steeds aan veranderende omstandigheden heeft weten aan te passen.  Niets nieuws onder de zon. De Engelse filosoof Alain de Botton zette begin 2013 in zijn Ten virtues for the modern age  de deugd/waarde veerkracht op nummer één. En eindigde met vertrouwen (dat het in the end goed komt).
Kortom:  Oefenen voor een andere tijd.

De bibliotheken in de regio Noord Oost Brabant ontwikkelen hiervoor een aantal initiatieven. En willen daartoe nadrukkelijk met anderen samenwerken. Met U, dus.

De bibliotheek biedt al veel langer een podium voor (landelijk) bekende en inspirerende  sprekers, maar in samenwerking met anderen is er nog veel meer mogelijk.

Ook wil de bibliotheek in de regio Noord Oost Brabant een podium zijn waar uiteenlopende mensen, bedrijven, instellingen en organisaties aan hun medeburgers laten zien hoe ze in hun omgeving aan het oefenen zijn.

De beoogde “Oefen-manifestaties” zijn:

Kantelcolleges
Door de onverwachte én goede samenwerking tussen bibliotheek en Udenaar de Toekomst zijn we er in geslaagd om een grote naam op dit (transitie)gebied naar de regio Noord Oost Brabant te halen. De bibliotheek wil de komende jaren vaker dit soort mensen uitnodigen om zich uit te spreken over aspecten van onze veranderende tijd. Over deze dynamiek werd en wordt veel geschreven. Komen mensen naar voren die ‘iets’ te melden hebben. Een complexe wereld met diverse meningen en standpunten. De bibliotheek wil dit soort  sprekers naar de regio Noord Oost Brabant halen. Niet om voor te schrijven maar om te stimuleren dat mensen zich over aspecten van onze kantelende samenleving kunnen informeren om daarover vervolgens zelf een gefundeerd standpunt te kunnen innemen.

Samen met anderen belangrijke sprekers naar deze regio halen
De bibliotheek nodigt langs deze weg individuen, (branche-)organisaties, bedrijven en instellingen uit om samen met de bibliotheek interessante sprekers naar onze regio te halen. Die in staat zijn over een bepaald aspect van ons ‘kantelen’ een goed verhaal te houden. Dat ook van belang kan zijn voor niet-ingewijden. Voorbeeld: een hoogleraar over alternatieve energie spreekt niet alleen leden van een energiecoöperatie (in oprichting) aan. Een filosoof over een ander geluks- en tijdsbesef, is voor iedereen bedoeld die zich realiseert dat er wellicht een ander besef van geluk en welbevinden zou moeten komen bovendrijven.


Vijf gemeentes en vijf bijeenkomsten, waar “oefenaars” vertellen over de praktijk

De bibliotheken in de regio Noord oost Brabant werken nauw samen. Ze zijn verantwoordelijk voor het bibliotheekwerk in de gemeentes Bernheze, Landerd, Oss, Uden en Veghel. Naast de kantelcolleges willen we in 2014 in elke gemeente een manifestatie organiseren waar lokale ‘oefenende’ mensen en partijen zich aan hun gemeenschap kunnen tonen. In maart gaan we actief op zoek naar partijen die hieraan mee willen werken. U kunt zich nu al aanmelden.

Drie “oefen”lezingen die binnenkort plaats vinden in de regio, georganiseerd door de Noord Oost Brabantse Bibliotheken:

Henk van Tuinen – Ons land kan menselijker
Deze econoom weet dat mensen geen rationele wezens zijn en van alle kanten bewerkt worden om ‘iets’ af te nemen. Hij doet voorstellen om Nederland menselijker te maken
Zondag 16 maart 2014 14.00-16.00 uur Groene Engel, Kruisstraat 15, Oss

Joke Hermsen – Tijd voor een nieuwe bevlogenheid
In haar nieuwe boek  Kairos : een nieuwe bevlogenheid keert deze filosofe zich tegen het ‘technocratische denken’ en houdt ze een pleidooi voor de nieuwe bevlogenheid van de homo empathicus, die ons doen & denken kan inspireren om een uitweg uit de economische en ecologische crisis te vinden.
Maandag 31 maart 2014 20.00-22.00 uur De Linck, Raadhuislaan 14, Oss

Pieter Lemmens – De kantelende homo-consumens
Hoe kan de huidige homo consumens – wiens krachteloze kracht feitelijk alleen nog uit koopkracht bestaat – zich opnieuw ’empoweren’ en mentaal en geestelijk ‘wapenen’ voor de uitdagingen die op hem afkomen (en daar hoort natuurlijk ook een sociale dimensie bij).
Woensdag 16 april 2014 20.00-22.00 uur Bibliotheek Veghel, Markt 1, Veghel

(woensdag 12 februari 2014)

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: