Categorieën
Citaten Duurzaamheid Maatschappij Oefenen voor een andere tijd

We leven in een tijd van fundamentele veranderingen, een tijd waarin zelfs de veranderingen veranderen.

Deze zin komt uit een mooi, dik boek. Letterlijk en figuurlijk. Werd eind maart in Den Bosch overhandigd aan alle leden van de Provinciale Staten. Door de initiatiefnemer voor het project, commissaris van de Koning Wim van de Donk.

Het nieuwste Brabant. Dat is de titel. Een boek waaraan tientallen mensen hebben meegewerkt. Het boek past in een lange traditie. Die ruim zestig jaar geleden begon met de toenmalige Commissaris van de Koningin, Jan de Quay. Die in het begin van de jaren vijftig opdracht gaf tot een drietal boeken: Het Nieuwe Brabant. Boeken waarin gepoogd werd vooruit te kijken. Hoe zou de provincie Brabant zich de komende jaren, decennia verder moeten gaan ontwikkelen. Hard nodig. Toen. En nu. Toen was enkele jaren na WWII en de opbouwperiode daarna. Nu moet evenzo nagedacht worden over de toekomst. We zitten midden in een grote transitiefase. Onzekerheid alom. Veerkracht wordt van ons allen verlangd. Fijn dat er dan door creatieve mensen suggesties worden aangereikt. Motto: Oefenen voor een andere tijd.

Verwacht in Het Nieuwste Brabant dus geen oersaaie beleidsstukken, plattegronden, schema’s, tabellen. Nee, Het Nieuwste Brabant is om te beginnen een prachtig vormgegeven boek (winkelwaarde €29,90). En staat vol interessante bijdragen van mensen binnen en buiten Brabant. Goed geschreven. Geredigeerd. Mensen die iets te melden hebben. Er wordt door niemand een blauwdruk aangereikt voor de toekomst. Waarom niet? Omdat de meeste bijdragers weten dat die tijd voorbij is. De komende jaren, decennia zijn op allerlei manieren zeer onzeker.

Een cruciale zin
Wim van de Donk (geboren in Veghel), van huis uit politicoloog én een tijdlang directeur van de WRR, neemt de eerste (lange) bijdrage voor zijn rekening. Die inleiding begint met bovenstaande zin: We leven in een tijd van fundamentele veranderingen, een tijd waarin zelfs de veranderingen veranderen. En lijkt sterk op de quote die hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans in zijn betogen vaak bezigt: We zitten niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van tijdperk.

Op de website die bij dit boek en project hoort staat onderstaande uitspraak van Wim van de Donk:

“Wij bevinden ons op een breukvlak in de tijd met fundamentele veranderingen die ook doorwerken in de Brabantse samenleving. Deze veranderingen vragen om een intelligente reactie, een nieuwe visie op kansen en mogelijkheden. Met een veelheid aan aspecten die alle hun eigen invalshoek kennen. Ik nodigde gezaghebbende wetenschappers, innovatieve ondernemers en creatieve geesten uit deze nieuwe perspectieven voor Brabant te schetsen. In het boek Het Nieuwste Brabant nemen zij u mee in hun denkproces: hoe ziet het toekomstige Brabant er uit, wat is de agenda van morgen? Waar liggen de kansen voor Brabant en hoe kunnen die benut worden? Met deze schetsen ontstaat een wenkend toekomstperspectief, waar Brabant graag in participeert en waar plaats is voor alle Brabanders.”

Vier bijeenkomsten
In 2014 worden op vier plaatsen in Noord Brabant bijeenkomsten georganiseerd waar op bepaalde thema’s wordt ingezoomd. De eerste is – hoe verrassend – op woensdag 21 mei in de Groene Engel in Oss. Die avond ontvangt gastheer (journalist) Jan Tromp drie gasten: hoogleraar Peter van Lieshout (van de WRR en het rapport Naar een lerende economie), Mirjam Mol-Arts (bestuursvoorzitter van MSD uit Oss) en Bob Hutten (van Hutten Catering uit Veghel). Het thema van deze avond is: Het Nieuwste Ondernemen.

Het boek
In het boek spreken deskundigen zich over verschillende aspecten van ‘de toekomst’ uit. Daarnaast voerde Volkskrant-journalist interviews met de volgende mensen: Colette Cloosterman-Van Eerd (directeur Jumbo), Ton Wilthagen (hoogleraar arbeidsrecht), Gerrit Braks (de oud-minister), Maarten Hajer (directeur Planbureau voor de Leefomgeving), Johannes Hahn (eurocommissaris), Paul Kuypers (oud-directeur PON), Kiki van Eijk en Joost van Bleiswijk (ontwerpers), Frits van Oostrom (hoogleraar Nederlandse letterkunde), Jan Marijnissen (van de SP) en Willemijn van Hees (burgemeester Geertruidenberg).
Verder leverde dichteres Vicky Franken enkele bijdragen. En staan er verschillende illustraties van kunstenaar Marc Mulders in het boek.

Fragment uit: Brief aan de bevolking (van Vicky Franken)
Aan: allemaal, iedereen, overal.

Het gaat, in het algemeen, over op reis gaan
een deur openen en over de drempel stappen.

Citaat 131 (maandag 12 mei 2014)
Homepage Citaten 2014

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

Één reactie op “We leven in een tijd van fundamentele veranderingen, een tijd waarin zelfs de veranderingen veranderen.”

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: