Categorieën
Citaten Duurzaamheid Filosofie Maatschappij Next Politiek

De Man Door Europa

Op maandag 18 april 2016 speelt de Belgische theatermaker Lucas De Man (1983) op verzoek van de samenwerkende bibliotheken in Noord Oost Brabant een extra voorstelling van zijn theatercollege ‘De Man Door Europa’ in theater De Lievekamp.

De Man door Europa - Het Zuidelijk Toneel / Stichting Nieuwe ...

Aanslagen op Europees grondgebied, vluchtelingen in overvolle treinen en grenzen die worden gesloten. We kunnen er niet meer omheen: onze Europese samenleving staat onder druk. De ontwikkeling waarin ons continent zich momenteel bevindt, vormt het uitgangspunt voor het unieke theatercollege ‘De Man door Europa’.

Klik hier voor een artikel waarin ingegaan wordt op de verschillende ‘projecten’ waar Lucas De Man mee bezig is of bij betrokken is. Titel artikel: We staan net als toen voor grote veranderingen. Moeten op zoek naar nieuwe vormen van samenleven, van economie, van democratie.)

Klik hier voor de Tegenlicht-uitzending van 6 maart die helemaal over de voorstelling De Man Door Europa ging, maar waarin amper ‘dingen’ werden weggegeven die in die voorstelling aan bod komen. Ze vullen elkaar kortom mooi aan en zijn voor degenen die overwegen naar de voorstelling te gana op maandag 18 april in De Lievekamp een mooie voorbereiding.

We’ve been here before
Grote denkers en kunstenaars als Jheronimus Bosch, Erasmus en Machiavelli legden in het eind van de vijftiende en begin van de zestiende eeuw het fundament voor het Europa van nu, waarin het vrije individu en nadenken essentieel zijn. Maar wat is de positie van dit individu vijfhonderd jaar later?

Om dit te onderzoeken ging Lucas De Man op reis door Europa; hij deed 17 steden in 8 landen aan en interviewde meer dan twintig creators die opstaan en strijden voor verandering, om de maatschappij waarin ze leven vorm te geven. Aan de hand van ontmoetingen en gesprekken met kunstenaars, historici en visionairs ijken zij samen verleden, heden en toekomst.

Terug in Nederland neemt Lucas het publiek mee op zijn reis en door de geschiedenis van Europa. In ‘De Man Door Europa’ doet Lucas op theatrale wijze verslag van zijn reis. Na het bezoeken van deze avond begrijpen we hopelijk iets meer van de wereld om ons heen.

Wat hebben we als burgers in onze tijd nog met elkaar gemeen? En zouden we daarover niet meer met elkaar in gesprek moeten gaan? En vooral andere ‘dingen’ gaan doen?

Bibliotheek en theater De Lievekamp nodigen iedereen die zich hetzelfde afvraagt van harte uit voor deze voorstelling.

Deze voorstelling is wat ons betreft het begin van een reeks bouwgesprekken. Waar betrokken burgers zich over uiteenlopende transitie thema’s kunnen uitspreken. Maar niet alleen spreken. Lucas de Man houdt niet alleen van denkers, maar vooral ook van doeners.

Op verzoek van de samenwerkende Noord Oost Brabantse Bibliotheken speelt hij in Theater De Lievekamp deze bijzondere ‘lezing’. Een performance lecture die perfect aansluit bij het jaarthema ‘Wat delen we met elkaar?’ van de bibliotheek.

The commons, ‘Wat delen we met elkaar?’ en bouwgesprekken
Tijdens dit theatercollege staat het begrip ‘the commons‘ centraal.
Een begrip dat nauw samenhangt met het jaarthema ‘Wat delen we met elkaar?’ van de samenwerkende Noord Oost Brabantse Bibliotheken. Derhalve heeft de bibliotheek contact gezocht met De Lievekamp en Lucas De Man om een extra voorstelling van zijn bijzondere performance lecture in Oss te komen ‘spelen’.

We zijn vereerd dat hij op dit verzoek is ingegaan. Verrassend dat deze voorstelling zowel met het huidige jaarthema (‘Wat delen we met elkaar?’) als de vorige thema’s (‘Oefenen voor/in een andere tijd’) raakvlakken heeft. Een belangrijk ‘inzicht’ is dat het vandaag de dag niet zo zeer gaat over een betere of een nieuwere samenleving maar vooral dat er (weer) gemeenschappen ontstaan. Mensen samenkomen die ‘iets’ gezamenlijks gaan aanpakken, veranderen.

Kantelcollege
De afgelopen twee jaar heeft de bibliotheek verschillende sprekers zich laten uitspreken over onze sterk veranderende wereld. Deze bijeenkomsten werden geafficheerd onder de noemer kantelcolleges. De voorstelling van Lucas De Man past in dit rijtje.

Het begrip bouwgesprek is in januari van dit jaar door de ‘TrendRedenaren’ naar voren gebracht: 2016 wordt het jaar van het bouwgesprek.

‘De Man door Europa’ –
Een theatrale lecture performance over de opkomende generatie visionairs van Europa
Voor zijn project In search of Europe reisde Lucas De Man in de zomer van 2015 in 30 dagen naar 17 steden in 8 landen en interviewde meer dan 20 creators (creatieve professionals) die proberen de maatschappij waarin ze leven vorm te geven. Wat opviel is dat er een nieuwe generatie aan het opstaan is in Europa en dat zij klaar zijn om voor verandering te strijden. Geïnspireerd door deze reis maakte Lucas een theatraal reisverslag: ‘De Man door Europa’.

In deze theatrale lecture performance (theater college) plaatst Lucas De Man de transitietijd waarin ons continent zich nu bevindt naast de vorige allesbepalende kantelperiode: de omslag van de Middeleeuwen naar de Renaissance. Destijds stond er met o.a. Erasmus, Thomas More en Luther in slechts 70 jaar een nieuwe generatie visionairs op, die met haar ideeën de basis legde voor het Europa dat wij nu kennen.

Hoe zit dat nu?
Voor In search of Europe ging Lucas met een camerateam en journalist van De Correspondent op zoek naar onze Europese generatie van nu: “Wie zijn de visionairs? Hoe zien zij onze tijd en samenleving? Waar staan we in verhouding tot de huidige hot issues als new democracy, (the enclosure of) the commons en Europa. Hoe denken zij dat het anders kan en, nog belangrijker: wat doen ze?

In ‘De Man door Europa’ neemt Lucas zijn publiek met behulp van interviewfragmenten mee langs de belangrijkste inzichten en strijdpunten van de jonge generatie Europeanen die hij op zijn reis tegenkwam.

De zeer actuele voorstelling was voor de première (op het Theaterfestival Boulevard in ‘s-Hertogenbosch) al uitverkocht en werd door pers en publiek laaiend ontvangen.

Klik hier voor een uitvoerig dossier over het project In search of Europe (van stichting Nieuwe Helden)

Klik hier voor het persbericht van stichting Nieuwe Helden en het Zuidelijk Toneel (Een theatrale lecture performance over de opkomende generatie visionairs van Europa)

Thomas Vanheste en De Correspondent
Voor De Correspondent houdt Thomas Vanheste Europa in ‘de gaten’. Hij staat te boek als correspondent ‘Europa tussen macht en verbeelding’. Hij formuleert zijn missie als volgt: Op papier is Europa een groen en sociaal paradijs. Ik wil blootleggen waarom de kloof tussen droom en werkelijkheid zo groot is.

In search of Europe – op zoek naar creators
In mei 2015 trok hij samen met Lucas De Man en een camerateam Europa door. Ze spraken in acht landen met een twintigtal vernieuwers. Op De Correspondent verschenen een viertal artikelen: 
29 mei 2015 – Ik ga op reis door Europa en neem mee: jullie vragen, tips en ideeën 
6 juni 2015 – Samen tuinieren, koken, eten en lachen, dát is de ultieme utopie (waarin filsoof Lieven De Cauter in gaat op the commons en Utopia van Thomas More) (met filmpje van 3:30 min.)
11 juni 2015 – Kunst kan de muren tussen de winnaars en verliezers van de globalisering slechten (met een bezoek aan een oude salamifabriek, annex kunstcentrum Metropoliz) (met filmpje van 2:09 min.)
18 juni 2015 – Deze vrolijke, cynische graaf geeft een verrassend inkijkje in Machiavelli én de Italiaanse ziel (met filmpje van 2:11 min.)

Lucas De Man is een veelzijdig iemand. Hij is ook presentator van het tv-programma Kunstuur, waarin hij op zondagmiddag op bezoek gaat bij uiteenlopende (beeldende) kunstenaars, zoals Dana Lixenberg en Joris Laarmans.

Citaat 1 – Lieven De Cauter over the commons
Die morgen heeft hij zich met Utopia in zijn hand nog opgewonden over de rector van de Katholieke Universiteit Leuven. ‘Hij had een stukje geschreven dat werkelijk niet door de beugel kon, een pure ideologische verdediging van ongelijkheid,’ vertelt de filosoof en kunsthistoricus. ‘Mijn repliek heet “De rector is onchristelijk“. Van Christus weten we een ding zeker: dat hij zijn gordel uitdeed en de handelaars uit de tempel geselde. Hij was ook een kwaaie activist. Ik heb de rector gezegd dat ongelijkheid niet iets is wat berust op de natuur, maar op systematische, eeuwenlange diefstal, namelijk de enclosure of the commons.’

De omheining en toeëigening van de gemeenschappelijke grond, van het land waar boeren hun schapen konden laten grazen en waarvan iedereen de vruchten kon plukken, is voor De Cauter hét thema van Utopia. ‘More geeft daar een schitterende beschrijving van. Voor mij is dat de kern van het boek.’  (Lieven De Cauter in De Correspondent, 6 juni 2015) (De Cauter heeft het in Metamoderniteit voor beginners : filosofische memo’s voor het nieuwe millennium over the commons, het gemeengoed)

Citaat 2 – tijden van ultieme verwarring
In tijden van ultieme verwarring – en beweer maar eens dat we daar nu niet middenin zitten – helpen misschien mensen die ons kalm over onze schouders naar brokstukken uit onze eigen geschiedenis laten kijken. Of die ons op koers houden, , met ongemakkelijke vragen, dwarse analyses en pijnlijke spiegelbeelden. Met die socratische gereedschapkist treedt De Man ons tegemoet.
() De Man: Ik ging op zoek naar generatiegenoten. Ik vond ze. Dit is waar ze over denken, praten en mee bezig zijn, in de Transitieperiode waar we nu in zitten.  (De Groene Amsterdammer, 24 september 2015)

Nog meer lezen?
Paul Verhaeghe – “De tegenstelling links-rechts is op sterven na dood” (januari 2016)
Commons – De burger voelt het gemis aan verbondenheid en kijkt vragend naar de politiek, die geen goed antwoord heeft  (februari 2016) (35 artikelen uit kranten, tijdschriften over the commons en ‘Wat delen we met elkaar?’)
Commons – de strijd voor het gemeengoed zal een van de belangrijkste politieke kwesties zijn van de eenentwintigste eeuw. (februari 2016)

Youtube – trailer De Man door Europa

https://www.youtube.com/watch?v=44vwWsqzQJ8&feature=emb_title

(dinsdag 9 februari 2016) 

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

Één reactie op “De Man Door Europa”

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: