Categorieën
Citaten Maatschappij Politiek

Bernheze

Weinig discussie door gemeenteraad, weinig mogelijkheden tot inspraak en weinig onafhankelijke verslaglegging.

In november 2016 konden leden en niet leden van de samenwerkende Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB) in het kader van Nederland Leest een stembiljet over het functioneren van de lokale democratie invullen.

Dit stembiljet is in november door ruim dertienhonderd mensen ingevuld, waarvan er 145 in Bernheze wonen.

Het stembiljet bevatte vijf gesloten én twee open vragen. 

Hieronder wordt ingezoomd op de cijfers van Bernheze. Ook worden alle gemaakte opmerkingen voor u op een rij gezet. Zonder commentaar.

Deelnemers
Het stembiljet is door 1.319 mensen ingevuld. Daarvan kwamen er 145 uit de gemeente Bernheze. Dat is elf procent van alle deelnemers (11%).

Verdeling man-vrouw: 32-112. Procentueel: 22-78%.
Voor de hele NOBB is de verdeling man-vrouw: 294-1.019 (22-78%)

Het gros van de deelnemers is ouder dan 46 jaar: 135 van de 145 (d.i. 93%).

Tevredenheid over ‘de democratie’
Ruim een kwart van de Bernhezenaren vindt dat ‘de democratie’ goed functioneert (24 = 17%), Ruim zestig procent is tevreden (101 = 70%). Een op de tien deelnemers is ontevreden (19 = 13%). Voor de hele NOBB was de uitslag als volgt: goed (294 = 22%), voldoende (853 = 65%) en onvoldoende (166 = 13%).

Twee open vragen
Op het stembiljet konden deelnemers op twee plekken een opmerking maken. Dat is door een op de twee ‘stemmers’ gedaan.

Bij de eerste vraag konden deelnemers opmerkingen kwijt over het functioneren van de lokale democratie. De meeste opmerkingen gingen daar ook over; incidenteel werden er ook andere zaken aangesneden.

Bij de tweede (open) vraag konden deelnemers aangeven welk thema lokaal meer aandacht zou moeten krijgen. Die opmerkingen zijn voor het gemak ondergebracht bij een zestiental (grote) thema’s. Sommige thema’s liggen (deels) in elkaars verlengde.

Opmerkingen over de democratie

Ben niet goed op de hoogte van lopende zaken. Merk wel dat er naar de mening van inwoners wordt gevraagd.
Besluitvorming op basis van schijn-inspraak
Bestuur houdt weinig rekening met de daagse werkelijkheid
Bij vergaderingen word je uitgenodigd en kun je medenken bij het centrumplan
De burger moet beter gehoord/geinformeerd worden.
De inspraak die wij hebben is voldoende tot goed
Deskundigen op de plek waar veranderingen/verbetering komt
Er is een tegankelijke en gekozen gemeenteraad. Er is ruimte voor inwoners om invloed uit te oefenen.
Er wordt prima geluisterd
Er wordt serieus geluisterd naar de bevolking
Geen politieke interesse
Goed in evenwicht
Het duurt lang voordat plannen of iets anders worden doorgevoerd
Het kan altijd beter
Iedereen kan lid worden van een partij en kan invloed uitoefenen. Anders iedere 4 jaar stemmen.
Ik merk het niet
ik word te weinig gehoord
Kan beter

Kwaliteit gemeenteraad. Betrokkenheid burgers
Laatst ondervonden met vluchtelingenbeleid
Minderjarige krijgen qua stemmen enz. niet heel veel mee
Politie staat te ver af van inwoners
Slecht i.v.m. asielzoekers
Soms positief/soms negatief
Soms wat traag
Staat los van de werkelijkheid
Veel negatiefs meegemaakt met gemeente Bernheze
Voldoende inspraak
Vrijheid van mening
We kunnen met onze vragen altijd terecht
Weinig discussie door gemeenteraad, weinig mogelijkheden tot inspraak en weinig onafhankelijke verslaglegging.
Wensen van gehele inwoners krijgt onvoldoende aandacht
Wij hebben een positieve ervaring (er is geluisterd) naar vestiging statushouders
Wordt gedraaid
Wordt slecht geluisterd naar inwoners
Ze vragen je mening maar doen uiteindelijk wat ze zelf willen
Ziet er goed uit, duidelijk
Zoals het nu gaat is het oke

Opmerkingen over de rol van de media
Adverteren in Bernheze krantjes
Communicatie oké via lokale media
Informatie via bladen
Informatie via pers
Veel info in ‘t dorpskrantje

Overige opmerkingen
Extra supermarkt
Heeswijk-Dinther hoort bij Meierijstad
Het kan voor oudere mensen beter
Iets meer aandacht Heeswijk-Dinther
Meer aandacht voor de hulpbehoevende ouderen
Meer aandacht voor plaatselijke problemen Heeswijk-Dinther
Meer aandacht voor seniorenwoningen
Voor Dinther helemaal geen wandelpaden

Welk thema zou lokaal meer aandacht moeten krijgen?

Armoede
Armoede en handicap
Meer betaalbare huurwoningen
Zwemlessen voor mensen met een klein budget

Centrum

2e supermarkt Nistelrode
Aanzien van het dorp, m.n. plein 1969 lelijk
Een tweede supermarkt
Een tweede supermarkt
Er mochten meer winkels zijn
Extra supermarkt
Tweede supermarkt

Cultuur

Cultuur

Democratie
BEREIKBAARHEID GEMEENTELIJKE OVERHEID
Bereikbaarheid gemeentelijke overheid Bernheze
Bureaucratie, kloof rijk-arm, ouderenzorg, inspraak bewoners
Burger inspraak
Echte inspraak
Is het systeem dat we nu hanteren nog wel van deze tijd? Wat is de toegevoegde waarde van de laag gemeenteraad als inwoners ook direct invloed kunnen uitoefenen op uitvoeringsbelsuiten van het college of als samenspraak/beginspraak goed geregeld zijn?
Jongeren in vereniging belangstelling+besturen
Sportief besturen!
Zeggenschap
Economie
Infrastructuur

Jeugd

Jeugd in het algemeen
kind met beperking

Jongeren

Activiteiten voor jongeren
Jongeren in vereniging belangstelling+besturen

Kleine kernen
2e supermarkt Nistelrode
Leefbaarheid dorp/ behoud van voorzieningen
Leefbaarheid dorp/ behoud van voorzieningen
Leefbaarheid van dorpen kernen
Voorzieningen in de kernen

Leefbaarheid

Aandacht minderheden/vluchtelingen
Armoede en handicap
Buurthulp
Fiets- en wandelpaden
Integratie asielzoekers
Leefbaarheid van dorpen kernen
Meer aandacht voor elkaar
Mogelijkheden aanvragen voorzieningen
Overal slingerende rommel
Samenwerken
Samenwerking
Voet- en fietspaden rond ontmoetingsplaatsen
Wonen met beperking
Wonen/groen/wegen/bereikbaarheid
Zwemlessen voor mensen met een klein budget

Milieu

Het “echte” groen in de gemeente
Milieu
WMO, Natuur

Ouderen
Ouderen (3x)
Ouderen die zelfstandig willen blijven
Ouderen en zieken zorg
Ouderen zorg
Ouderenbeleid
Ouderenzorg (3x)
Ouderenzorg/ thuiszorg
Zorg voor senioren
Zorg/Ouderenzorg

Veiligheid

Trottoir St. Servaasstraat/Hoofdstr.
Trottoirs bijvoorbeeld
Veilig door Heesch kunnen fietsen, lopen en oversteken
Veiligheid industrieterreinen
Verkeersveiligheid voor fietsers tussen de kerk en brandweer in N’rode
Voet- en fietspaden rond ontmoetingsplaatsen
Voetpaden opknappen, vooral die ongelijk liggen en de versleten klinkertjes bij bejaardenwoningen en supermarkten

Vervoer

Bereikbaarheid
Bereikbaarheid gemeente
Bereikbaarheid gemeente
Openbaar vervoer gemeente
Toegankelijkheid
Verkeer
Vervoer tussen de gemeenten.

Vluchtelingen
Aandacht minderheden/vluchtelingen
Integratie asielzoekers
Opvang vluchtelingen
Vluchtelingen

Wonen

Meer betaalbare huurwoningen
Wonen met beperking
Wonen/groen/wegen/bereikbaarheid

Zorg

De zorg (wmo)
WMO- daar niet te zeer letten opgeld, en dan heel veel overhouden.Besteed het waar het voor bedoeld is.
WMO, Natuur
Zorg
Zorg
Zorg voor senioren
Zorg/Ouderenzorg


Overige gemeentes?
Landerd – Oss – Uden – Veghel – Elders

Citaat 411 (zondag 4 december 2016)
Homepage Citaten 2016

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: