Categorieën
Citaten Maatschappij Politiek

Landerd

Te weinig bereidbaarheid om elkaar te vinden in de raad. Veel persoonlijke motieven die een rol spelen.

In november 2016 konden leden en niet leden van de samenwerkende Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB) in het kader van Nederland Leest een stembiljet over het functioneren van de lokale democratie invullen.

Dit stembiljet is in november door ruim dertienhonderd mensen ingevuld, waarvan er 188 in de gemeente Landerd wonen.

Het stembiljet bevatte vijf gesloten én twee open vragen. 

Hieronder wordt ingezoomd op de cijfers van Landerd. Ook worden alle gemaakte opmerkingen voor u op een rij gezet. Zonder commentaar.

Deelnemers
Het stembiljet is door 1.319 mensen ingevuld. Daarvan kwamen er 188 uit de gemeente Landerd. Dat is ruim veertien procent (14,3%).

Verdeling man-vrouw: 28-160. Procentueel: 15-85%.
Voor de hele NOBB is de verdeling man-vrouw: 294-1.019 (22-78%)

Het gros van de deelnemers is ouder dan 46 jaar: 149 van de 188 (d.i. 80%).

Tevredenheid over ‘de democratie’
Ruim een kwart van de Landenaren vindt dat ‘de democratie’ goed functioneert (31 = 16%), Ruim zestig procent is tevreden (115 = 61%). Een op de tien deelnemers is ontevreden (42 = 22%). Voor de hele NOBB was de uitslag als volgt: goed (294 = 22%), voldoende (853 = 65%) en onvoldoende (166 = 13%).

Mensen uit Schaijk, Zeeland en Reek zijn in deze steekproef vergeleken met de andere gemeentes uit het werkgebied van de NOBB het meest negatief over ‘de democratie.

Twee open vragen
Op het stembiljet konden deelnemers op twee plekken een opmerking maken. Dat is door een op de twee ‘stemmers’ gedaan.

Bij de eerste vraag konden deelnemers opmerkingen kwijt over het functioneren van de lokale democratie. De meeste opmerkingen gingen daar ook over; incidenteel werden er ook andere zaken aangesneden.

Bij de tweede (open) vraag konden deelnemers aangeven welk thema lokaal meer aandacht zou moeten krijgen. Die opmerkingen zijn voor het gemak ondergebracht bij een zestiental (grote) thema’s. Sommige thema’s liggen (deels) in elkaars verlengde.

Opmerkingen over de democratie 
(Eigen)belang prevaleert boven verbetering voor allen
1. mening v. Zeelander over gebruik van b.v. Maashorstgebied? 2. Als mening gevraagd wordt door referendum dan draait men uitslag naar eigen plan.
95% van de Zeelandse bevolking was tegen de locatie school
Alleen geluisterd naar een enkeling
Als je je ervoor inzet voldoende info en input mogelijk
Als Landerd alleen maar eens de inwoners zou informeren dat de Molenstraat/Schoolstraat etc. maanden afgesloten is, dan zou dat misschien wel begrip krijgen, maar als je belt, mailt etc. krijg je nog niet eens een antwoord. Hoezo “betrokken burger
Bepaald deel van de bevolking stelt zich verkiesbaar. De raad wordt gekozen door weinig bewoners (opkomst percentage)
Bepaalde zaken lijken ”ál bepaald”

Denk voldoende, verdiep mij er niet echt in.
Er is altijd geharrewar
Er is veel mogelijkheid mee te denken. Mensen worden echt uitgenodigd hiertoe.
Er mag wat extra aandacht voor zijn
Er mag wat meer gevolg gegeven worden aan de lokale bevolking!
Er wordt niet altijd geluisterd
Er wordt niet altijd goed geluisterd
Er wordt niet naar het volk geluisterd
Er wordt te weinig naar de burgers geluisterd, wethouders met hakken in het zand
Er wordt teveel op “persoon”gekozen bij verkiezingen, niet op programma
Geen democratie voor vrijwilligers, alles wegbezuinigen
Geharrewar
Graag betere kennis van zaken
Heel behulpzaam en fijn om te komen
Heel goede samenwerking
Het kan veel beter
Iedereen mag zijn stem laten horen bij verkiezingen
Iets regelen duurt lang! School, gemeenschapshuis
Ik vind dat wij in Landerd allemaal de mogelijkheid hebben om mee te kunnen praten
In gemeenteraad veel wisselingen
Inspraak en info voldoende
Inspraakmogelijkheden genoeg

Invloed van ”vriendjes” te groot
Kan veel slechter
Lastig om een goede gemeenteraad te kiezen
Loopt ooit tegen protocollen aan
Luisteren naar de bevolking is af en toe moeilijk
Mannen beslissen
Meer naar de mensen luisteren zoals nu met de wisenten
Mensen worden wel gehoord
Met meer oog en oor voor de burgers
Morgenzongebouw in Zeeland. Meer zeg ik niet!
Net voldoende, er mag meer betrokkenheid en oog voor elkaars mening zijn!
Niet altijd even goed
Niks op aan te merken
Nog meer openheid geven
Onenigheid over wegwerkzaamheden
Onvoldoende inspaak burgers
Politici vertalen naar eigen belang
Referendum wordt toch naar eigen hand gezet
Soms gaat er iets niet door, terwijl er toch iets is beloofd
Soms lijkt het een ”strijd” onderling. Niet voor het volk.
Te vaak gekibbel maar een aantal raadsleden doet z’n best

Te weinig bereidbaarheid om elkaar te vinden in de raad. Veel persoonlijke motieven die een rol spelen.
Te weinig tijd en duidelijkheid naar burgers
Teveel alleen op 1 kern gerichte partijen
Teveel fracties met teveel tegenstrijdige meningen; geen daadkracht
Teveel partijen, te weinig actie
Teveel wordt in achterkamertjes geegeld
Thema”s en mening inwoners wordt voldoende meegenomen
Tijd voor verandering
Verkiezingsbeloftes worden niet na gekomen
We krijgen toch de indruk dat er matig wordt geluisterd
We kunnen stemmen en contact zoeken met de lokale politiek
Weet het niet want ik heb me d’r (nog) niet in verdiept
Weinig transparantie
Wordt toch niet geluisterd
Ze doen alsof ze naar het volk luisteren maar gaan toch door met hun eigen ideeën/zin

Opmerkingen over de rol van de media
Beters communicatie is noodzakelijk
Informatie komt soms wat laat
Via Landerd tv blijf je op de hoogte

Overige opmerkingen
Behulpzaam
De gemeente laat veel liggen
Dorpsplan/projectplan Omgang duurt veel te lang
Geen idee
Geen idee, ik woon hier pas 2 jaar
Herindeling, fuseren met Uden laat lang op zich wachten
Maashorst wissenten probleem wordt groter
Teveel bureaucratie
Verschil in behandeling van burgers bij diverse zaken
Ze zijn aardig

Welk thema zou lokaal meer aandacht moeten krijgen?

Armoede
Zorg/minder bedeelden

Centrum

Centrumplan schaijk
Centrumplan, we raken hier van alles.
Dorpshuis (de Garf) moet blijven ipv duur nieuw gebouw
Een goed centrum
Opschieten met centrumplan

Cultuur

Cultuur (2x)
Cultuur/zorg
Kunst en cultuur

Democratie

Betrek bewoners meer (probeer een “lager-huis”constructie)
Betrokkenheid
Gemeente indeling
Herindeling
Herindeling
Herindeling
Herindeling
Inspraak en dienstbaarheid van gemeente,ambtenaren en raad
Luisteren naar burgers

Meer persoonlijke aandacht voor de inwoners als hier naar gevraagd wordt
Oei, Woningbouw beleid? Minder: de herindeling, invloed wordt overschat
Samenvoegen Uen, komt nu al meer in het nieuws
Visie op toekomstige gemeente? denken voor langere termijn zonder kortzichtige potverteren.
Waar moet je zijn voor advies? Nu er overal reorganisaties zijn plus afstoten taken. (ook techniek loopt achter op dit gebied)
Wat willen de burgers
Economie
Ondernemers Schaijk

Jeugd
Jeugd
Jeugd, wat vinden zij?
Jeugdzorg
Kunstgrasvelden DAW versus gezondheid kinderen!
Onderwijs/jeugd
School en kinderen
Zorg en onderwijs

Jongeren

Aandacht voor tieners, uitgaansmogelijkheden cq vrijetijdsbesteding
Criminaliteit en vernielzucht door jeugd
Hangjeugd
Jongeren
Jongeren en huisvestiging

Leefbaarheid

Aandacht voor tieners, uitgaansmogelijkheden cq vrijetijdsbesteding
Betrek bewoners meer (probeer een “lager-huis”constructie)
Betrokkenheid
Criminaliteit en vernielzucht door jeugd
Dementie
Feest
Geef het voorbeeld hoe het zou moeten
Hangjeugd
Leefbaarheid
Leefbaarheid dorpen
Leefbaarheid, “verbinding” tussen clubs en groepen
Meer persoonlijke aandacht voor de inwoners als hier naar gevraagd wordt
Nog meer Qkoorts
Openbare ruimte
Tradities van Nederland
Vrijwilligers en het tekort daaraan
Waar moet je zijn voor advies? Nu er overal reorganisaties zijn plus afstoten taken. (ook techniek loopt achter op dit gebied)
Weg met “natuur”smoesjes , er is veel te veel “natuur”
Welzijn
WMO
Zorg/minder bedeelden

Milieu
Natuur
Milieu
Groen
Groenvoorziening en onderhoud
Ruimtelijke ordening, groenvoorziening/onderhoud wegen enz.
Weg met “natuur”smoesjes , er is veel te veel “natuur”

Ouderen

Ouderen leuke huisvesting
Ouderenzorg
Ouderenzorg
Voorzieningen voor ouderen ( woningen)
Wonen voor ouderen
Zorg voor ouderen

Sport

Kunstgrasvelden DAW versus gezondheid kinderen!

Veiligheid

Ruimtelijke ordening, groenvoorziening/onderhoud wegen enz.
Veiligheid (4)
Veiligheid!
Veiligheid/verkeer
Verkeer
Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid, ik vind het niet goed dat je overal in het dorp 30km/uur mag rijden! Ook op woonerfen ( die dan niet officieel het bord hebben,maar geen stoep en vaak een smalle weg bijv. de Hoefstal of de reep in Schaijk. Je wordt (zeker met kinderwagen of buggy ) letterlijk van je voeten gereden met 30 km/uur.

Vervoer

Openbaar vervoer

Vluchtelingen
Positieve aandacht voor vluchtelingen

Wonen

Jongeren en huisvestiging
Oei, Woningbouw beleid? Minder: de herindeling, invloed wordt overschat
Ouderen leuke huisvesting
Voorzieningen voor ouderen ( woningen)
Wonen voor ouderen
Woningen

Zorg

Cultuur/zorg
De zorg
Mantelzorg/ zorg voor ouderen
Zorg (3x)
Zorg en onderwijs
Zorg in Landerd
Zorg voor ouderen
Zorg: algemeen/aanpassingen rolstoel gebruikers


Overige gemeentes?
Bernheze – Oss – Uden – Veghel – Elders

Citaat 412 (zondag 4 december 2016)
Homepage Citaten 2016

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: