Categorieën
Boeken Citaten Literatuur

Mi have a droom : lezing over engagement in Nederlandse romans 1990-2015

Op Valentijnsdag 2017 wordt in de aula van het Maaslandcollege een voor Nederland bijzonder college gegeven.

Yra van Dijk, hoogleraar Nederlandse letterkunde, heeft de uitdaging aanvaard om in een lezing de belangrijkste Nederlandse romans/schrijvers van de laatste 30 jaar op een tij te zetten. De lezing heeft als titel: Mi have a droom. Met als ondertitel : lezing over engagement in Nederlandse romans 1990-2015.

De aanleiding
Ergens in het begin van 2016 kwam Elisabeth Romanillos langs. En vroeg of de Osse bibliotheek niet mee kon helpen, denken om ‘iets’ te organiseren rondom het 35-jarig bestaan van haar leesclub. Begonnen in het begin van de jaren tachtig. Door de jaren heen waren er natuurlijk leden afgevallen en bijgekomen, maar de harde kern was nog steeds actief. De deelnemers lezen binnen- en buitenlandse literaire romans; heel af en toe een non-fictie boek. Grote namen en mindere goden.

Haar idee was om iemand een verhaal te laten houden over met name de Nederlandse literatuur van die voorbij gevlogen periode. Die ‘het’ een beetje op een rij kon zetten, context bieden en suggesties voor nieuwe titels aandragen. En of we niemand wisten? We beloofden mee te doen.

Marcel Bouwman
Onze zoektocht strandde al gauw. Keer op keer kregen we nul op het rekest. “Verzin een list, Tom Poes!” Marcel Bouwman, wie anders. Die docent Nederlands. Sinds een ‘eeuwigheid’ verbonden aan het Maaslandcollege. Met wie we als bibliotheek de afgelopen decennia regelmatig iets literairs hadden gedaan, georganiseerd. Hij begreep meteen naar wat voor soort persoon we op zoek waren. Maar zelfs hij heeft er lang aan moeten trekken. Heeft verschillende deskundigen in Nederland benaderd. En kreeg keer op keer te horen dat het een leuk, interessant idee was maar … te veel tijd zou kosten. Om zo’n verhaal, lezing voor te gaan bereiden.

Yra van Dijk
Marcel had in eerste instantie mensen die hij (min of meer) kende benaderd. Toen dat niet lukte ging hij op zoek naar ‘nieuwe’ namen. Uit de generaties onder hem. En herinnerde zich een krantenstukje over Yra van Dijk. Die op haar universiteit, tijdens haar colleges had verordonneerd dat haar studenten hun laptops en mobieltjes thuis moesten laten. Een vrouw naar zijn (en ons) hart.

Yra van Dijk hapte wel toe. Vond het een eer en stelde titel en ondertitel voor. Mi have a droom: lezing over engagement in Nederlandse romans 1990-2015.

Prima. We zijn benieuwd welke namen en titels voorbij zullen komen. A.F.Th. van der Heijden (met zijn Tandeloze tijd), Arnon Grunberg, Esther Gerritsen, Leon de Winter …?

Veel belangstelling
We verwachten een grote belangstelling voor dit bijzondere, en voor Nederland unieke college.
Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat de toegang gratis is maar vooral omdat er in de gemeente Oss naar ons weten al minimaal twintig leesclubs actief zijn. In de omringende gemeente zijn er ook velen. Verder is dit college zeker ook van belang voor mensen die met ‘literatuur bezig zijn’: docenten, boekhandelaren, bibliothecarissen et cetera.

Artikel
Yra van Dijk, letterkundige buiten de gebaande paden (november 2015)
Hoogleraar verbiedt laptops in college: ‘Alsof ik tegen een muur van zombies praat’ (september 2016)

Graag aanmelden!
We zouden het wel op prijs indien u via dit formulier laat weten dat u komt. 
Dan kunnen we daar rekening mee houden (aantal stoelen en koffie/thee)

Concreet
Mi have a droom  : Lezing over engagement in Nederlandse romans 1990-2015 door Yra van Dijk
Datum: Dinsdag 14 februari 2017
Locatie: aula Maaslandcollege, Vianenstraat 1 5342 AJ Oss
Inloop vanaf 19:30 uur
Aanvang lezing: 20:00 uur
Einde avond: 22:00 uur

Youtube – Martin Luther King, Jr. I Have A Dream Speech (28 augustus 1963)

https://www.youtube-nocookie.com/embed/3vDWWy4CMhE

Meer lezen over deze speech: Wikipedia.

Citaat 432 (vrijdag 3 februari 2017)
Homepage Citaten 2017

Mi have a droom
Lezing over engagement in Nederlandse romans 1990-2015 

Yra van Dijk
Hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde Yra van Dijk van de Universiteit Leiden komt praten over de belangrijkste Nederlandse literaire romans van de laatste 25 jaar. 

De bijeenkomst is een initiatief van de Bibliotheek Oss in samenwerking met het Maaslandcollege. Aanleiding is het dertigjarig bestaan van een Osse leesclub die het jubileum op gepaste wijze wil vieren. Yra zal onder meer ingaan op de vraag of de relatie tussen literaire teksten en de ‘echte’ wereld de laatste decennia wel of niet hechter is geworden. De lezing is interessant voor iedereen die relatief veel Nederlandse romans leest, al dan niet in leesclubverband.

Literatuur heeft zich nooit in een ivoren toren bevonden. Altijd al was de relatie tussen literaire teksten en de wereld hecht. Maar de afgelopen decennia is die band nauwer geworden dan ooit. Niet alleen moet de schrijver zich manifesteren in de buitenwereld van de (sociale) media, maar ook stellen romans en gedichten steeds vaker de vraag naar onze identiteit in relatie tot de wereld. Wat betekent het dat we ons zelf moeten vormgeven in de verhouding tot de mensen, culturen, naties om ons heen? En hoe kunnen we met de anderen, tot de anderen spreken? En welke rol kan en moet literatuur daarin spelen? Van Arnon Grunberg tot Maxim Februari, van Ramsey Nasr tot Astrid Roemer- vele teksten gaan we onderzoeken met de vraag hoe zulke ethische vragen zich erin manifesteren.

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: