Categorieën
Boeken Citaten Filosofie KUnst Maatschappij

C.G. Jung – Wij zijn het grote gevaar. De psyche is het grote gevaar.

De Brits-Ethiopische kunstenaar Theo Eshetu nam in zijn radioprogramma Atlas Radio drie fragmenten op van de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung. Opnames die enkele jaren voor zijn dood werden gemaakt. 

Opmerkelijk dat Theo Eshetu voor hem koos. Sterker: de eerste quote in dit radioprogramma is illustratief; zet als het ware de toon: the whole personality of man is indescribable. 

In de collectie van de samenwerkende Noord Oost Brabantse Bibliotheken zijn nog steeds verschillende boeken van deze (ook omstreden) psychiater en psycholoog opgenomen. Én boeken over zijn leven en werk. Het zijn relatief oude boeken.

Uit alle gekozen fragmenten komt Jung naar voren als een man die een pleidooi houdt voor ‘de psyche’, het fenomeen binnen onszelf dat (meestal) voor onszelf verborgen blijft. Waar we niet bij kunnen. Maar wel een ‘iets’ dat ons op tal van manieren aanstuurt. Invloed uitoefent op wie we zijn, wat we al dan niet doen.

Lemniscaat en Carl Gustav Jung
In Nederland werden/worden de meeste boeken van én over Carl Gustav Jung uitgegeven door uitgeverij Lemniscaat. Hij wordt op hun website als volgt gekenschetst:
Carl Gustav Jung werd in 1875 in Zwitserland geboren als zoon van een dorpsdominee. Toen hij overleed was hij als analytisch psycholoog bekend over de gehele wereld.
Jungs invloed op het denken van de westerse wereld groeit nog steeds. Dat de begrippen introvert-extravert, animus en anima, synchroniciteit, collectief onderbewuste en archetype gemeengoed zijn geworden, wijst erop hoe relevant Jungs ideeën zijn voor onze tijd.
Jung ging ervan uit dat alles wat de ziel betreft tot het werkterrein van de psychologie behoort. Dit typeert zijn brede, in tijd noch ruimte begrensde belangstelling voor alles wat de mens raakt.

Atlas Radio 02:14-02:18

Carl Jung The Wisdom of The Dream Vol 1 A Life of Dreams (totale duur 51:34)

2:43-2:48
The whole personality of man is indescribable.

Atlas Radio 19:15-19:31

“The World Within” – C.G. Jung in His Own Words (totale duur 1:02:20)

14:05-14:17
So you see, it is demonstrated to us, in our days what the power to psyche is of man.
How important it is to know something about it.
But we know nothing about it.

Atlas Radio 49:24-50:55

“The World Within” – C.G. Jung in His Own Words (totale duur 1:02:20)

10:01-10:38
But when you observe the world, you see people, you see houses, you see the sky, you see tangible objects.
But when you observe yourself within, you see moving images – a world of images, generally known as fantasies.
Yet these fantasies are facts.
You see, it is a fact that a man has such a fantasy and it is such a tangible fact – for instance – that when a man has a certain fantasy, another man may lose his life.

()

If somebody has been clever enough to see what’ there’s going on in people’s mind, in the unconscious mind, would be able to predict it.
For instance I’ve predicted the nazi rising in Germany through the observation of my German patients.
They had dreams in which the whole thing was anticipated .

()

13:38-14:01
And the whole world is in fire and flames.
It is nowadays, we are not threatened by elementary catastrophes.
There is no such thing as an H-bomb.
That is all mind’s doing.
We are the great danger.
The psyche is the great danger.
What if something goes wrong with the psyche?

Boeken van Carl Gustav Jung
Archetype en onbewuste (1995)
Bewust en onbewust : het collectieve onbewuste – individuatie – anima – ziel en dood – integratie van bewust en onbewust (1981)
Droom en individuatie (1986)
Goed en kwaad : in de westerse wereld (1984)
Herinneringen dromen gedachten (1999)
Het ik en het onbewuste (1974)
Maatschappij en individu : overlevingskansen van de mens (1994)
De mens en zijn symbolen (1992)
Oerbeelden : de structuur van de ziel, de psychologie van het kindarchetype, over de verschijningsvormen van de geest in het sprookje (2001)
Persoonlijkheid en overdracht (1985)
Psychologie en religie : de Terry Lectures (1982)
Psychologische typen (2003)
Psychotherapie : kernproblemen, de praktijk, de therapeutische waarde van het afreageren (2001)
Symboliek van de mandala : beelden uit het onbewuste (1982)
Synchroniciteit : een beginsel van acausale verbondenheid (2007)
Westers bewustzijn, oosters inzicht (1998)

Boeken over Carl Gustav Jung

# – Jung : beelden uit mijn leven / tekst en samenstelling Aniela Jaffe (1987)
Deirdre Bair. Jung : een biografie (2004)
Tjeu van den Berk. In de ban van Jung : Nederlanders ontdekken de analytische psychologie (2014)
F. Fordham. De psychologie van Jung : een overzicht (1982)
Sigmund Freud. Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, brieven (2000)
Jolande Jacobi. De psychologie van C. G. Jung : een inleiding tot zijn werk (2004)
Anthony Stevens. Over Jung : leven en werk (1999)
Gerhard Wehr. C.G. Jung : een geillustreerde biografie (1993)

Citaat 485 (zondag 20 augustus 2017)

Homepage Atlas (Fragmented) Radio

Homepage Citaten 2017

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

Geef een reactie

%d