Categorieën
Beginzinnen

Jill Lepore. Deze waarheden

Maak kennis met Deze waarheden : een geschiedenis van de Verenigde Staten van Jill Lepore door de beginzinnen van zestien hoofdstukken (De Arbeiderspers 2020, 1040 p)

Recensie voor de Nederlandse Openbare bibliotheken
D

Inleiding – De vraag gesteld
De loop van de geschiedenis is onvoorspelbaar, zo grillig als het weer, zo zwalkend als affectie, naties komen op en gaan onder door willekeur en toeval, geteisterd door geweld, aangetast door hebzucht, in bezit genomen door tirannen, geplunderd door schurken, misleid door demagogen.
Deel een – Het idee 1492-1799
Een – De aard van het verleden
‘We zagen naakte mensen,’ schreef een breedgeschouderde scheepskapitein uit Genua in zijn journaal toen hij na wekenlang staren naar niets dan blauwzwarte zee de kust naderde.
Twee – De heersers en de overheersten
Ze vilden het hert met messen gemaakt van steen en schraapten het vlees en vet van de huid met een rib.
Drie – Over oorlog en revolutie
Benjamin Lay was nauwelijks groter dan 1.20 meter, hij had een bochel, een te groot hoofd en een opgezwollen borst en hij liep krom op spillebeentjes die zijn gewicht niet leken te kunnen dragen.
Vier – Een grondwet voor de natie
James Madison, zesendertig, wijs en erudiet, kwam op 3 mei 1787 aan in Philadelphia, elf dagen voordat de constitutionele conventie zou beginnen.
Deel twee – Het volk 1800-1865
Vijf – Een democratie van de grote aantallen
In 1787, terwijl Federalisten en Anti-Federalisten in de smoezelige pagina’s van Amerikaanse kranten en op de krakende vloeren van vergaderzalen in felle debatten verwikkeld waren over de voorgestelde grondwet, zat John Adams, ambassadeur in Groot-Brittannië, grommend over zijn bureau in Grosvenor Square gebogen, terwijl Thomas Jefferson, ambassadeur in Frankrijk, achter een ongetwijfeld chiquer bureau zat in het Hôtel de Langeac aan de Avenue des Champs-Elysées.
Zes – De ziel en de machine
Maria W. Stuart, een donkere schoonheid, zocht zich met een manuscript onder haar arm een weg over de met kinderkopjes belegde straten van Boston.
Zeven – Van schepen en scheepswrakken
De dag dat Abel Upshur overleed, hing het lot van de Unie af van wat er met Texas zou gebeuren.
Acht – Het gezicht van de strijd
Een foto zet de tijd stil en vangt die als een vlinder in een potje.
Deel drie – De staat 1866-1945
Negen – Over staatsburgers, personen en mensen
Wat is een staatsburger?
Tien – Efficiency en de massa
Walter Lippmann droeg een driedelig krijtstreeppak zoals een tijger zijn vacht draagt, maar het waren zijn opgetrokken wenkbrauwen, spits als de punt van een pijl, die op zijn scherpte wezen.
Elf – Een grondwet voor de ether
‘Ons hele bedrijvenstelsel zou in een dag in elkaar storten als er geen groot moreel verantwoordelijkheidsbesef heerste binnen ons bedrijfsleven,’ zei Herbert Hoover toen hij in 1928 op de leeftijd van drieënvijftig jaar campagne voerde als presidentskandidaat.
Twaalf – De gruwzaamheid van de moderniteit
De wereldtentoonstelling van 1939 werd gehouden op een terrein van 486 hectare in New York, een braakliggend stuk grond dat vroeger een stortplaats was geweest.
Deel vier – De machine 1946-2016
Dertien – Een wereld van kennis
De tijd stopte om vijftien minuten over acht in de ochtend van 6 augustus 1945.
Veertien – Goed en fout
Nikita Chroetsjov, gezet en overdonderend onder een witte hoed met brede rand, zag eruit als de publiekslokker van een circus; Richard Nixon was gekleed als een begrafenisondernemer.
Vijftien – Gevechtslinies
Betty Ford en Morley Safer zaten elk aan een kant van een bank met gebloemde bekleding in het solarium op de tweede verdieping van het Witte Huis.
Zestien – Amerika ontwricht
Om veertien minuten voor negen op de ochtend van 11 september 2011 boorde het eerste vliegtuig zich in de bovenste verdiepingen van de noordelijke toren van het World Trade Center in New York.
Epiloog – De vraag beantwoord
De zomer waarin de conferentie over de grondwet had plaatsgevonden was voor Philadelphia een uitzonderlijk warme geweest, maar rond half september, toen de laatste gedelegeerden hun ros bestegen en huiswaarts keerden, sloeg het weer om.

Homepage Beginzinnen
(maandag 24 november 2020)

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

Geef een reactie

%d