Categorieën
Onderwijs Onmetelijke kwaliteit

Onmetelijke kwaliteit

Op zondag 20 april sloot Leon Giesen (als Mondo Leone)  in de Groene engel in Oss de vierde reeks Blikopener speciaal lezingen af. Het thema van het vierde seizoen was Onmetelijke kwaliteit. Jaarlijks organiseert Basisbibliotheek Maasland in samenwerking met het Brabants Dagblad in de Groene engel een vijftal lezingen waarin deskundige én vaardige sprekers vanuit verschillende […]

Categorieën
Onmetelijke kwaliteit

Onmetelijke kwaliteit in liedjes en verhalen

Zondag 20 april verzorgt Leon Giesen (= Mondo Leone) de afsluiting van de vierde reeks lezingen op de zondagmiddag. Oorspronkelijk was hiervoor Joop Visser uitgenodigd, maar die moest afhaken. Gelukkig was Leon Giesen bereid het optreden op 20 april te verzorgen. Leon Giesen is een Limburgse jongen (1962) die op vele terreinen actief is: filmer, […]

Categorieën
Ontnuchteringsjaren

Ontnuchteringsjaren – inleiding

Ontnuchteringsjaren zijn de jaren waarin we keer op keer tot de ontnuchterende conclusie (moeten) komen dat sommige dingen toch nét iets anders zijn als we tot voor kort dachten. Dat grote gebaren om hét probleem op te lossen niet bestaan. Jaren waarin we moeten constateren dat de wereld aan elkaar hangt van hypes en inspelen op […]