Hans van Duijnhoven wint de Landelijke BibliotheekinitiatiefPrijs 2013

Vandaag, 14 november 2013, is bekend gemaakt dat Hans van Duijnhoven, werkzaam in de Bibliotheek Oss de landelijke BibliotheekinitiatiefPrijs 2013 heeft gewonnen. De prijs wordt uitgeloofd door het Victorine van Schaickfonds KNVI om jaarlijks bijzondere vernieuwingen in het bibliotheek- en informatievak te stimuleren.

Hans van Duijnhoven
Hans van Duijnhoven is initiatiefnemer van projecten zoals Lezers van Stavast, Kennismakers, lezingenreeks op zondag in het kader van het jaarthema ‘Oefenen voor een andere tijd’, muzieklijstjes.nl . Deze projecten vinden niet alleen plaats in de Bibliotheek Oss, maar ook in de andere Noord Oost Brabantse Bibliotheken.

Onlangs heeft hij het zelf bij een van zijn nieuwste initiatieven ‘This magic moment’ als volgt geformuleerd: “Sinds 1980 werk ik in de Osse bibliotheek en ben daar zoals we dat nu noemen verantwoordelijk voor ‘de inhoud’. In dat verband organiseer ik de meest uiteenlopende activiteiten. Kern daarvan is altijd dat ik probeer mensen rondom een interessant onderwerp samen te brengen. Dat kan van alles zijn: wetenschap, literatuur, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en trends, lezen en muziek.”

BibliotheekInitiatiefPrijs
Om innovatie in het bibliotheek- en informatievak te stimuleren stelt het Victorine van Schaickfonds KNVI jaarlijks drie prijzen beschikbaar voor alles wat op vernieuwing gericht is:
de Victorine van Schaick Prijs; de BibliotheekInitiatiefPrijs en de Scriptieprijs.  
Wie recent een bijdrage heeft geleverd aan de innovatie van het vak van informatieprofessionals in de ruimste zin van het woord komt hiervoor in aanmerking. Het kan gaan om een artikel, presentatie, website, blog of andere publicatie zijn, en ook een bijzonder en vernieuwend initiatief waarmee aan het vak van informatieprofessional nieuwe vorm, betekenis of inhoud is gegeven.

Victorine van Schaick Fonds KNVI
Het Fonds werd in 1977 opgericht ter herinnering aan Victorine van Schaick (1917-1976). Zij was vanaf 1941 werkzaam in verschillende bibliotheken, waaronder de Bibliotheek van het Koninklijk Huisarchief en de Openbare Bibliotheek Amsterdam. In 1972 volgde haar aanstelling aan de bibliotheekopleiding te Den Haag, de toenmalige Dr. P.A. Tiele Academie, waar ze als docent vele studenten enthousiast maakte voor een loopbaan in het bibliotheek- en informatievak. Na haar overlijden stelde de familie een bedrag uit de nalatenschap beschikbaar om het vak te blijven stimuleren, en zo de herinnering aan Victorine levend te houden. In 2005 heeft het Victorine van Schaick Fonds besloten om een nauwe samenwerking aan te gaan met de KNVI (voorheen NVB), de enige omvangrijke Nederlandse beroepsvereniging voor professionals in het informatievak, om zo de zichtbaarheid binnen en buiten de bibliotheek- en informatiewereld te vergroten, de band met de beroepsbeoefenaars nauwer aan te halen en het delen en verspreiden van professionele kennis te bevorderen.

Klik hier voor het artikel Over bubbels en stenen op het blog van de Lezers van Stavast.

Juryrapport
Bij het woord ‘bibliotheekinnovatie’ denk je bijna vanzelf aan digitale innovatie, omdat er de afgelopen jaren zoveel projecten zijn gestart en gesubsidieerd op het gebied van catalogisering, ontsluiting, vraagbemiddeling en wat dies meer zij via het web. Ook het VcSF heeft deze ontwikkeling gestimuleerd door prijzen aan dergelijke projecten en initiatieven toe te kennen. Het mag echter niet worden vergeten dat ook in de fysieke dienstverlening innovatie soms hard nodig is. Veel bibliotheken in het land, zowel openbare als universiteits- en hogeschoolbibliotheken, maken een omslag van uitleenbibliotheek – zoveel mogelijk materialen in open opstelling – naar verblijf- en beleefbibliotheek: meer ruimte voor leestafels, studieplekken, activiteiten,cursussen, een gamehoek. Om burgers sterker bij de bibliotheek te betrekken, komt het steeds meer in zwang om met hen de interactie op te zoeken door met hen in dialoog te gaan en van hen te leren.
De Victorine van Schaick-initiatiefprijs gaat dit jaar naar iemand die aan de traditionele vakbekwaamheid van de bibliothecaris een nieuwe verrijking heeft gegeven. Het project Lezers van Stavast daagde leden van de bibliotheek Maasland (Oss en omgeving) * uit om veertig weken lang elke week een non-fictieboek te lezen om al lezende beter te begrijpen hoe de complexe samenleving van vandaag-de-dag in elkaar zit. Geen traditionele leeskring, omdat de keuze van de boeken per week voor een ieder vrij was. Elke maand was er een bijeenkomst onder leiding van de prijwinnaar om het gelezene te bespreken en in de context van andere boeken en bronnen te plaatsen. Ook werden er gezamenlijk bijeenkomsten bezocht. Dit seizoen 2013-2014 maakt een cursus rond het werk van de filosoof Peter Sloterdijk (Du mußt dein Leben ändern, jawel) deel uit van het programma.
Kortom: geen programma voor doetjes, maar voor echte Lezers van Stavast. Deze lezers waren zeer te spreken over dit initiatief. Het bestuur van het Victorine van Schaickfonds, tevens jury, heeft daarom besloten de Initiatiefprijs 2013 toe te kennen aan Hans van Duijnhoven van de Bibliotheek Maasland * voor zijn initiatief Lezers van Stavast.

* Bibliotheek Maasland is sinds 1 januari 2013 opgegaan in de NOBB = Noord Oost Brabantse Bibliotheken.

Youtube: Oefenen voor een andere tijd

Oorspronkelijk artikel: vrijdag 15 november 2013

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

Één reactie op “Hans van Duijnhoven wint de Landelijke BibliotheekinitiatiefPrijs 2013”

Geef een reactie

%d