Welkomstwoord burgemeester Buijs

Burgemeester Wobine Buijs opende het symposium op vrijdag 6 november 2015 met de volgende woorden

Titus Brandsma  ereburger – 6 november 2015

Geachte genodigden,

Graag heet ik u van harte welkom in het Gemeentehuis op deze speciale dag.
Een bijzonder welkom aan Dhr. Wagemakers, Dhr. George Zeegers en andere Karmelieten, zoals de sprekers van vandaag de heer Hemels, Pater Falco Thuis, PaterJ an Broens. And a very special welcome to Father Fernando Millan Romeral. Uiteraard een bijzonder welkom aan de familie Brandsma, mevrouw Hettinga en andere familie van ‘Heeroom Titus’. Een zeer speciaal welkom aan Dhr. Van Veldhuizen, ereburger van Oss en Dhr. Straatsma, ereburger van Berghem en oud burgemeester Dijkstra en hun partners.

Vandaag zijn vanuit zeer veel verschillende kanten mensen aanwezig: van de Titus-Brandsmaparochie en andere parochies, kerken en genootschappen, van de pers die hier vandaag niet zijn om verslag te doen, maar omdat Titus Brandsma een belangrijke voorganger is. Directie, oud directie, leraren en leerlingen van het Titus Brandsma Lyceum en anderen uit het onderwijs.

De breedte van het gezelschap van vandaag laat zien hoe belangrijk Titus Brandsma geweest is voor heel veel mensen. Ook zoveel jaren na zijn tragische dood.
In 2015 wordt herdacht dat de Karmelkring 125 jaar actief is in Oss.

Vandaag ¡s het symposium opgedragen aan een bijzondere Karmeliet, aan wie ik later in de middag het ereburgerschap zal verlenen. Het ereburgerschap wordt alleen in heel bijzondere gevallen verleend aan personen, die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Oss. We hebben dit nog maar vier keer eerder gedaan.
Wie waren eerdere ereburgers van de gemeente Oss:
. de heer Saal van Swanenberg (1954)
. de heer Louis Janssen (1980)
. de heer Bernard van Buel (1980)
. de heer Eppo van Veldhuizen (vandaag aanwezig) ( 1996)

Vandaag ¡s ook bij ons oud-burgemeester Straatsma. Hij is ereburger van de gemeente Berghem, dat inmiddels ook bij Oss hoort. Deze mensen hebben op heel verschillende manieren een bijdrage geleverd aan de Osse samenleving. In zijn zuiverste vorm is een ereburgerschap voor Nederlandse gemeenten een zeer bijzondere gelegenheid. Gemeenten omschrijven het als een blijk van grote waardering, erkentelijkheid en dankbaarheid. Ereburgers onderscheiden zich door het ontplooien van, zoals dat heet: ‘exceptionele activiteiten’, die in het oog lopende, aanwijsbare effecten sorteren voor de gemeenschap van Oss. Titus Brandsma wordt niet alleen in Oss, maar ook in Nederland en zelfs in Rome en de rest van de wereld gezien als een bijzondere man. De katholieke kerk verklaarde hem zalig. Een voorbeeld, niet alleen voor Oss, maar voor heel veel mensen in de rest van de wereld. Zo iemand heb je niet elke eeuw in je midden.

Daarom ben ik ongelooflijk blij dat U in zo n grote getale vanmiddag ben gekomen voor dit symposium.

Vanmiddag gaat u luisteren naar een communicatiewetenschapper die Hemels heet. Wat een mooie symbolische naam op deze dag.
Naar een oud-prior die Thuis heet. 😉 en zelfs naar muzikanten.
I am honored that Father Fernando Millan Romeral has joined us from Rome/Madrid.

Hiermee open ik formeel dit symposium. Ik wens u vandaag een inspirerende dag.

Dank u wel,

Wobine Buijs(woensdag 18 november 2015)

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

2 reacties op “Welkomstwoord burgemeester Buijs”

Geef een reactie

%d