Categorieën
Citaten Geschiedenis

Het Titus Brandsma-leerlied

Het Titus Brandsma-leerlied

Het is 135 jaar geleden dat Titus Brandsma is geboren.
Hij is de patroon van de Titus Brandsmaparochie in Oss.
Om de brugklasleerlingen van het T.BL. vertrouwd te maken met zijn levensloop heeft oud-docent Frits Hendriks een zgn. leerlied geschreven en ingezongen.
Daar zijn een aantal passende foto’s bij gezocht.

Via bovenstaande tekst werden enkele mensen in Oss en omstreken door Johan Wagemakers attent gemaakt op onderstaand filmpje.
In deze clip (duur: 2:47) komen allerlei aspecten van Titus Brandsma voorbij. Uit zijn Osse periode worden het oprichten van ‘zijn’ Titus Brandsma Lyceum en het redacteurschap van de voorloper van ‘de krant’ genoemd. Frits Hendriks heeft in zijn tekst niet meegenomen dat pater Titus ook het voortouw nam bij de oprichting van ‘de Osse bieb’ in 1921.

Het Titus Brandsma-leerlied
Mijn naam is Anno Brandsma /Ik ben een Karmeliet
Een zalige legende / Want leven doe ik niet.
In Oegeklooster Friesland / Zag ik het levenslicht
We waren kleine boeren / Dus ik deed vroom mijn plicht.
Als puber was in Megen / Een ander huis mijn thuis
Ik was al snel de slimste / Van heel mijn klas en huis.
Het eindexamen bracht me / Een zware levenskeus:
Franciscaner pater? / Ik echtgenoot, niet heus
Ik ging toen naar Boxmeer toe / Naar het noviciaat
De orde van de Karmel / De religieuze staat
Gewijd werd ik tot priester / Toch was ik geen pastoor
Want verder weg in Rome / Studeerde ik nog door
Wel mocht ik toen gelukkig / Naar dit stadje Oss
Ik leerde er gezelligheid / Daarom dit gehos: “Hé”
Dus ik ben pater Titus / Dat is mijn kloosternaam

Ik ben dan niet meer levend / Maar levensgroot mijn faam
In Oss was ik een leraar / Eerst op de kloosterschool
Maar later ook nog hier zo / Op jouw lyceumschool
Het weekblad ‘De Stad Oss’ / Had mij als redacteur
Ik schreef de meeste stukken / Men vond mij best een zeur
De katholieke Universiteit / Klinkt chique
Toch werd ik daar hoogleraar: Historie der mystiek
Toen nazi Duitsland aanviel / Met hun oorlogswaan
Vroeg aartsbisschop De Jong mij / Door het land te gaan
Ik moest aan kranten zeggen / Recht te blijven staan
Te schrijven wat ze vonden / Al kostte dat hun baan
De Duitsers sleepten mij toen / Naar de gevangenis
Scheveningen, Dachau: / Grote droefenis
En toch, ik zou het weer doen / Zoals ik het toen deed
Met God was ik gelukkig / Gelukkig in mijn leed
Wel vreemd om blij te zingen / Over marteling …

Initiatief: Karmelkring Oss
Naar een idee van Johan Wagemakers
Tekst: Frits Hendriks

Youtube: Het Titus Brandsma-leerlied   

https://youtu.be/XhGGVE5gLx0

Meer informatie op deze website over Titus Brandsma

Symposium t.g.v. het ereburgerschap van Titus Brandsma  
Op 6 november 2015 werd in het gemeentehuis van Oss een symposium georganiseerd. Die middag spraken burgemeester Wobine Buijs, Joan Hemels (emeritus hoogleraar communicatiewetenschap), pater Falco Thuis en pater Fernando Millán Romeral (De Prior Generaal van de Orde van de Karmelieten). Hier treft u alle toespraken aan.

Moed tot waarheid
Een terugblik op een deel van de toespraak van Joan Hemels (november 2015)

Titus Brandsma : ereburger gemeente Oss    
Artikel over Titus, de oprichting van de Bibliotheek Oss en de rol van de openbare bibliotheek in de 21e eeuw. (oktober 2015)

In zijn Osse periode ontwikkelde hij zich tot een intellectueel en een maatschappelijk geëngageerd boegbeeld van de Nederlandse karmelieten.
Artikel over een boek waarin de Nijmeegse periode van Titus aan bod komt. (mei 2013)

Titus in Oss
In 20 verscheen van Gerard Ulijn. Daarin gaat hij vooral in op de Osse jaren van Titus. (2009)

Dossier over Titus op website van het Nederlands Cermelitaans Instituut (in Boxmeer).


Citaat 332 (woensdag 18 februari 2016)
Homepage Citaten 2016

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: