Categorieën
Echte waarde(n) Herlevend burgerschap Klimaatprobleem Maatschappij Next Tijd voor een nieuwe lente Wat delen we met elkaar?

Bibliothecarissen stellen in de Nieuwe Klimaatorde vragen over hoe je als een goede voorouder te gedragen

Onderstaande tekst sprak ik op vrijdag 24 september 2021 uit aan het begin van een mini-congres ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Bibliotheek Oss. Een poging de titel van het congres (In de voetsporen van Titus : een goede voorouder) toe te lichten en de toon te zetten voor waar het deze middag […]

Categorieën
Boeken Citaten Maatschappij

… als bibliotheken vooral opnieuw onderzoeken hoe we een actieve rol kunnen spelen in de gemeenschap …

Begin februari nam Sophie Derkzen, verbonden aan het opinieblad Vrij Nederland, contact op met de bibliotheek. Ze was bezig een (lang) artikel te schrijven over de Openbare Bibliotheeksector. Een sector die op twee fronten onder vuur ligt. Enerzijds hoe om te gaan met bezuinigingen die elke sector de komende jaren voor haar kiezen zal krijgen. […]