Categorieën
Maatschappij Oefenen in een andere tijd

Naar het hart van het land

Eind september 2014 vroeg Hans van Alebeek, chef van de edities Oss en Uden-Veghel van het Brabants dagblad, of ik in de maand oktober vier columns voor de opiniepagina van ‘zijn’ krant wilde schrijven. Deze columns worden gebracht onder de noemer ‘Smaakmakers‘. Dat zijn in zijn ogen mensen uit de regio Noord Oost Brabant die het komend seizoen vanuit verschillende achtergronden de lezers van de zaterdagse krant op ‘andere dingen’ attent willen maken. Eervol dat hij als eerste aan een bibliothecaris dacht. Hieronder mijn eerste bijdrage.

Naar het hart van het land
Vandaag wordt in Uden een feestje gevierd. En alhoewel ik niet meer in Uden woon, mag ik toch meedoen. 

Als een van de tientallen tafelvoorzitters, samen met échte Udenaren proberen het burgerforum G1000 Uden tot een succes te maken. Uden is de tweede plaats waar in Nederland een G1000 wordt gehouden. Eén procent van de burgers doet mee. Chapeau. Burgers die zich zorgen maken over hun stad en een dag lang mee komen praten over problemen en oplossingen. Met na afloop een doorstart om de beste (tien) ideeën te gaan uitwerken. Participatiemaatschappij?

In Uden heeft men jammer genoeg het basisidee van de G1000 – loting onder alle volwassen burgers – los gelaten. David Van Reybrouck, die de allereerste G1000 in 2011 in Brussel organiseerde, vindt dat door loting voorkomen wordt dat alleen mensen deelnemen die al politiek actief zijn. Elke burger is volgens hem in staat om te beoordelen of bepaalde voorstellen zinvol zijn en aangenomen moeten worden.

Half september verscheen een boek van Jan Schuurman Hess dat alle beroepspolitici én directeuren van bedrijven, instellingen en organisaties zouden moeten lezen. Om te begrijpen waarom het gros van de bevolking weinig vertrouwen heeft in ‘de politiek’ en negatief denkt over veel moderne ontwikkelingen.

Jan Schuurman Hess vroeg zich dit ook af en trok op z’n vrije dag de wandelschoenen aan en ging twee jaar lang op pad, kriskras door Nederland. Overal sprak hij met ‘gewone’ mensen. Zeg maar met de 99 procent. En tekende hun verhalen op in ‘Voettocht naar het hart van het land’. In heel Nederland zijn mensen die niet (meer) begrijpen wat ‘Den Haag’ en veel anonieme bedrijven en instellingen aan het doen zijn. Voor de gemiddelde burger die hij sprak doet het er echt niet toe met wie Marc Rutte regeert.

Een kraanmachinist van 37 jaar vertelde hem dat hij twee keer buiten zijn schuld was ontslagen. Had zijn huis te koop gezet en vroeg zich vertwijfeld af of er voor hem ooit nog een baan zou zijn weggelegd. Op de vraag of het UWV iets voor hem kon doen, merkte hij op: ‘Het UWV is een computer. Het bestaat niet’.

Commentator Bas Heijne merkte aan het eind van de Algemene Beschouwingen ongeveer hetzelfde op: ‘Maar waar is het debat over de kwesties die niet in cijfers zijn uit te drukken?’

De G1000 Uden is een poging om alle burgers meer bij het politieke proces, waarin belangen afgewogen moeten worden , te betrekken. Benieuwd of men in de omliggende plaatsen het G1000-pad op durft te gaan . En of men daar wél gaat loten om te voorkomen dat alleen de usual suspects komen opdagen. Eén ding is zeker: in Uden is men aan het oefenen voor een andere tijd.

(gepubliceerd op 4 oktober 2014 in het Brabants Dagblad, editie Oss en Uden-Veghel, pagina 32)
Hans van Duijnhoven

Onderschrift column
Hans van Duijnhoven schrijft op verzoek van de redactie de hele maand oktober elke zaterdag een column. Hans van Duijnhoven (Keldonk, 1955) werkt voor de Noord Oost Brabantse Bibliotheken. Als bibliothecaris probeert hij mensen in deze regio te ‘voeden met de dilemma’s waar we voor staan’. Het jaarthema van de bibliotheek is ‘Oefenen in een andere tijd’. 

Klik hier voor een (lang) artikel waarin het citaat over het UWV is opgenomen (21 september)

Column 2 – Opgewekte aanzeggers (11 oktober 2014)
Column 3 – Legosteentjes en een nieuwe balans (18 oktober 2014)
Column 4 – Oefenen in een andere tijd (25 oktober 2014)

(zaterdag 4 oktober 2014)

Door Hans van Duijnhoven

Bibliothecaris sinds september 1979. Werkzaam in de regio Noord Oost Brabant.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: