Categorieën
Citaten Maatschappij Next

Rol van de bieb – Het is een cruciale opdracht () om grondiger te kijken, en te verhelderen wat ons leven en onze maatschappij aan het veranderen is

De Werkende mens en het Stadsarchief Oss. Kort nadat het Stadsarchief Oss bij de bibliotheek aan de Raadhuislaan was ingetrokken, benaderde de voorzitter van De Werkende mens me of ik bereid was op een nader af te stemmen datum een verhaal te houden over de bibliotheek. De reden daarvoor was dat deze historische kring voor […]

Categorieën
Citaten Geschiedenis

Schrikkelmaandag in 1988 én 2016

Op donderdag 24 maart wordt door stichting De werkende mens de eerste activiteit in de Bibliotheek Oss georganiseerd. De Werkende mens is een kring voor Oss en omgeving die zich bezig houdt met het industriële verleden van deze stad. Ze brengen regelmatig het tijdschrift ‘Tussentijds’ uit en organiseren tentoonstellingen en lezingen. Die werden tot eind 2015 in het Stadsarchief […]

Categorieën
Citaten Geschiedenis

Titus Brandsma: Ereburger gemeente Oss

Op vrijdag 6 november 2015 wordt Titus Brandsma benoemd tot ereburger van de gemeente Oss. Bijna negentig jaar nadat hij Oss verliet. In het gemeentehuis van Oss staan in de hal tot die tijd een vijftal grote schermen met informatie over deze inmiddels door de Rooms-Katholieke kerk zalig verklaarde Fries. Ereburger van de gemeente OssTerecht […]

Geschiedenis website Bibliotheek Oss e.o. van 1996-2013

De bibliotheek Oss is al in 1996 van start gegaan met een eigen website. Gelukkig paste deze oude site nog op één diskette en is daarom volledig bewaard gebleven en zelfs nog raadpleegbaar. Bibliotheek Oss was een van de eerste bibliotheken die in die tijd een website had, evenals de bibliotheek Amsterdam en de Koninklijke Bibliotheek […]

Categorieën
Geschiedenis

Titus in Oss

“In het najaar van 1918 brengt dr. Schoengen in een gesprek met hem te berde, dat leeszalen het volk kan verheffen, en nodigt hem uit tot realisering van een dergelijke leeszaal in Oss, te komen.” Met deze lange regel opent het tiende hoofdstuk (De leeszaal en boekerij) van het onlangs verschenen boek Titus in Oss […]